Interešu izglītība

Koka auto modeļu un buru laivu sacensības "Brocēnu kauss 2018"

Koka auto modeļu un buru laivu sacensībās “Brocēnu kauss 2018’’ piedalījās 100 skolēnu ar 44 buru laivām, 63 klasiskajiem sacīkšu automodeļiem, 30 kravas sacīkšu automodeļiem no 13 izglītības iestādēm: Liepājas BJC struktūrvienības “Laumiņa”, Ventspils Jaunrades nama, Kalnsētas internātpamatskolas (Saldus), Talsu 2.vidusskolas, Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra, Aizputes novada skolēnu jaunrades centra, Druvas vidusskolas, Lažas internātpamatskolas, Talsu Bērnu un jaunatnes centra, Bērnu un jauniešu centra „Junda” no Jelgavas, Rīgas 28. vidusskolas, Zālītes internātpamatskolas, Liepājas Līvupes internātpamatskolas. Pasākumu organizēja Brocēnu novada KIC Radoši tehniskais pulciņš ‘’Ripo auto’’ (Zigmunds Zaļenko). Pasākumu vadīja Ansis Grišāns, buru laivu sacensības vadīja Olga Čekstere, sacensību tiesnesis bija Māris Kols, trases operators Āris Ārnieks. Automodeļu un buru laivu modeļus sacensībām pārbaudīja un reģistrēja Inese Remese, Zigurds Akmentiņš un Dāvis Daga (biedrība “Audi Saldus”). Pasākuma galvenie atbalstītāji: Brocēnu novada KIC, CEMEX, Cemex iespēju fonds, biedrība “Audi Saldus’’, laikraksts’’Saldus Zeme’’ un Brocēnu novada pašvaldība. Naglu sišanas sacensības atbalstīja Uldis Šampiņš. Žūrija: Cemex iespēju fonda vadītāja - Aneta Rulle, CEMEX Latvija loģistikas daļas vadītājs Igors Dviņins un biedrības “Audi Saldus’’ pārstāvji. Īpašās balvas: 1) CEMEX simpātijas balva par drošāko kravas auto Dāvim Lagzdiņam no Lažas internātpamatskolas, 2) Biedrības “Audi Saldus’’ simpātijas balva Evelīnai Feldmanei no Brocēnu KIC. CEMEX  katram sacensību dalībniekam uzdāvināja atstarojošās vestes un deva iespēju apskatīt jaunu cementa vedēju no iekšpuses un ārpuses. Brocenieku iegūtās godalgotās vietas: Buru laivu modeļu ātruma sacensībās 3. vietā Kristaps Rubašenko; Puspiekabes automodeļu dizaina konkursā 2. vietā Daniels Majorovs; Vilcēja automodeļu dizaina konkursā 2. vietā Kristaps Rubašenko. Informāciju sagatavoja Zigmunds Zaļenko, Radoši tehniskā pulciņa “Ripo Auto” vadītājs 

12.12.2018

Buru laivu modeļu sacensības „Pūt, vējiņi!”

Par godu Latvijas simtgadei jaunieši no Brocēniem organizēja pasākumu Ventspilī. Tās bija buru laivu modeļu sacensības un dizaina konkurss, kurā piedalījās jaunieši un bērni no Ventspils, Talsiem, Aizputes, Saldus un Brocēniem. Dalībnieki iepriekš savos pulciņos pēc dotajiem noteikumiem gatavoja buru laivu modeļus no koka ar stingras plastmasas burām. Par godu Latvijas simtgadei šajās sacensībās un konkursā uzdevums bija savu laivas modeli izgatavot, to nokrāsot un noformēt, izmantojot latviešu rakstu zīmes, krāsu salikumus un simbolus. Bija jādod modelim arī nosaukums, nevis vienkārši vienalga kāds, bet gan tāds, kāds ir tagad vai ir bijis kādam latviešu kuģim vai buru laivai. Tātad – jāizpēta Latvijas kuģniecības vēsture, lai prastu pareizi izvēlēties un arī sagatavot aprakstu par šo izvēli. Sacensībās pēc iepriekšējas izlozes sacentās ik pa diviem dalībniekiem, kuri reizē paši pūta savus buru laivu modeļus pa paralēli novietotām ūdens renēm. No katriem diviem dalībniekiem tika noskaidrots uzvarētājs, kurš atkal sacentās tālāk.. Protams, tika noskaidroti uzvarētāji, bet galvenais bija piedalīties, kopīgi satikties un veidot pašiem savus svētkus, godinot Latviju. Buru laivu modeļu sacensībās ‘’Pūt vējiņi!’’ piedalījās 78 dalībnieki no Druvas vidusskolas, Saldus pamatskolas, Brocēnu novada KIC, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra, Cieceres internātpamatskolas, Aizputes novada Skolēnu jaunrades centra, Aizputes pagasta pamatskolas, Lažas internātpamatskolas. Pasākumu vadīja Ēriks Loks. Uzvarētāji buru laivu dizaina konkursā: 1. vieta – Aigars Apuļskis (Cieceres internātpamatskola); 2. vieta – Žanete Valdmane (Druvas vidusskola); 3. vieta – Marta Remese (Druvas vidusskola); 4. vieta – Evelīna Povilaite (Druvas vidusskola). Uzvarētāji buru laivu ātruma sacensībās: 1. vieta – Reinis Sīlis (Lažas internātpamatskola); 2. vieta – Sairuss Alseiks (Aizputes novada Skolēnu jaunrades centrs); 3. vieta - Aigars Apuļskis (Cieceres internātpamatskola). Sacensības un konkurss norisinājās Latvijas valsts simtgades jauniešu iniciatīvas „Pilsēta izAicina” ietvaros. Biedrības „Mantinieki” projektu „Buru laivu modeļu sacensības „Pūt, vējiņi!”” atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde”. Pasākumu organizēja Brocēnu vidusskolas skolēni Kitija Holšteine un Ralfs Jekavickis. Informāciju sagatavoja Inta Švaža, biedrības „Mantinieki” valdes locekle

13.06.2018

Mācības dzīvē

29.maijā Brocēnu vidusskolā notika Brocēnu mazpulka organizēts pasākums “Mācības dzīvē”. Komandas pildīja desmit uzdevumus, kuros jāpielieto skolā iegūtās zināšanas dažādos mācību priekšmetos – vizuālajā mākslā, mājturībā, latviešu valodā, matemātikā, sportā, dabaszinībās, sociālajās zinībās un vēsturē, mūzikā, angļu valodā un informātikā. Izvēlēti šādi mācību priekšmeti, lai var piedalīties Brocēnu vidusskolas 5. – 8.klašu skolēni. Piedalījās astoņas komandas – ‘‘Piecīši’’ (5.b klase), ‘‘Minioni’’ (6.a klase), ‘‘Zeķēs ir spēks’’ (6.b klase), ‘‘Nirūkropsa’’ (7.a klase), ‘‘Mazie cinīši’’ (7.b klase), ‘‘Aļģi’’ (8.a klase), ‘‘324’’(8.b klase), ‘‘Mazie, pūkainie jenoti’’ (8.c klase). Šāds pasākums bija nepieciešams, lai atbildētu uz skolēnu bieži uzdoto jautājumu – kur man tas un tas noderēs dzīvē. Protams, visi nemācīsies un nestrādās par matemātiķiem vai zinātniekiem - izgudrotājiem, bet ļoti daudz kas no dažādiem mācību priekšmetiem noder un noderēs tālākā dzīvē – strādājot kādus darbus, vienkārši sadzīvē, spēlējot spēles un gatavojot dāvanas saviem mīļajiem, rūpējoties par savu ķermeni, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, apceļojot Latviju un par to pastāstot saviem ārzemju draugiem. Šis pasākums bija interesants veids, kā par visu pārliecināties un arī pārbaudīt savas līdz šim iegūtās zināšanas, kā arī, darbojoties komandā, saprast ka ne vienmēr viss pašam jāzina, bet ir labi, ka vari kādam citam pajautāt, jo katram ir savas stiprās puses, kuras tad arī jāizmanto. Bija šādi uzdevumi: 1. Apsveikuma kartiņa (vizuālā māksla) – noformēt apsveikuma kartiņu atbilstoši izlozētajai tematikai; 2. Kaligrāfija (latviešu valoda un literatūra) – uzrakstīt ar tušu un spalvu glītā rokrakstā dzejoli un apsveikuma tekstu izgatavotajā kartiņā un uz aploksnes pareizi uzrakstīt adresi un adresātu; 3. Šahs (matemātika) – no komandas viens dalībnieks izspēlē šaha partiju; 4. Ārstniecības augi (dabaszinības) – pazīt ārstniecības augus gan pēc izskata, gan pagaršojot tējas; 5. Maizītes (mājturība) – pagatavot brokastu maizīti, to skaisti noformējot, kā arī atbildēt uz jautājumiem; 6. Rīta rosme (sports) – nodemonstrēt rīta rosmes vingrojumus, pamatojot, kāds labums no katra; 7. Stāsts angliski (angļu valoda) – pastāstīt par Brocēniem viesim no ārzemēm; 8. CV nosūtīšana (informātika) – uzrakstīt savu CV un nosūtīt pa e-pastu uz norādīto adresi, ievērojot interneta etiķeti; 9. Valsis (mūzika) – nodejot valsi, izvēloties atbilstošu mūziku; 10. Ceļojums (sociālās zinības un vēsture) – izplānot vienas dienas ceļojumu pa Latviju, apmeklējot vismaz 3 vietas, kuras saistītas ar Latvijas vēsturi. Pasākumā 1.vietu ieguva „Mazie cinīši” (7.b klase), 2. vietu ieguva „Nurūkropsa” (7.a klase), 3.vietu ieguva „Mazie, pūkainie jenoti” (8.c klase) bet atzinību ieguva „Aļģi” (8.a klase). Paldies uzdevumu vadītajiem un vērtētājiem – skolotājām Anetei Miltai, Ditai Dubultai, Ievai Gūžai, Brocēnu mazpulka dalībniekiem Raineram Pavāram, Danielai Šulcai, Martai Romanei, mazpulka atbalstītājai Valdai Štālei, Brocēnu mazpulka vadītājai Intai Švažai, Brocēnu novada jauniešu centram „Kopā”! Informāciju sagatavoja Klāvs Zakevics, Brocēnu mazpulka dalībnieks

30.05.2018