Izglītība

Brocēnu novadā bērni prot darīt “Labos darbus”

Laikā no 16.-22. oktobrim Latvijā jau devīto gadu tiek organizētaakcija “Labo darbu nedēļa”. Šogad arī mēs, Brocēnu novadaskolēni un skolotāji, sasparojāmies paveikt daudz labu darbu.Katram pašam bija iespēja iniciēt ideju par nepieciešamo Labodarbu un to veikt kopā ar savu skolas, klases, grupiņas kolektīvu.Šogad Brocēnu novadā “Labo darbu nedēļā” visaktīvākie bijušiBrocēnu vidusskolas, Gaiķu pamatskolas, Remtes pamatskolasun pirmsskolas iestādes “Varavīksne” bērni, kuri kopā ar saviemklašu, grupiņu audzinātājiem, veikuši daudz labu darbu.Daudzi labo darbu darītāji viesojās veco ļaužu pansionātā,iepriecinot ar koncertiem un pašdarinātām dāvanām. Liela daļaskolēnu ar saviem klašu audzinātājiem piedalījās savas skolastelpu un teritorijas sakopšanā. Citi iepriecināja savas iestādesbijušos darbiniekus, uzaicinot pie sevis ciemos. Vieni devās uzSaldu sakopt Kalnsētas parka teritoriju, citi veica sakopšanasdarbus Saldus zirgaudzētavā, daļa skolēnu kopā ar saviemvecākiem iztīrīja savus skapjus un ziedoja apģērbus un apavustrūcīgajiem Brocēnu novada iedzīvotājiem, daudzi vecāko klašuskolēni ciemojās pie mazākiem skolēniem, stāstīja pasakas, gājarotaļās, palīdzēja apgūt datorprasmes.Tas arī ir “ Labo darbu nedēļas” vēstījums –pamēģinot vienreiz izdarīt otram labu, rodas vēlmedarīt to atkal un atkal! „Labo darbu nedēļa” turpinaLatvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumudāvināt savu laiku labiem darbiem pašiem sev unLatvijai.Svarīgākais, ka visiem labo darbu veicējiem darbiņšsagādājis prieku un devis gandarījumu, tātad,“Labo darbu nedēļas” galvenais mērķis ir sasniegts- darot otram labu, pats esi ieguvējs!Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labupašam sev ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva,bet gan tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs,pats par sevi sniedz lielu prieku.Paldies par atsaucību, nesavtību un piedalīšanosšajā akcijā!Paveiktos darbus var apskatīt http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivsInformāciju sagatavoja Dita Dubulta,Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

20.10.2017

Velosacensības „RIPO DROŠI!” Brocēnu vidusskolā

14.septembrī, spītējot lietum un stipri rudenīgajiem laikapstākļiem, 48 Brocēnu vidusskolas 3. – 5.klašu skolēni piedalījās biedrības „Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments” organizētājās velosacensībās. Sacensību dalībniekus atbalstīja viņu klases audzinātājas un klasesbiedri. 8.a klases skolēni bija sacensību tiesneši un uzdevumu līdzsagatavotāji, bet komandas cītīgi pieskatīja un pavadīja 12.a klases skolēni. Lai arī skolēni tika sadalīti pa komandām, viņi sacentās individuāli. Bija jāveic 2 praktiskās braukšanas posmi un 4 teorētiskie posmi – krustvārdu mīkla, tests par ceļu satiksmes noteikumiem, ceļazīmju atpazīšanas spēle, video sižetu analīze. Sacensību noslēgumā visi varēja sasildīties ar karstu tēju un panašķoties ar gardām maizītēm. Puišu vidū, kuri ceļu satiksmes noteikumus apzinātāk mācīsies pirmo gadu, 1.vietu ieguva Reinholds Circenis (3.c klase), 2.vietu – Bruno Dankbārs (3.a), 3.vietu – Raivo Freibergs (3.a). Bet puiši, kuriem jau bija iespēja mācīties pagājušajā gadā, „sarindojās” sekojoši – 1.vieta Miķelim Topecam (5.b), 2.vieta Gustavam Kesminam (4.a) un Robertam Strikauskim (5.b) (jo vienāds punktu skaits), 3.vieta Emīlam Avgustiņam (4.a).  Savukārt, meiteņu vidū, kuras ceļu satiksmes noteikumus apzinātāk mācīsies pirmo gadu, 1.vietu ieguva Keitija Šulca (3.b), 2.vietu – Māra Milta (3.b), 3.vietu – Justīne Andersone (3.c). Bet meitenes, kurām jau bija iespēja mācīties pagājušajā gadā, „sarindojās” sekojoši – 1.vieta Marikai Bumbierei (5.b) (viņa ieguva arī visvairāk punktu no visiem), 2.vieta Lillijai Oliņai (4.a), 3 vieta Līgai Gūtmanei (5.a). Velosacensības tika organizētas Brocēnu novada pašvaldības atbalstītā iniciatīvu projekta „Brocēnu novada skolēns – prasmīgs un zinošs velobraucējs” ietvaros. Paldies Brocēnu novada pašvaldībai un Brocēnu vidusskolai par finansiālu atbalstu, pateicoties kurām tika arī iegādāti 2 jauni velosipēdi un papildināta šķēršļu josla veiksmīgai sacensību organizēšanai! Pavasarī līdzīgas sacensības plānotas Blīdenes, Remtes un Gaiķu skolas 3. – 5.klašu skolēnu komandām. Tā kā vienas sacensības nevar dot garantētas zināšanas un prasmes velobraukšanai, tad ir jāmācās ilgstošāk un, var teikt, visu mūžu. Priecē, ka velopulciņam Brocēnu vidusskolā šogad ir ļoti liela atsaucība un ka nākotnē pa Brocēnu un Saldus ielām brauks zinoši un apzinīgi velobraucēji!     Projekta vadītāja un velopulciņa „Ripo droši!” vadītāja Anete Milta  

12.10.2017

Brocēnu novada pedagogu augusta konference Brocēnu vidusskolā

30. augustā, īsu brīdi pirms jaunā mācību gada, Brocēnu novada pedagogi pulcējās Brocēnu skolā savā kārtējā konferencē. Šī diena bija svētku diena visiem skolotājiem, bet jo īpaši jau  9 jaunajiem kolēģiem, kuri darbu uzsāk mūsu novadā  vai nu pēc augstskolas beigšanas, vai pārnākot darbā no citiem novadiem. Pirmais mācību gads Remtes pamatskolas direktores amatā šogad būs Sanijai Jasutei, savukārt Gundega Vorobjova ir uzsākusi darba gaitas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļā. Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu paldies tika teikts Blīdenes skolas direktorei Rasai Dirvēnai, izglītības metodiķei Laurai Miķelsonei, interešu izglītības metodiķei Antrai Rokolei. Brocēnu Izglītības nodaļas speciāliste Inesa Role  pedagogiem vēlēja,  lai pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jauna pieeja-  kompetenču pieeja-  mācību procesā.Ar mīlestību un sirds siltumu piesātināta bija Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas uzruna, kurā viņa, sveicot novada pedagogus, aicināja paturēt prātā, ka, neskatoties uz jaunajām pārmaiņām izglītībā, ir kāda mūžam nemainīga vērtība, kas ir pāri pār visiem priekšrakstiem un noteikumiem, un tas ir bērns, katrs ar savām spējām un īpašo talantu.Konferences 2. daļā skolotāji darbojās mācību priekšmetu apvienībās, plānojot darbu jaunajā mācību gadā, pie  pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem viesojās Agrita Miesniece, vecākā eksperte pirmsskolas mācību satura izstrādē, un runāja par kompetenču pieeju mācību procesā. Pozitīvu enerģijas lādiņu konferences dalībnieki guva, noklausoties  Haralda Burkovska atraktīvo priekšnesumu – lekciju ”Laimes dimensijas”, kā arī klausoties dziesmās Elīnas Kazākas un  Rinalda Heringa izpildījumā.Informāciju sagatavoja Gundega Vorobjova, Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļas plānotāja

04.09.2017

7.a klases komanda uzvar Brocēnu novada konkursā „Brocēnu novads ceļā uz valsts simtgadi”

Jau otro gadu 7.a klases komanda piedalās Brocēnu novada izpētes konkursā. Šajā mācību gadā komandā čakli strādāja meitenes: Agija Goča, Katrīne Leščuka, Kate Kunkule, Rebeka Beta Giberte un Elīza Bērziņa. Pagājušo gadu izcīnījām godpilno 2. vietu. Šogad konkursā veicās labāk -  tika izcīnīta 1. vieta. Konkursa mērķis bija iepazīt Brocēnu novada ievērojamas vietas un tajā dzīvojošos cilvēkus. Konkursa trīs kārtu uzdevumi bija dažādi. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar novada vietu izpēti. Bija jādodas pārgājienā un jāizveido apraksts par pārgājiena maršrutā apskatāmām vietām. Rudenī veicām arī „labo darbu” – īsi pirms sniega uzsnigšanas palīdzējām mūsu klasesbiedra Ādama ģimenei sakārtot sētu. Mēs grābām lapas, salasījām vecos, puvušos ābolus. Ādama mamma pēc darba mūs cienāja ar siltu tēju, pašceptām maizītēm un ceptām desiņām. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar kāda novada vēstures fakta izpēti. Tā kā Katrīnes un audzinātājas omītes savulaik strādāja mazbērnu novietnē Brocēnos (tagad ambulance), tad papētījām šīs ēkas un iestādes vēsturi. Paldies bijušajai darbiniecei Almai Klekmanei un Millijas Kalnzemnieces meitām Mairai un Silvai, kā arī tagadējām ambulances darbiniecēm, īpaši dr.Svetlanai Sergejenko par sniegtajām intervijām! Īsfilmu par Brocēnu novadā nozīmīgu personu veidojām par Brocēnu vidusskolas direktoru, komponistu un mūziķi Egonu Valteru, kurš šā gada aprīlī svinēja „apaļu” jubileju. Paldies direktoram par atsaucību! Esam pateicīgas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei  par iespēju piedalīties konkursā – tajā ieguvām gan daudz jaunu zināšanu, gan pilnveidojām praktiskas un sadarbības prasmes, gan vērtīgu balvu sava redzesloka paplašināšanai!     7.a klases komandas vārdā – Katrīne Leščuka un audzinātāja Anete Milta

09.06.2017