Izglītība

Jauno mācību gadu uzsākot

Pievienots: 06.09.2019

29. augustā Brocēnu novada skolotāji pulcējās Brocēnu vidusskolā savā kārtējā svinīgajā pasākumā. Apsveikuma vārdus skolotājiem teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Solvita Dūklava  un izglītības nodaļas speciāliste Inesa Role un  vēlēja,  lai skolotājiem pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jauna pieeja-  kompetenču pieeja-  mācību procesā.

Ar  muzikāliem  sveicieniem skolotājus priecēja  jauniešu grupa “Tehnikuma trio” Jāņa Narkevica vadībā,  nenopietni par nopietno notika izglītojoši izklaidējoša saruna  ar radio, televīzijas un skatuves personību Valdi Melderi par  efektīvu  komunikāciju  – “Gribēju, kā labāk, sanāca, kā vienmēr!”

Lai arī svētku diena,  skolotāji tikās mācību  jomu sanāksmēs, lai pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes un plānotu metodisko darbu.

Novada izglītības mērķis šajā mācību gadā - kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process, par prioritāti izvirzīta pedagogu sadarbība un labā prakse no pirmsskolas līdz vidusskolai, pēctecīgi un saskaņoti īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā. Ar šo mācību gadu valstī uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolas mācību procesā. Mūsu novadā turpināsim darbību projektos  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”, ”Izglītojamo atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; kā arī piedalīsimies  iniciatīvā “Latvijas skolas soma” un pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Viens no aktuālākajiem šī mācību gada uzdevumiem būs gatavošanās  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Izglītības nodaļa