Izglītība

Brocēnu novada skolēni “Zinātnieku nakts 2018” pasākumos

28. septembrī Latvijas pilsētās notika „Zinātnieku nakts” pasākumi. 28 Brocēnu novada pamatskolas 5. – 7.klašu skolēni apmeklēja divas Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātās nodarbības, kuru mērķis bija uz ilgtspēju vērstas zinātnes popularizēšana jauniešiem un kuras notika sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.  Pirmo apmeklējām studentu radošās darbnīcas TheLab piedāvāto radošo nodarbību, kurā varēja izgatavot īpašu suvenīru līdzi ņemšanai – mašīnas modeli, kura darbojas pēc reaktīvās kustības principiem. Pēc modeļa izgatavošanas katrs skolēns varēja pārbaudīt, cik tālu aizripos viņa mašīna. Skolēni tika arī iepazīstināti, kādus darbus var radīt, izmantojot 3D printēšanu, lāzergriešanu, gravēšanu un citas tehnoloģijas. Otrajā nodarbībā skolēni pārbaudīja savu inženiera talantu un sacentās ar citiem, uzbūvējot izturīgāko torni no vafelēm un šokolādes un izgatavojot spēcīgāko katapultu. Katapultu konkursā uzvarēja Gaiķu pamatskolas puiši.  Patiess prieks bija gan par „jauno inženieru” azartiskumu un aizrautību, izgatavojot savu mašīnu un torni, gan arī par iespēju satikt Brocēnu vidusskolas  absolventu remtenieku Ernestu Bušmani, kurš vadīja vienu no darbnīcām kā RTU 1. kursa students. Informāciju sagatavoja Aneta Milta un Vineta Mielava, dabaszinātņu un matemātikas MJ koordinatores 28. septembra pēcpusdienā mēs, 20 Brocēnu vidusskolas 9. – 12.klašu skolēni, devāmies uz Rīgu, uz “Zinātnieku nakti”. Mēs apmeklējām Psihosomatisko medicīnas un psihoterapijas klīniku, kur mums bija brīnišķīga iespēja noskaidrot savu raksturojumu un personiskās iezīmes pēc tā, ko mēs uzzīmējām darbnīcā. Tas likās ļoti interesanti, jo neko tādu iepriekš nebijām izmēģinājuši. Vēl piedalījāmies spēlē Cilvēku emociju analīze, kuras laikā uzzinājām, kas ir pamatemocijas, kā tās pazīt, izpaust un reaģēt uz tām. Bija sagatavotas arī viktorīnas, atmiņu spēles par psihosomatiskās medicīnas faktiem un jaunākajiem pētījumu rezultātiem.  Tālāk devāmies uz RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kur mēs izgājām dažādas stacijas, kurās varēja apgūt pirmās palīdzības sniegšanu, iepazīt vīrusu pasauli un mikroskopā apskatīt tos. Visinteresantākā man likās stacija, kur tu pats varēji iejusties zobārsta ādā un salabot zobu. Tas nebija nemaz tik vienkārši, bet, kā teica students, kurš mums palīdzēja, ka pirmajai reizei tas esot ļoti labi.  Pēdējais apmeklējuma objekts mums bija RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, kurā ikviens varēja sajusties kā īsts inženieris. Bija iespēja piedalīties dažādos eksperimentos, būvēt vafeļu torņus un izgatavot robotus. Kopumā šis pasākums bija ļoti izglītojošs un interesants. Šeit varēja skolā iegūtās zināšanas pielietot praktiski un pārbaudīt, cik erudīts tu esi.  Paldies par finansiālo atbalstu Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļai! Informāciju sagatavoja Samanta Turka, Brocēnu vidusskolas avīzes “Poga” galvenā redaktore

01.10.2018

Brocēnu vidusskolas Tūrisma diena „Darām kopā”

20.-21. septembrī Brocēnu vidusskolas skolēni un skolotāji, skolēnu vecāki ap plkst. 17:00 devās pārgājienā no Brocēnu vidusskolas uz atpūtas bāzi „Zvejnieki”, kur 5.-12.klašu skolēni un skolotāji arī nakšņoja. Šo ceļu jautrāku un interesantāku padarīja izveidotie kontrolpunkti ar dažādiem uzdevumiem, kuri bija jāpilda caur telefonu WhatsApp. Uzdevumi bija ļoti interesanti, tie lika klasēm domāt, orientēties, un saliedēties. Katrā kontrolpunktā bija skolotāji, kuri bija sagatavojuši dažādus pārbaudījumus, tajos bija gan rotaļas, erudīti jautājumi saistīti ar Brocēniem, gan matemātikas uzdevumi, gan sportiskas aktivitātes. Kad kontrolpunkti bija beigušies, vēl nācās veikt mazu attālumu līdz galamērķim. Nonākot galā, klasēm bija iespēja nogaršot siltu un ļoti gardu zupu, paldies mūsu skolas pavārītēm. Vakars turpinājās ar skolēnu un skolotāju sagatavotiem klases priekšnesumiem, tēma „Mēs nākamajā simtgadē.” Viņus izklaidēja Ralfs Stūris un Ksenija Sanduļaka, iejutušies Minjona un Vienradža lomās. Vakara gaitā bija iespēja katrai klasei cept desiņas uz grilla, lieli palīgi bija mūsu skolēnu vecāki, kuri grillus aizdedzināja un palīdzēja skolotājām cepšanas procesā. Manuprāt, vakars nebūtu vakars, ja nebūtu dīdžeja Mareka diskotēka, kuru mums uzdāvināja mūsu skolas Vecāku padomes vecāki, paldies Solveigai Dzenei, Lailai Arājai, Rinaldam Rullim. Tajā skolēni, skolotāji un vecāki dejoja līdz plkst: 2:30. Vakara noslēgumā visi devās uz savam teltīm, daži tomēr izvēlējās doties mājās, bet nākamajā dienā braukt atpakaļ uz Olimpisko vingrošanas dienu.  Nākamās dienas rīts iesākās ar brokastīm, skolēni gardām mutēm mielojās ar piciņām, cepumiem un tēju. Rīta rosme 5.-12.klašu skolēniem sākās ar skolas direktora Egona Valtera uzmundrinājuma vārdiem un Olimpiskā karoga uzvilkšanu mastā. Karogu mastā uzticēja uzvilkt mūsu skolas sportiskākajam puisim, airētājam Ansim Grišānam. Kā tradīcija mūsu skolai ir Olimpiskā rīta vingrošana, kurā katru gadu skolēnu un skolotāju priekšā vingro 12.klases skolēni. Šo rītu turpinājām ar sporta aktivitātēm, arī tās bija sagatavojuši 12.klases skolēni un viņu klases audzinātāja Inga Rozalinska. Sporta aktivitātes bija interesantas, pārdomātas, tajās skolēni devās uz kontrolpunktiem, kuros sacentās starp klasēm. Kad kontrolpunkti bija beigušies, skolēni varēja izmantot brīvo laiku, lai spēlētu dažādas spēles, novāktu teltis un sakoptu „Zvejnieku” teritoriju. Laiks šajās abās dienās mūs lutināja un priecēja. Liels paldies visiem Tūrisma dienas organizētājiem, tas patiešām bija ļoti interesants un neaizmirstams pasākums. Ar lielu nepacietību jau gaidu nākamo mācību gadu!  Paldies visiem klases audzinātājiem, vecākiem, ”Zvejnieku” saimniekiem, kas ļāva mums izbaudīt šo kopā būšanas laiku ārpus skolas. Informāciju sagatavoja Demija Burlakova, 6.b klases skolniece

24.09.2018

Valsts konference Brocēnos

Brocēnu novada pašvaldība, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīkoja  konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”, kuras galvenais uzdevums bija  aktualizēt diskusiju starp valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm un izglītības nozares profesionāļiem par kvalitatīvas izglītības un pilsoniskuma aspektiem izglītības pārmaiņu procesā. Konferences dalībniekiem bija  iespēja iepazīties ar Brocēnu novada pieeju pilsoniskuma jautājumu risināšanā, apmeklējot 12 dažādas novada pašvaldības un pedagogu (PII “Mūsmājas”, Brocēnu vidusskolas, Blīdenes un Gaiķu pamatskolu) vadītās darbnīcas par  pilsoniskuma jautājumiem.  Konferences plenārsesijā Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava teica uzrunu un prezentēja pašvaldības līdzdalību pilsoniskuma jomā. Plenārsesijā  uzstājās  arī  LR kultūras ministre Dace Melbārde, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols un Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Karine Oganisjana. Konferenci apmeklēja ap 300 dalībnieku no visas Latvijas, tostarp pat no Daugavpils, Rēzeknes, Smiltenes.  Par konferences saturu un organizāciju  saņemam labas atsauksmes un esam gandarīti, ka mūsu novada skolotāji un pašvaldības darbinieki godam prezentēja savu darbu un pieredzi. Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa

21.09.2018

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” Brocēnos

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” Brocēnos.  Konferences galvenais uzdevums ir aktualizēt diskusiju starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un izglītības nozares profesionāļiem par kvalitatīvas izglītības un pilsoniskuma aspektiem izglītības pārmaiņu procesā. Veicinot diskusiju kvalitāti, konferences dalībniekiem būs iespēja sīkāk iepazīties ar Brocēnu novada pieeju pilsoniskuma jautājumu risināšanā, rīta cēlienā apmeklējot dažādas novada pašvaldības un pedagogu vadītas darbnīcas un piedaloties Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” piedāvātajās darbnīcās par izglītības kvalitātes un pilsoniskuma jautājumiem. Konferencē aicināti piedalīties Latvijas pašvaldību vadītāji un darbinieki, izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji pilsoniskās izglītības tālākizglītotāji, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi. Saturiski konferencē tiks aplūkoti šādi jautājumi - Kā saprotam, kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā? Kāda vieta kvalitatīvas izglītības piedāvājumā ir pilsoniskajai audzināšanai? Ko nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos dara valsts institūcijas? Kā pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības procesu attīsta pašvaldības, izglītības iestādes un pedagogi? Kāda veida pedagoģiskās pieejas un izglītības iestādes stratēģiskā plānošana izglītības iestādē veicina kvalitatīvu izglītības ieguvi un pilsoniskumu? Kā tas viss atklājas Brocēnu novada pašvaldībā un tās izglītības iestādēs? Konferences norise plānota no plkst. 10.30 līdz 16.45 Brocēnu vidusskolā (darbnīcas) un Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā (darbnīcas un konferences kopējā daļa). Reģistrācija konferencei un sīkāka informācija par konferences darba kārtību pieejama mājas lapā https://brocenukonference.wixsite.com/2018. Dalība konferencē ir bez maksas. Konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” ir pirmā konference no 4 konferenču cikla par izglītības kvalitātes jautājumiem, ko rīko Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” un Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Nākamās konferences gaidāmas decembrī – Izglītības kvalitāte un metodiskais darbs, martā – Izglītības kvalitāte, karjeras izglītība un uzņēmējspēja, aprīlī – Izglītības kvalitāte un personiskā līderība. Konferences “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” darba kārtība (.doc)

20.09.2018

Tradīcija turpinās - Tēvu diena Blīdenes pamatskolā

14. septembra pēcpusdienā Blīdenes pamatskolā skolēni  ieradās ar saviem tēviem, vectēviem,  vecākajiem brāļiem un krustvecākiem, vai ar labu kaimiņu - draugu.  Ģimenes komanda un skolēnu, kuriem nebija vecāku pārstāvja,  veidotās  komandas sapulcējās uz Tēvu dienas pasākuma atklāšanu.  Lauris Bergmanis izskaidroja noteikumus, iepazīstināja ar konkrētās stafetes atbildīgo skolotāju un kur viņš būs atrodams. Tēvu dienā bija daudz dažādas un interesantas stafetes. „Burbuļi” - tur varēja ikviens savā komandā pūst  burbuļus un pēc tam arī mērīja, cik katrs tālu ir aizpūtis. Tā bija ļoti mierīga, bet azartiska stafete.  „Naglas sišana” - šeit stafetē bija jāsit naglas baļķī – tēvam un dēlam – precīzi un taisni.  Nākošā stafete bija „Sit pa bundžām” - ar kaķeni un zīlēm jāšauj nost bundžas un katrai komandai pēc iespējas vairāk bundžu bija jānosit 5 minūtēs. Tā bija jautra un ekstrēma stafete.  Stafetē “Saldumu teleportācija” vajadzēja, tēvam atmuguriski sēžot pret dēlu, aizmest 20 konfektes, bet dēlam tās noķert! Cik ar spainīti noķēri – tik palika komandas īpašumā. Kustīga un uz sadarbību vērstā stafete saldināja ikvienu komandu.  Nākošā stafete ”Družba2” - jāzāģē ripas  pēc iespējas ātrāk. Divi cilvēki zāģēja, trešais sēdēja uz baļķa, lai tas nekustētos. Interesanta bija “Oficianta” stafete – ar poda atdambētāju vajadzēja pārnest paplāti no punkta A uz punktu B - tas nebija nemaz tik viegli, ātrums un izdoma tuvināja medaļai. Tad tēvi ar dēliem un meitām aizgāja uz „Vīru cīņām”.  Kamēr notikās stafetes virtuvē, mammas un vecmammas cepa gardās pankūkas, ar ko visi varēja cienāties pie skolas ugunskura. Siltā tēja, gardās pankūkas, ģimenes kopā būšana un sarunas risinājās jaukā gaisotnē. Paldies  ikvienam, kas piedalījās, atbalstīja un iesaistījās – lai šis pasākums notiktu. Uz tikšanos – pēc gada – Blīdenes pamatskolas Tēvu dienā! Informāciju sagatavoja Daiga Plaude, 7.klases audzinātaja

17.09.2018