Interešu izglītība

Buru laivu modeļu sacensības „Pūt, vējiņi!”

Par godu Latvijas simtgadei jaunieši no Brocēniem organizēja pasākumu Ventspilī. Tās bija buru laivu modeļu sacensības un dizaina konkurss, kurā piedalījās jaunieši un bērni no Ventspils, Talsiem, Aizputes, Saldus un Brocēniem. Dalībnieki iepriekš savos pulciņos pēc dotajiem noteikumiem gatavoja buru laivu modeļus no koka ar stingras plastmasas burām. Par godu Latvijas simtgadei šajās sacensībās un konkursā uzdevums bija savu laivas modeli izgatavot, to nokrāsot un noformēt, izmantojot latviešu rakstu zīmes, krāsu salikumus un simbolus. Bija jādod modelim arī nosaukums, nevis vienkārši vienalga kāds, bet gan tāds, kāds ir tagad vai ir bijis kādam latviešu kuģim vai buru laivai. Tātad – jāizpēta Latvijas kuģniecības vēsture, lai prastu pareizi izvēlēties un arī sagatavot aprakstu par šo izvēli. Sacensībās pēc iepriekšējas izlozes sacentās ik pa diviem dalībniekiem, kuri reizē paši pūta savus buru laivu modeļus pa paralēli novietotām ūdens renēm. No katriem diviem dalībniekiem tika noskaidrots uzvarētājs, kurš atkal sacentās tālāk.. Protams, tika noskaidroti uzvarētāji, bet galvenais bija piedalīties, kopīgi satikties un veidot pašiem savus svētkus, godinot Latviju. Buru laivu modeļu sacensībās ‘’Pūt vējiņi!’’ piedalījās 78 dalībnieki no Druvas vidusskolas, Saldus pamatskolas, Brocēnu novada KIC, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra, Cieceres internātpamatskolas, Aizputes novada Skolēnu jaunrades centra, Aizputes pagasta pamatskolas, Lažas internātpamatskolas. Pasākumu vadīja Ēriks Loks. Uzvarētāji buru laivu dizaina konkursā: 1. vieta – Aigars Apuļskis (Cieceres internātpamatskola); 2. vieta – Žanete Valdmane (Druvas vidusskola); 3. vieta – Marta Remese (Druvas vidusskola); 4. vieta – Evelīna Povilaite (Druvas vidusskola). Uzvarētāji buru laivu ātruma sacensībās: 1. vieta – Reinis Sīlis (Lažas internātpamatskola); 2. vieta – Sairuss Alseiks (Aizputes novada Skolēnu jaunrades centrs); 3. vieta - Aigars Apuļskis (Cieceres internātpamatskola). Sacensības un konkurss norisinājās Latvijas valsts simtgades jauniešu iniciatīvas „Pilsēta izAicina” ietvaros. Biedrības „Mantinieki” projektu „Buru laivu modeļu sacensības „Pūt, vējiņi!”” atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde”. Pasākumu organizēja Brocēnu vidusskolas skolēni Kitija Holšteine un Ralfs Jekavickis. Informāciju sagatavoja Inta Švaža, biedrības „Mantinieki” valdes locekle

13.06.2018

Mācības dzīvē

29.maijā Brocēnu vidusskolā notika Brocēnu mazpulka organizēts pasākums “Mācības dzīvē”. Komandas pildīja desmit uzdevumus, kuros jāpielieto skolā iegūtās zināšanas dažādos mācību priekšmetos – vizuālajā mākslā, mājturībā, latviešu valodā, matemātikā, sportā, dabaszinībās, sociālajās zinībās un vēsturē, mūzikā, angļu valodā un informātikā. Izvēlēti šādi mācību priekšmeti, lai var piedalīties Brocēnu vidusskolas 5. – 8.klašu skolēni. Piedalījās astoņas komandas – ‘‘Piecīši’’ (5.b klase), ‘‘Minioni’’ (6.a klase), ‘‘Zeķēs ir spēks’’ (6.b klase), ‘‘Nirūkropsa’’ (7.a klase), ‘‘Mazie cinīši’’ (7.b klase), ‘‘Aļģi’’ (8.a klase), ‘‘324’’(8.b klase), ‘‘Mazie, pūkainie jenoti’’ (8.c klase). Šāds pasākums bija nepieciešams, lai atbildētu uz skolēnu bieži uzdoto jautājumu – kur man tas un tas noderēs dzīvē. Protams, visi nemācīsies un nestrādās par matemātiķiem vai zinātniekiem - izgudrotājiem, bet ļoti daudz kas no dažādiem mācību priekšmetiem noder un noderēs tālākā dzīvē – strādājot kādus darbus, vienkārši sadzīvē, spēlējot spēles un gatavojot dāvanas saviem mīļajiem, rūpējoties par savu ķermeni, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, apceļojot Latviju un par to pastāstot saviem ārzemju draugiem. Šis pasākums bija interesants veids, kā par visu pārliecināties un arī pārbaudīt savas līdz šim iegūtās zināšanas, kā arī, darbojoties komandā, saprast ka ne vienmēr viss pašam jāzina, bet ir labi, ka vari kādam citam pajautāt, jo katram ir savas stiprās puses, kuras tad arī jāizmanto. Bija šādi uzdevumi: 1. Apsveikuma kartiņa (vizuālā māksla) – noformēt apsveikuma kartiņu atbilstoši izlozētajai tematikai; 2. Kaligrāfija (latviešu valoda un literatūra) – uzrakstīt ar tušu un spalvu glītā rokrakstā dzejoli un apsveikuma tekstu izgatavotajā kartiņā un uz aploksnes pareizi uzrakstīt adresi un adresātu; 3. Šahs (matemātika) – no komandas viens dalībnieks izspēlē šaha partiju; 4. Ārstniecības augi (dabaszinības) – pazīt ārstniecības augus gan pēc izskata, gan pagaršojot tējas; 5. Maizītes (mājturība) – pagatavot brokastu maizīti, to skaisti noformējot, kā arī atbildēt uz jautājumiem; 6. Rīta rosme (sports) – nodemonstrēt rīta rosmes vingrojumus, pamatojot, kāds labums no katra; 7. Stāsts angliski (angļu valoda) – pastāstīt par Brocēniem viesim no ārzemēm; 8. CV nosūtīšana (informātika) – uzrakstīt savu CV un nosūtīt pa e-pastu uz norādīto adresi, ievērojot interneta etiķeti; 9. Valsis (mūzika) – nodejot valsi, izvēloties atbilstošu mūziku; 10. Ceļojums (sociālās zinības un vēsture) – izplānot vienas dienas ceļojumu pa Latviju, apmeklējot vismaz 3 vietas, kuras saistītas ar Latvijas vēsturi. Pasākumā 1.vietu ieguva „Mazie cinīši” (7.b klase), 2. vietu ieguva „Nurūkropsa” (7.a klase), 3.vietu ieguva „Mazie, pūkainie jenoti” (8.c klase) bet atzinību ieguva „Aļģi” (8.a klase). Paldies uzdevumu vadītajiem un vērtētājiem – skolotājām Anetei Miltai, Ditai Dubultai, Ievai Gūžai, Brocēnu mazpulka dalībniekiem Raineram Pavāram, Danielai Šulcai, Martai Romanei, mazpulka atbalstītājai Valdai Štālei, Brocēnu mazpulka vadītājai Intai Švažai, Brocēnu novada jauniešu centram „Kopā”! Informāciju sagatavoja Klāvs Zakevics, Brocēnu mazpulka dalībnieks

30.05.2018

Skolēnu Dziedāšanas svētki Brocēnos

7. februārī Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”. Konkursā piedalījās seši vokālās  mūzikas ansambļi no visām novada skolām. No Remtes un Blīdenes pamatskolas piedalījās pat divi ansambļi. Konkursa nolikuma nosacījumi bija ļoti stingri, un tas prasīja nopietnu  sagatavošanas darbu gan no skolēniem, gan kolektīvu vadītājām.  I pakāpes diplomus par skanīgu dziedājumu  saņēma Gaiķu pamatskolas 1. - 6. klašu ansamblis  un  Brocēnu vidusskolas 10. - 12. klašu vokālais ansamblis, iegūstot vienādu punktu skaitu.  Dziedāšanas svētki bija izdevušies, īpaši  klausītājus sajūsmināja Remtes pamatskolas ansambļa solistes Nikolas Jurjānes skanīgais solo dziedājums. Paldies dziedātājiem un skolotājām Antrai Nadziņai, Inārai Bērziņai, Anitrai Arājumai, Iritai Rasai un koncertmeistarēm Simonai Radovičai un Ritai Ševicai par ieguldīto  darbu!  Brocēnu vidusskolas 10. - 12. klašu vokālais ansamblis  godam  pārstāvēja mūsu novadu konkursa 2. kārtā  Ventspilī, iegūstot I pakāpes diplomu. Priecājamies par skanīgo balsu īpašniecēm –Jeļenu Sušinsku, Daci Preisu, Agnesi Nābeli, Danu Gakuti, Samantu Turku, Elīzu Miltu, Elizabeti Vorobjovu, Elīzu Bērziņu, Katrīni Leščuku, Elīnu Ķezberi, Tīnu Olševsku-  un viņu lielisko skolotāju Ināru Bērziņu. 9. martā Dziedāšanas svētkus turpināja novada skolu koru konkurss, kurā piedalījās 3 novada skolēnu kori: Blīdenes pamatskolas 1. - 4. klašu koris un 2 kori no Brocēnu vidusskolas – 1.- 4. klašu un 5.- 9. klašu koris. Žūrija augsti novērtēja koru sniegumu un pedagogu darbu - 1. pakāpes diplomus saņēma abi Brocēnu vidusskolas kori, bet Blīdenes korim - 2. pakāpes diploms. Vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus par Brocēnu vidusskolas 5. - 9. klašu kori, kurš 5. aprīlī dosies uz Talsiem, lai piedalītos  Kurzemes reģionālajā koru skatē ‘’Dziesmai būt!”. Informāciju sagatavoja  Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

09.03.2018