Izglītība

Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9.klašu skolēnu tautas deju kolektīvu pasākums “Spēlēju un dancoju!”

Pievienots: 03.03.2019

Blīdenes pamatskolas deju kolektīvs jau vairākus gadus piedalās VISC atbalstītajā 5.-9. klašu skolēnu tautas deju kolektīvu pasākumā “Spēlēju un dancoju!” Šogad šo pasākumu uzņēmās organizēt un novadīt paši blīdenieki. Pasākumā piedalījās 17 deju kolektīvi no visas Latvijas – Alūksnes, Lubānas, Ilūkstes, Ikšķiles, Bauskas, Jelgavas, Rīgas, Lutriņiem, Saldus un Blīdenes, kopā aptuveni 450 dalībnieku. Visas dienas garumā dejotājiem bija noorganizētas aktivitātes Blīdenes pamatskolā, kultūras namā un apkārtnē – sporta spēles, radošās aktivitātes, deju mēģinājumi, iepazīšanās ar Blīdenes vēsturi un apkārtni. Organizatoru darba grupā tikāmies vairākkārtīgi, lai saplānotu, koordinētu un sadalītu pienākumus, lai pasākums būtu piepildīts un interesants. Tika pieaicināti brīvprātīgie Blīdenes pamatskolas skolēni un Blīdenes jauniešu deju kolektīva dalībnieki, kas palīdzēja viesiem laikā un vietā nokļūt uz plānoto aktivitāti. Vakarā Blīdenes kultūras namā visi kolektīvi sadancoja koncertā. Tā kā deju kolektīvi pārstāvēja visus Latvijas novadus, tad arī koncertā iekļautais repertuārs un tautas tērpu krāšņums ļāva paviesoties katrā no novadiem. Paldies Lindai Mednei par koncerta režijas ieceri, kas ļāva atklāt emocionālo saikni ar Latvijas novadiem! Paldies VISC Interešu izglītības departamenta vecākai referentei dejas mākslas jautājumos

Zandai Mūrniecei par uzticēšanos un iedrošināšanu, ka varam uzņemt un novadīt tik lielu pasākumu ar tik daudz dalībniekiem! Paldies par sadarbību Brocēnu novada pašvaldībai, Blīdenes pagasta pārvaldei! Īpašs paldies Blīdenes pamatskolas kolektīvam, kurš nodrošināja gan sporta spēļu, gan radošo darbnīcu norisi, kas sagatavoja telpas, dokumentu mapes un visu vajadzīgo kolektīviem, kas koordinēja lielo dalībnieku plūsmu! Paldies Blīdenes kultūras nama radošajai komandai, kas nodrošināja koncerta norises veiksmīgu realizāciju! Izaicinājums bija liels, jo tik daudz dejotāju Blīdenē bija pirmo reizi. Bija patīkami, ka bērni bija organizēti un kulturāli. Prieks, ka no kolektīvu vadītājiem bija pozitīvas atsauksmes!

Informāciju sagatavoja Sanita Šampiņa-Bergmane,

Blīdenes pamatskolas deju kolektīva vadītāja