Izglītība

Metodiskā diena “Vērtības starpdisciplinārās stundās”

Pievienots: 19.11.2019

24. oktobrī Saldus vidusskolā notika Brocēnu un Saldus skolotāju metodiskā diena, kurā savā pieredzē dalījās abu novadu skolotāji. Mūsu novadu pārstāvēja Brocēnu vidusskolas un PII ‘’Mūsmājas” skolotājas, kas savu pieredzi prezentēja 5 darbnīcās. Bija iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēriem no starpdisciplinārām nodarbībām un ārpusstundu aktivitātēm, kā arī praktiski darboties ar problēmuzdevumiem, saņemt starpdisciplināro stundu izdales materiālus. Skolotāji tika iepazīstināti ar stundu plāniem un skolēnu veikumu. Pieredzes darbnīcu “Funkcionālo sakarību grafisks attēlojums” vadīja Marika Ulmane, Vita Banzena un Margita Skrastiņa. Darbnīcā skolotājas iepazīstināja, kā attīstīt prasmi strādāt ar dažāda veida un satura problēmuzdevumiem, uztvert galveno domu, salīdzināt kopīgo un atšķirīgo, rosinot interesi par matemātiku, dabaszinībām un informātiku. Starpdisciplinārajā stundā par emociju lomu sākumskolas skolēnu ikdienā skolotājas Viviāna Grīnberga un Zaiga Serebrjakova dažādu emociju aspektus apskatīja humanitāro, sociālo un mākslas mācību priekšmetu kontekstā, dalībnieki varēja iepazīties, kā rosināt skolēnos izpratni par emocijām savstarpējās komunikācijas uzlabošanā. Darbnīcā “Starpdisciplinaritāte mācību un audzināšanas procesā” Laura Miķelsone un Daiga Barančane iepazīstināja ar starpdisciplināras stundas pamatprincipiem, kā arī parādīja praktiskus piemērus no savām stundām un ārpusstundu nodarbībām. Pieredzes darbnīcā “Veselīgs uzturs” PII “Mūsmājas” skolotājas Ieva Ostrovska un Evita Dešina dalībniekiem deva iespēju redzēt, kā bērni risina problēmu par veselīgu uzturu, plāno darbības un nonāk līdz risinājumam. Darbnīcā “Jūtas un prāts” Ļena Zvaigzne un Mairita Neilande iepazīstināja ar stundām, kurās savijas literatūra, valodas, matemātika, ekonomika un dabaszinību mācību priekšmeti. Sadarbība, organizējot starpdisciplināras stundas, mūsu novada skolās jau aktualizēta otro gadu, tādēļ metodiskajā dienā skolotāju veikums radīja interesi un tika augsti novērtēts.

Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa