Izglītība

Novada skolotāju Izglītības konference

Pievienots: 19.03.2019

Novada skolotājiem marta vidus nemainīgi saistās ar ikgadējo Izglītības konferenci. Šogad konferences tēma bija “Efektīva mācību stunda”. 

Konferences 1. daļā uzstājās Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes  docētājs. Ievadlekcijas tēma  “Iekšējā un ārējā pārliecība- priekšnoteikumi efektīvai ilgtermiņa saskarsmei”. Tēma svarīga, jo efektīvas mācību stundas priekšnosacījums vispirms ir efektīva komunikācija un sadarbība, kuru ikdienā veido skolotājs ar saviem audzēkņiem.

Konferences 2. daļā bija organizētas  četras  radošās darbnīcas. Šogad savā pieredzē dalījās citu novadu mācībspēki. Darbnīcas  vadīja lieliska komanda: Mārtiņš Daugulis (darbnīca “Iejūtības treniņš kolektīvajā saskarsmē”); Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs,  (darbnīca “Pētniecības soļi efektīvā mācību stundā”); Arvita Romanovska, Druvas vidusskolas sākumskolas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā,  (darbnīca “Praktiskas un radošas metodes sākumskolā un pirmsskolā”);  Egita Zariņa, Saldus vidusskolas skolotāja, Saldus novada matemātikas skolotāju MA vadītāja un MJ koordinatore, darbnīca “Metodes efektīva mācību procesa organizēšanai”).

Piedāvājums bija pietiekami plašs, un skolotājs jau ir radošs cilvēks,  lai paņemtu ko sev vai savam darbam noderīgu – vai nu atbilstoši mācību priekšmetam, vai audzināšanas darbam, vai vienkārši savām interesēm. Galvenais- metodes, pieeja, dažkārt attieksme, emocijas, impulsi.

1.stāva foaje skolotāji varēja gūt jaunas ierosmes savam ikdienas darbam, aplūkojot izstādi “Starpdisciplināra mācību stunda”. Izstādes iniciatori bija novada Mācību jomu koordinatori, un tā tapa kā reālu starpdisciplināru mācību stundu atspoguļojums. Katrā novada skolā un divās pirmsskolas iestādēs mācību procesā tika organizētas starpdisciplināras stundas. Apsveicami, ka starpdisciplināru stundu  organizēšanā un  izstādes veidošanā piedalījās visi  Brocēnu vidusskolas un Rentes pamatskolas skolotāji.   Starpdisciplināru nodarbību piemēri uzskatāmi ilustrēja, kuras kompetences un kā  tiek attīstītas un  pilnveidotas  konkrētos mācību kontekstos jau šobrīd, strādājot skolā un pirmsskolas iestādē. Pēc skolotāju ierosinājuma izstāde jau kļuvusi par ceļojošo izstādi un apceļos visas novada izglītības iestādes. Konferences noslēgumā katrs dalībnieks izvērtēja konferences aktualitāti, organizāciju un norisi, saņēmām daudz atzinīgu vārdu. 

Padies Remtes pamatskolas 7. klases skolniecei Jūlijai Kaminskai un skolotājai Iritai Rasai par muzikālo sniegumu konferences ievadā. Paldies Brocēnu vidusskolas direktoram Egonam Valteram un viņa komandai par viesmīlību un novada skolotājiem par darbu izstādes sagatavošanā.

Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa