Aktualitātes

Brocēnos mācās angļu valodu

Jau kopš oktobra otrdienu un trešdienu vakaros Brocēnu vidusskolā pulcējas darbīga 12 cilvēku grupa ar vienu mērķi – labāk apgūt angļu valodu. Tas ir iespējams ar Brocēnu novada pašvaldības atbalstu sabiedrības iniciatīvas projektam “Angļu valoda – logs uz pasauli”, ko iesniedza biedrība “Kamols”. Interese ir liela, vairāki grupas dalībnieki mēro ceļu no Blīdenes. Pasniedzēja Anita Ieriķe ir parūpējusies par saturīgu mācību programmu, kurā ietvertas tēmas, kas noderēs gan uzņemot ārzemju viesus ciemos, gan arī pašām dodoties ārzemju braucienos.  Mācoties vakara stundas aizrit strauji, - runājot, dziedot (angliski, protams), veidojot dialogus. Izejot mācību finiša taisnē, droši varam apgalvot, ka pozitīvā emocionālā gaisotnē apgūt kaut ko jaunu ir daudz vieglāk. Palīdzēja skolotājas Anitas trāpīgie salīdzinājumi un atraktīvais pasniegšanas stils.  Īpaši nejūtam atšķirīgos zināšanu līmeņus – katrs cenšas, cik var un sajūt grupas atbalstošo plecu. Varbūt nedaudz simboliski ir tas, ka blakus telpā savas angļu valodas zināšanas papildina skolēni brīvprātīgā darbinieka Ibrahima Elrefaeja vadībā. Mācīties var visos vecumos, vajag tikai gribēt. Patiess prieks, ka biedrībai “Kamols”, saņemot pašvaldības finansiālu atbalstu, bija iespēja organizēt angļu valodas apmācību. Izvērtējot ieguvumus varam teikt – angļu valodas zināšanas ir papildinātas, iegūti jauni draugi, veidoti jauni kontakti, noderīgi un vērtīgi pavadīts laiks. Un visu laiku nepamet sajūta, ka gribam turpināt mācīties angļu valodu. Informāciju sagatavoja, Projekta vadītājas Arta Zepa un Irēna Birgersone

16.12.2019

Darbīgais novembris Gaiķu pamatskolā

Novembris iesākās ar gatavošanos Latvijas 101. dzimšanas dienai. Pie mums skolā ieradās radošā darbnīca “Sapnīca”. Darbojoties darbnīcā, skolēni pagatavoja sev nelielu suvenīru - izpina auseklīti nagliņpīšanas tehnikā. Pēc tam katram uz rokas tapa latvju zīme no dabīgās hennas. Ar rotaļām un stafetēm pavadījām Mārtiņdienu un Lāčplēša dienu. Par godu latvijas dzimšanas dienai skolā notika pasākums, kur katrs klases kolektīvs bija sagatavojis gan dzejoli, gan dziesmu par dzimteni. Šo pasākumu iedzīvināja un vadīja pirmsskolas skolotāja Sarmīte, iejūtoties Zīļuka tēlā. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 8. un 9. klašu skolēniem bija iespējas noskatīties jauno latviešu filmu “Dvēseļu putenis. Pēc filmas noskatīšanās pat tie, kam nereti viss šķiet neinteresants, atzina, ka šī filma ir vislabākā latviešu filma un labprāt skatītos vēlreiz. Novembrī mūsu skolā ciemojās Saldus tehnikuma jauniešu teātris ar A. Birbeles lugu “Būda mežā”. Pēc izrādes noskatīšanās ikvienam 4.-9.kl. skolēnam bija ko padomāt, izvērtēt savu uzvedību un attieksmi pret pārējiem vienaudžiem. Šo izrādi ir vērts noskatīties ikvienam jaunietim. Vēl šajā mēnesī paspējām pabūt kokdarbnīcā, kura notika biedrības “Latvijas Mazpulki” projekta “Soli pa solim” ietvaros. 5.-8.kl. skolēni gatavoja kenkubu Brocēnos kopā ar Zigmundu Zaļenko. Biedrības “Latvijas Mazpulki” projekts “Soli pa solim” tiek īstenots, pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam ESF projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta ietvaros skolēniem bija jāuzzīmē savas klades vāka skice. Labākie skiču autori bija Sabīne Zīverte, pēc kuras zīmējuma skices tika izgatavots blociņš, un Raitis Burkovskis, kura zīmējuma skice rotā kladi. Skolēnu vecāki, skolotāji un citi interesenti no Brocēnu un Saldus novada apgūst jaunas zināšanas. Šogad lekciju cikla laikā apgūsim zinības par dzimtas profesiju, saviem talantiem, dzīves scenārijiem. Lekcijas notiek projekta ”Atrodi savu talantu!” ietvaros, kurš notiek ar Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa atbalstu. Joprojām skolā turpinās konkurss par skolu, šoreiz skolēniem jāpazīst un jāvāc informācija par 13 Gaiķu skolas direktoriem, kuri ir vadījuši, organizējuši mācību darbu 100 gadu garumā. Skolas telpās bija apskatāma izstāde “Ziema nāk!” Izstādē varēja aplūkot 76 rokdarbus: šalles, cimdi, zeķes un cepures. Daudz krāsu, dažādu rakstu - gan adīts, tamborēts un šūts. Informāciju sagatavoja Inese Gulbe-Rodionova, Gaiķu pamatskolas direktores vietniece

03.12.2019

Valsts 1. tehniskās jaunrades svētki Brocēnos

20. novembrī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā notika 1. Tehniskās jaunrades svētki Latvijā. Tajos bija pārstāvētas 15 izglītības iestādes un interešu centri: Talsu novada BJC, Talsu 2. vidusskola, Liepājas BJC ‘’Laumiņa’’, Liepājas Līvupes pamatskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Ventspils Jaunrades nams, Cēsu BJC ‘’Spārni’’, Jelgavas BJC ‘’Junda’’, Padures pamatskola, Valmieras BJC ‘’Vinda’’, Blīdenes pamatskola, Druvas vidusskola, Zālītes speciālā pamatskola, Iecavas pamatskola, Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrs. Vietējo dalībnieku rezultāti: lego sumo - 2. vieta Rihardam Graubam (Blīdenes pamatskola), 3. vieta Danielam Bricim (Blīdenes pamatskola). Lego mini futbolā – 1. vieta Rihardam Graubam (Blīdenes pamatskola) un 3. vieta Atim Ķempelim (Blīdenes pamatskola). Kuģu dizainā - 3. vieta Aigaram Apuļskim (Brocēnu KIC). Buru laivu ātruma sacensībās - 1. vieta Kasparam Kleinbergam (Brocēnu KIC) un 2. vieta Jānim Kronbergam (Brocēnu KIC). Sacensības un dizaina konkursi notika sešos sacensību veidos. Sacensības vadīja brīvprātīgie sacensību vadītāji. Buru laivu sacensības vadīja Ēriks Loks no Rīgas un Krista Mateuss no Saldus, kuģu sacensības mini baseinā vadīja Guntars Graudiņš no Liepājas BJC ‘’Laumiņa’’, koka automodeļu ātruma sacensības trīs klasēs vadīja Zigurds Akmentiņš, Inese Remese un Ieva Rozentāle no biedrības ‘’Audi Saldus’’, radio vadāmo auto modeļu sacensības vadīja Ģirts Brumsons no Aizputes Skolēnu jaunrades centra un Jānis Teteris no Cēsu 1. vidusskolas, lego sumo robotikas sacensības vadīja Jānis Neimets, tehniskās modelēšanas sacensības vadīja Austra Ozola no Druvas vidusskolas un Velta Mažone, dizaina konkursus visos sacensību veidos vadīja Sintija Šteina un Toms Butkus no SCHWENK Latvija. Apbalvošanas balvu fondu ar 18 kausiem un medaļu komplektiem nodrošināja SCHWENK Latvija. Pasākuma atbalstītāji: SCHWENK Latvija, TV Skrunda, laikraksts “Saldus Zeme’’, biedrība “Audi Saldus’’, I.T. TEHNIKA SIA, SIA Signetserviss, Plastic Art Factory, fotogrāfs Lauris Kalniņš. Paldies Raimonda Štromaņa ģimenei par visu sacensību trašu sagatavošanu un demontāžu! Informāciju sagatavoja Zigmunds Zaļenko, radoši tehniskā pulciņa “Ripo Auto” vadītājs

02.12.2019

Metodiskā diena “Vērtības starpdisciplinārās stundās”

24. oktobrī Saldus vidusskolā notika Brocēnu un Saldus skolotāju metodiskā diena, kurā savā pieredzē dalījās abu novadu skolotāji. Mūsu novadu pārstāvēja Brocēnu vidusskolas un PII ‘’Mūsmājas” skolotājas, kas savu pieredzi prezentēja 5 darbnīcās. Bija iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēriem no starpdisciplinārām nodarbībām un ārpusstundu aktivitātēm, kā arī praktiski darboties ar problēmuzdevumiem, saņemt starpdisciplināro stundu izdales materiālus. Skolotāji tika iepazīstināti ar stundu plāniem un skolēnu veikumu. Pieredzes darbnīcu “Funkcionālo sakarību grafisks attēlojums” vadīja Marika Ulmane, Vita Banzena un Margita Skrastiņa. Darbnīcā skolotājas iepazīstināja, kā attīstīt prasmi strādāt ar dažāda veida un satura problēmuzdevumiem, uztvert galveno domu, salīdzināt kopīgo un atšķirīgo, rosinot interesi par matemātiku, dabaszinībām un informātiku. Starpdisciplinārajā stundā par emociju lomu sākumskolas skolēnu ikdienā skolotājas Viviāna Grīnberga un Zaiga Serebrjakova dažādu emociju aspektus apskatīja humanitāro, sociālo un mākslas mācību priekšmetu kontekstā, dalībnieki varēja iepazīties, kā rosināt skolēnos izpratni par emocijām savstarpējās komunikācijas uzlabošanā. Darbnīcā “Starpdisciplinaritāte mācību un audzināšanas procesā” Laura Miķelsone un Daiga Barančane iepazīstināja ar starpdisciplināras stundas pamatprincipiem, kā arī parādīja praktiskus piemērus no savām stundām un ārpusstundu nodarbībām. Pieredzes darbnīcā “Veselīgs uzturs” PII “Mūsmājas” skolotājas Ieva Ostrovska un Evita Dešina dalībniekiem deva iespēju redzēt, kā bērni risina problēmu par veselīgu uzturu, plāno darbības un nonāk līdz risinājumam. Darbnīcā “Jūtas un prāts” Ļena Zvaigzne un Mairita Neilande iepazīstināja ar stundām, kurās savijas literatūra, valodas, matemātika, ekonomika un dabaszinību mācību priekšmeti. Sadarbība, organizējot starpdisciplināras stundas, mūsu novada skolās jau aktualizēta otro gadu, tādēļ metodiskajā dienā skolotāju veikums radīja interesi un tika augsti novērtēts. Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa

19.11.2019

RAIBAIS OKTOBRIS GAIĶU PAMATSKOLĀ

Atskatoties uz oktobrī notikušajiem pasākumiem, tad tie ir bijuši tik dažādi un raibi. Mēnesis iesākās ar Skolotāju dienu, kad 9. klase, iejutušies skolotāju lomās, gatavoja pārsteigumus kopā ar pārējo klašu skolēniem, lai apsveiktu mūsu skolas skolotājus. Tad klāt 10. oktobris, kad tiek izgaršota ne tikai auzu pārslu putra Vislatvijas Putras dienā, bet arī katras klases gatavotie veselīgie kārumi. Kārumu gatavošana notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Skolēni paši gatavoja saldējumu, kokteili, augļu salātus, tortiljas maizītes, spieda dārzeņu sulu un cepa cepumus. Skaistā oktobra dienā, baudot sauli, iesaistoties Labo darbu nedēļas akcijā kā jau katru gadu, skolēni centās palīdzēt skolas dārzniecei savākt zeltainās lapas  skolas skvērā. Toties 18. oktobris bija ceļojumu diena visai skolai. Uz Botānisko dārzu Rīgā un kino devās 1.-5.kl. skolēni, bet 8.-9. klase apmeklēja Liepājā Karostas cietumu un apceļo Karostu, lai iepazītos ar tās Ziemeļu fortiem un Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāli. Pēc brīvlaika turpinām gaidīt skolas jubileju. Atkal ir iespējas ikvienam piedalīties konkursa 2.kārtā  “Manai skolai-100”.  Šajā konkursā var piedalīties ikviens, kurš vēlas. Konkursa jautājumi  atrodami www.gaikuskola.lv un www.facebook.com (Gaiķu pamatskola). 30. oktobrī 8.-9. klases skolēni piedalījās "Latvijas skolas somas"  programmas aktivitātē un Brocēnu KIC noskatījās teātra izrādi "Viņš ir pliks", bet paši mazākie skolā- Spilvenu Fejas koncertu. Gatavojoties Gaiķu skolas salidojumam, skolas bibliotēkā top Gaiķu pamatskolas absolventu dzimtu pēctecības stends par visiem skolas absolventiem, bet “Gaiķu novadpētniecības krātuvi” 24. oktobrī apciemoja raidījuma cikla "Ceļojums pagātnē"  veidotāji. Mēs gribētu palepoties arī ar mūsu skolas 4. klases skolēnu Valteru  Stepiņu, kurš ne tikai apmeklē nodarbības, bet arī regulāri piedalās sacensībās kā Saldus džudo kluba dalībnieks. Brīvlaikā 26.oktobrī Daugavpilī norisinājās starptautiskais džudo turnīrs DINABURGA KAUSS 2019  Šajās sacensībās piedalījās kopskaitā 297 sportisti no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas. Mūsu Valters ieguva 3. vietu vecuma grupā U-11, -40 kg. Apsveicam! Foto: Gaiķu pamatskolas skolēns Valters Stepiņš 3. vietas ieguvējs (otrais no labās puses) Inese Gulbe-Rodionova, direktores vietniece    

19.11.2019