Izglītība

Gleznošanas pulciņa nodarbības PII “Mūsmājas”

Pievienots: 03.06.2019

Gleznošanas pulciņā nodarbībās „ES esmu mākslinieks” šajā mācību gadā darbojās divdesmit 5.- 6. gadīgie bērni. Galvenais pulciņa mērķis ir veicināt bērnos radošas iztēles attīstību, izkopt vizuālās mākslas pamatelementu apguvi, attīstīt bērnos krāsu uztveri, nostiprināt iemaņas darboties ar zīmuļiem, krītiņiem, ūdens, guašām, akrila krāsām. Bērni pulciņā darbojās ar lielu interesi un darbu izstādi varēja aplūkot iestādes gaitenī. Tā kā bērni un bērnu vecāki ir snieguši pozitīvas atsauksmes par pulciņa darbību, tad nākamajā mācību gadā turpināsim. Šo mācību gadu mēs sākām un noslēdzām ar sava portreta

zīmēšanu. Bija gandarījums par paveikto! Paldies nodarbību vadītājai Valentīnai Gašpuitei!

Informāciju sagatavoja Daila Frīdmane,

PII “Mūsmājas” vadītāja