Izglītība

Maijs Blīdenes pamatskolā

Pievienots: 03.06.2019

Maijs Blīdenes pamatskolā aizsteidzies darbīgs un interesants. Bez mācībām un ikdienas darba nosvinēti arī svētki. Mēneša sākumā vecāki, skolēni un bērni pulcējās ģimeņu vakara pasākumā. Vakars sākās ar nelielu skolēnu sniegtu koncertu. Šoreiz rūpi par vakara turpmāko gaitu un interesantu laika pavadīšanu uzņēmās vecāku padome. Kopā pavadītais laiks aizritēja ātri. Liekas, pavisam nesen, 17. maijā, skolas zālē svinīgi, 1. klases pavadīti, iesoļoja devītie. Šoreiz zāle pulcēja skolas saimi, devītos un viņu vecākus uz tradicionālo pēdējā zvana dienu. Šī diena devītajiem ir īpaša. Tas ir pārdomu laiks pirms eksāmeniem, pirms izlaiduma. Šo dienu īpašu cenšas padarīt citu klašu skolēni, sveicot devītos. Uz ekrāna topošie absolventi varēja vērot klases fotogrāfijas no pirmās līdz devītajai klasei. Noslēgumā devītie teica paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem par darbu, ko tie ieguldījuši viņu izaugsmē, par atbalstu. Un drīz vien klāt arī 31. maijs, kad smaidīgi, priecīgi un vasaras gaidās atkal pulcējamies skolas zālē. Šoreiz mācību gada noslēgums! Ikvienam skolniekam nozīmīgs posms pagājis - kādam ar labākiem sasniegumiem, kādam ne tik labiem. Tas atkarīgs no katra paša vēlmes uzņemt zināšanas. Iespējas tika dotas. Šogad bija skolēniem sarūpētas daudz pārsteiguma dāvanas. Skolas kolektīvs saka paldies skolas vecāku padomes vecākiem, z/s “Ausekļi”, SIA “Meduspils”, Blīdenes ev. lut. draudzei, Rinaldam Rullim un Blīdenes stādaudzētavai.

Lai visiem mums saulaina un silta vasara!

Informāciju sagatavoja Blīdenes pamatskolas kolektīvs