Izglītība

Veselību veicinošas dienas nometnes Brocēnos!

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Mūsmājas” augustā, divu nedēļu garumā, notika ģimeņu biedrības “Ligzda” organizētās dienas nometnes “Prieks un Veselība kustībā 1”  un „Prieks un veselība kustībā 2”. Kopumā 80 Brocēnu un Saldus novada bērni vecumā no 6 – 10 gadiem piedalījās dažādās sportiskās un veselību veicinošās, radošās un praktiskās nodarbībās, lai dalībnieki varētu dalīties un novērtēt savas ikdienas gaitas.  Tas bija svarīgi, jo nometnes aktivitātes un zinību stundu tēmas bija par veselīgu dzīvesveidu – kā izvēlēties dabisko, kā pareizi ēst, cik svarīgi būt svaigā gaisā un ieklausīties sava ķermenī.  Nometnes laikā bērni aktīvi vingroja rīta rosmēs ar fitnesa treneri Eviju Lasmani, kas parādīja, ka ķermeni var pamodināt arī vingrojot, izmantojot interesantas rotaļas un spēles. Dalībnieki ieguva jaunas idejas, kā lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas āra spēles, kā var pagatavot  spēļu inventāru vai lietderīgi pavadīt brīvo laiku pilsētā, izmantojot esošo infrastruktūru – ledus halli, pludmali, sporta stadionu, meža trasi un citas vietas.  Nometne veicināja komunikācijas prasmes, ar citiem bērniem, dalībnieki ieguva jaunus draugus, piedaloties radošajās darbnīcās, veidojot lecamauklas, rokassprādzes, eksperimentos pielietojot ikdienā un dabā esošās lietas.  Lai parādītu dalībniekiem, ka vingrošana var būt arī interesanta un izzinoša, pie nometnes dalībniekiem ciemojās vieglatlētikas treneres Signe un Simona Birkenbergas.  Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos nometnē, kas apliecina arī dalībnieku prasmi brīvi pavadīt laiku, neizmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Pateicoties ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros bērniem nometne bija bez maksas. Informāciju sagatavoja Ieva Ostrovska,  nometnes vadītāja

12.09.2018

VITAMĪNU MARATONS Brocēnu vidusskolā!

5.septembra pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgas pārtikas! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsu un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene (kas bija nedaudz līdzīga skolotājai Vivitai) steidza zaķim Jēcim palīgā, vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības. Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 10 stacijas, un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Stacijā „Svešinieks dārzā” bija japazīst dažādi augļi, dārzeņi, garšvielas un jāsadala grupās – Latvijā augušie un „ārzemnieki”. Ar dažiem dārzeņiem bērni iepazinās pirmo reizi. Stacijā „Veselība pļavā un mežā” bija iespēja nobaudīt zāļu tējas, noteikt tās un noskaidrot kā šīs tējas mums palīdz. Tagad ir skaidrs, ka pazīstot un pareizi lietojot, ārstniecības augi var būt ļoti noderīgi. Bet vai dabā ir arī kaut kas tāds no kā būtu jāuzmanās? Ir gan! Un ne tikai indīgas sēnes, čūskas un ērces. To bērni noskaidroja stacijā „Uzmanies! Indīgs!”.  Un kur tad vēl „Smaržu laboratorija”, kas atgādināja cik svarīga ir katra sajūta, katra maņa, lai mēs pazītu un baudītu veselīgo. Bija iespēja izpaust savu radošumu un uzrakstīt „veselīgu” dzejoli. Iemācīties, kā rīkoties ekstremālās situācijās – piemēram, ja esi apmaldījies mežā.  Apavi glīti sarindoti malā, un skan skaļi izsaucieni – tātad esam pie „Sajūtu takas”. Kartona kastēs dažādi dabas materiāli – čiekuri, smiltis, koku mizas, iekāpjot tajās ir tik laba pēdu masāža! Un arī jaunas zināšanas iegūtas. Skolotājam Raitim ir skaidrs, ka veselība un kustīgs dzīvesveids nav atdalāmi jēdzieni. Pie viņa skolēniem bija iespēja izkustēties, trenēt līdzsvara izjūtu, sadarboties komandā. Jautri un interesanti! Vai citronā patiešām ir visvairāk C vitamīna? Varbūt kāds cits auglis ir vēl bagātāks ar C vitamīnu? Te nu bērniem bija daži pārsteigumi.  Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas liels, zaļš, apaļš un veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, - arbūzs! Paldies skolotājām – staciju vadītājām - par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Paldies Vivitai Ķezberei par pasākuma organizēšanu. Paldies Daigai Staško, Viviānai Grinbergai, Vinetai Sproģei, Evai Rabovičai, Svetlanai Tarasovai, Ingai Zambergai, Evitai Sergejevai, Inesei Lasmanei, Zaigai Serebrjakovai, Dacei Viļumsonei, Mairai Vīksnai, Raitim Plaukam, skolas medmāsai Lienītei Jekovickai, fotogrāfam – Ingai Rozalinskai, un lieliskajam zaķim Jēcim – Ditai Dubultai. Par muzikālo noformējumu paldies Aijai Kampenusai. Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Brocēnu vidusskolas projektu koordinatore Arta Zepa

06.09.2018

Skolotāju satikšanās svētki

Īsu mirkli pirms jaunā mācību gada mūsu novada skolotāji pulcējas kopā, lai tiktos ikgadējā svētku pasākumā.  Šajā svētku dienā novada skolotājus sveica Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava un Izglītības darba speciāliste Inesa Role, novēlot  radošu, veiksmīgu un piepildītu jauno  mācību gadu. Skolotāja darbs nekad nebija un nebūs viegls. Cik zinību pasaule būs daudzveidīga, aizraujoša, draudzīga un interesanta vislielākā mērā ir atkarīgs no skolotājiem,  jo skolotājam ikdienā ne tikai jādod bērniem zināšanas, bet savā darbā  jāieliek liela sirds mīlestība, labestība, pacietība, sapratne, tai pašā laikā neaizmirstot mīlēt vispirms sevi.  Mūžam mainīgajā un dinamiskajā pasaulē  ir ļoti svarīgi, lai ikkatra  izglītības iestāde  ir tā vieta, kur ikdienas skrējienā visi - gan audzēkņi, gan skolotāji -  justos  labi, atbalstītu  viens otru un būtu gandarīti  par kopā paveikto. Lai savstarpējās attiecības ir cieņas pilnas, lai valda jaunatklāšanas prieks un katrs ir atbildīgs par padarīto!  Šogad  darba gaitas Brocēnu novada piecās  izglītības iestādēs uzsāks jauni kolēģi. Blīdenes pamatskolā angļu valodu mācīs skolotāja  Iveta Strautmane, latviešu valodu un literatūru- skolotāja Ritma Ošeniece, bet fiziku un ķīmiju mācīs skolotāja Liene Zeiliņa. Brocēnu vidusskolā uzsāks darbu sociālais pedagogs Janīna Drekslere. Gaiķu pamatskolā  kristīgo  mācību vadīs skolotāja Inga Meire, bet zēnu mājturības stundas - Aigars Blūms. Pirmsskolas izglītības iestādē ”Varavīksne” uzsāks darbu 3 skolotājas –Jeļena Teninsone, Irina Rancane, Signe Treinovska, pirmsskolas izglītības iestādē „Mūsmājas” uzsāks darbu skolotāja Ieva Marčinkus. Jaunajā mācību gadā,  meklējot jaunus ceļus un izaicinājumus, novada skolotājus vienos kopīgs mērķis, izvirzītā prioritāte un no tā izrietošie uzdevumi. Mērķa un prioritātes atslēgas vārdi : kompetenču pieeja, mācību saturs, kvalitāte un pedagogu sadarbība. Sagaidot mūsu valsts 100 gadi, ļoti nozīmīga ir  iniciatīvas  ‘’Latvijas skolas soma” ieviešana, tā prasīs ciešu sadarbību starp novada skolām. Svinīgā pasākuma otrajā  daļā skolotāji turpināja sadarbību pa mācību jomām. Pirms jaunā darba cēliena skolotājus iedvesmoja  psihoterapeite Aina Poiša, kura nepiespiestā gaisotnē dalījās ar receptēm “Kā dzīvot garšīgāk!” un sarunājās ar klausītājiem par to, kā saglabāt mieru un līdzsvaru pārmaiņu laikmetā, kā mīlēt sevi un justies labi, kur   gūt prieku darbam, prieku pilnvērtīgi dzīvot un “atrasties  gaismā”, darot dzīvi jauku sev un apkārtējiem.  Atbilde jau visbiežāk rodama sevī! Svinīgā pasākuma gaisotni emocionāli papildināja muzikālie priekšnesumi.  Paldies muzikāli radošai grupai „Cik dažādi” Andra Akermaņa vadībā. Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa

05.09.2018

Es mīlu skolu!

1.septembrī Gaiķu pagastā centrā Satiķos svētki – radošā pēcpusdiena bērniem ar ģimenēm “Es mīlu skolu”. Ja  rīta pusē pa reizei uzlīņāja lietus, tad stundu pirms pasākuma sāka spīdēt saulīte un labs laiks bija visu pēcpusdienu! Draudzīgi sadarbojoties pagasta sporta organizatorei Lienei Allerei, Satiķu bibliotekārei Lienei Bartkus un raksta autorei (Tautas nama vadītājai Ilzei Konstantei), bērniem un pieaugušajiem bija interesantas darbošanās. Orientēšanās sacensībās pa Tautas namam tuvējo apkārtni devās 3 komandas. Trasi veica dažādos laikos, un uzvarētāji bija visi. Kamēr bērni meklēja kontrolpunktus, vecākiem bija uzdevums salikt bišu stropu, kā arī atrisināt atjautības uzdevumu. Ar to viņi veiksmīgi tika galā. Mazākie bērni ar krāsainiem krītiem aizrautīgi zīmēja uz stāvlaukuma “grīdas”. Noderīgi būs piezīmju blociņi, kurus katrs dalībnieks noformēja pēc savām vēlmēm, bet tajos rakstīt varēs ar īpašajām Gaiķu pamatskolas pildspalvām. Raksta autore izmēģināja roku seju apgleznošanā. Izdevās un tapa skaisti zīmējumi – sirsniņas, puķītes, pelīte, klauns, taurenis, pat haizivs un zirnekļi! Foto stūrītī bija speciāli šim notikumam izgatavota tāfele, uz kuras varēja zīmēt un pie tās fotografēties (tāfele tiek racionāli izmantota arī pēc svētkiem). Protams, visi svētku dalībnieki cienājās ar gardām uzkodām. Pasākumam bija arī sponsori: “Vichy” (limonāde bundžiņās), bet no Saldus Pārtikas kombināts (gardās konfektes “Gotiņa” - papīriņi ar Saldus mākslas skolas bērnu zīmējumiem) un ,protams, Brocēnu novada pašvaldība. Paldies visiem, kas atnāca un  piedalījās! Informāciju sagatavoja Ilze Konstante, Gaiķu pagasta Tautas nama vadītāja

03.09.2018