Izglītība

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Slowing down A new face of European education” pedagogu pilnveides kursi Blīdenes pamatskolā

Pievienots: 01.08.2019

Jūlija mēnesis Blīdenes pamatskolā iesākās ar Erasmus + projekta pedagogu uzņemšanu skolā, lai četru dienu garumā kopīgi mācītos, apgūtu dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes. “Slowing down A new face of European education” projektā ir sešas dalībvalstis no Polijas, Turcijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas. Tieši mūsu skola tika izvēlēta kā vieta, kur visu valstu pedagogiem rīkot kursus, profesionālo zināšanu papildināšanai.

Visu ārvalstu delegācijas iepazinās ar Blīdenes pamatskolas darbības principiem. Bija ļoti patīkami pārsteigti par skolas un pagasta sakopto vidi, slavēja pašvaldību par atbalstu savām mācību iestādēm.

Četru darba dienu laikā delegāciju pārstāvjiem bija iespēja klausīties Blīdenes pamatskolas pedagogu labās prakses piemēros, kā arī gūt jaunas zināšanas pie vieslektoriem V. Meldera, Z. Veinbergas un R. Dirvēnas.  Ārvalstu pedagogi ne vien izglītojās, bet arī apskatīja mūsu novada ievērojamākās vietas, apguva latvju tautas deju pamatsoļus ar kapelas “Pēterpogas” palīdzību, veidoja ādas rokassprādzes ar Z. Zaļenko palīdzību un guva ieskatu bišsaimniecībā ar A. Vainovskas atbalstu. Visu valstu pārstāvji atzina, ka šī nedēļa bija darba un jaunu notikumu piesātināta. Ikviens bagātināja savu pieredzi, guva jaunas zināšanas, jaunus iespaidus.