Izglītība

Labo darbu nedēļa PII „Varavīksne”

Pievienots: 21.10.2019

Labo darbu nedēļa PII „Varavīksne” norisinājās no 7.-13.oktobrim. Mazākie bērni rūpējās, lai apkārt būtu kārtība un tīrība, tāpēc kopā ar skolotājām kārtoja un tīrīja rotaļlietas, mācījās novākt un sakārtot savu darba vietu. Arī grupas laukumi tika sakopti – grāba lapas, zarus, kārtoja nojumītes.  

Lielākie „Varavīksnes” bērni un darbinieki sadarbībā ar Brocēnu dārznieci Liliju Bleideli sakopa parku. Tika vākti zari un sakopta apkārtne no atkritumiem. 

Paldies dārzniecei Lilijai Bleidelei par sadarbību un atsaucību!

Informāciju sagatavoja Ingera Neimane, 

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes  „Varavīksne” vadītājas vietniece izglītības jomā