Izglītība

Spēle “Vides erudīts”

Lai veicinātu sabiedrības ,īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīves veidu, TV kanāls“Re:TV”aicināja vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties erudīcijas televīzijas spēlē “Vides erudīts”. Šajā konkursā piedalījās viena Brocēnu vidusskolas komanda, kuru pārstāvēja 11. a klases skolnieces Laura Briede un Samanta Turka. Komandai pirms konkursa bija jāizveido video (60 līdz 90 sekundes), kurā abas meitenes iepazīstināja ar sevi un savu pārstāvēto skolu, demonstrēja, kā praktizē videi draudzīgu dzīvesveidu. Dalībai erudīcijas spēlē televīzija atlasīja 27 komandas. Piedaloties spēles ceturtdaļfinālā, Brocēnu vidusskolas komanda sacentās ar Skrundas vidusskolas un Jelgavas vidusskolas komandām. Šajā spēlē bija jāatbild uz 16 jautājumiem, kurus uzdeva raidījumu vadītājs Māris Olte – par dabas un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, atbildīgu vides un dabas resursu izmantošanu.Tāpat spēles laikā bija arī praktisks uzdevums. Spēles sauklis bija “Domā līdzi!”. Spēles “Vides erudīts”filmēšanas process notika 28. februārī Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. Paldies meitenēm par aktīvu dalību šajā konkursā! Pirms konkursa dalībniekiem bija ekskursija par Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” dabas taku un SIA “ZAAO”. Informāciju sagatavoja Margita Skrastiņa, Brocēnu vidusskolas skolotāja

06.03.2019

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”

„Mēs varam būt kā Dullie Daukas, par kuru ikviens brīnījās. Bet tie apvāršņi nav nekas vairāk kā nošu līnijas.” /G.Račs/ 2019.gada 19.februārī notika ikgadējais Brocēnu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kura mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Konkurss tika veidots kā svētku koncerts, kurā katrs kolektīvs izpildīja 3 dziesmas. Blīdenes pamatskolas 1.-4.klašu ansamblis un skolotāja Evelīna Cielava kopā strādā pirmo gadu. Par savu kolektīvu viņa saka tā: „Esam lustīgi, kustīgi, priecīgi un jautri!” Savukārt 6.-7.klašu ansambļa dalībniekus skolotāja Anitra Arājuma raksturo kā aktīvus, interesantus un dziedošus pusaudžus.  Remtes pamatskolas 4.-7.klašu dziedātāji un skolotāja Irita Rasa visiem konkursa dalībniekiem novēl īsi un saprotami: „Labāk ļaudis padziedam, nevis niekus runājam!” Gaiķu pamatskolas mūzikas skolotāja Antra Nadziņa stāsta, ka konkursā piedalās jau daudzus gadus, bet vienmēr viss sākas no jauna. Jauni dalībnieki, uztraukums par to, vai balsi nemocīs aizsmakums un klepus, jo februāris ir slimošanas mēnesis. Taču, neskatoties ne uz ko, skolotājai vienmēr izdodas piemeklēt interesantas dziesmas, pašai izveidot apdari un noturēties līmenī. Brocēnu vidusskolas 9.-12.klašu dziedātājas raksturo jaunība, prieks, saulains smaids un laimīgas acis. Tik pastāvīgs un mainīgs ir šis kolektīvs! „Kas meitenes vieno un rada vēlēšanos muzicēt?” jūs jautāsiet.”Tā ir mīlestība uz Mūziku.” Skolotāja Ināra Bērziņa ar savām dziedātājām saņēma augstākās pakāpes diplomu un ceļazīmi uz konkursa 2.kārtu Talsos. Novēlēsim viņām veiksmi! Aija Zakovska, mūzikas skolotāja, MJ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā koordinatore

05.03.2019

Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9.klašu skolēnu tautas deju kolektīvu pasākums “Spēlēju un dancoju!”

Blīdenes pamatskolas deju kolektīvs jau vairākus gadus piedalās VISC atbalstītajā 5.-9. klašu skolēnu tautas deju kolektīvu pasākumā “Spēlēju un dancoju!” Šogad šo pasākumu uzņēmās organizēt un novadīt paši blīdenieki. Pasākumā piedalījās 17 deju kolektīvi no visas Latvijas – Alūksnes, Lubānas, Ilūkstes, Ikšķiles, Bauskas, Jelgavas, Rīgas, Lutriņiem, Saldus un Blīdenes, kopā aptuveni 450 dalībnieku. Visas dienas garumā dejotājiem bija noorganizētas aktivitātes Blīdenes pamatskolā, kultūras namā un apkārtnē – sporta spēles, radošās aktivitātes, deju mēģinājumi, iepazīšanās ar Blīdenes vēsturi un apkārtni. Organizatoru darba grupā tikāmies vairākkārtīgi, lai saplānotu, koordinētu un sadalītu pienākumus, lai pasākums būtu piepildīts un interesants. Tika pieaicināti brīvprātīgie Blīdenes pamatskolas skolēni un Blīdenes jauniešu deju kolektīva dalībnieki, kas palīdzēja viesiem laikā un vietā nokļūt uz plānoto aktivitāti. Vakarā Blīdenes kultūras namā visi kolektīvi sadancoja koncertā. Tā kā deju kolektīvi pārstāvēja visus Latvijas novadus, tad arī koncertā iekļautais repertuārs un tautas tērpu krāšņums ļāva paviesoties katrā no novadiem. Paldies Lindai Mednei par koncerta režijas ieceri, kas ļāva atklāt emocionālo saikni ar Latvijas novadiem! Paldies VISC Interešu izglītības departamenta vecākai referentei dejas mākslas jautājumos Zandai Mūrniecei par uzticēšanos un iedrošināšanu, ka varam uzņemt un novadīt tik lielu pasākumu ar tik daudz dalībniekiem! Paldies par sadarbību Brocēnu novada pašvaldībai, Blīdenes pagasta pārvaldei! Īpašs paldies Blīdenes pamatskolas kolektīvam, kurš nodrošināja gan sporta spēļu, gan radošo darbnīcu norisi, kas sagatavoja telpas, dokumentu mapes un visu vajadzīgo kolektīviem, kas koordinēja lielo dalībnieku plūsmu! Paldies Blīdenes kultūras nama radošajai komandai, kas nodrošināja koncerta norises veiksmīgu realizāciju! Izaicinājums bija liels, jo tik daudz dejotāju Blīdenē bija pirmo reizi. Bija patīkami, ka bērni bija organizēti un kulturāli. Prieks, ka no kolektīvu vadītājiem bija pozitīvas atsauksmes! Informāciju sagatavoja Sanita Šampiņa-Bergmane, Blīdenes pamatskolas deju kolektīva vadītāja

03.03.2019

Astoto reizi inovatīviem un izciliem skolotājiem pasniegta “Ekselences balva”

19. februārī Latvijas Universitātē tika pasniegta “Ekselences balva”, kas ir izveidota pēc uzņēmēju iniciatīvas, un to piešķir, novērtējot inovatīvus un izcilus skolotājus. Šajā konkursā piedalījās arī Brocēnu vidusskolas ķīmijas skolotāja Vita Banzena un saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā.  “Ekselences balvu” bioloģijā ieguva Sintija Valucka (Zemgales vidusskola), fizikā – Jānis Bukins (Siguldas Valsts ģimnāzija), ķīmijā – Linda Kovaļevska (Mārupes vidusskola), matemātikā – Sanita Balanda (Rīgas Hanzas vidusskola), ekonomikā – Līga Lagzdkalne (Mārupes vidusskola). Balvas ieguvējs Jānis Bukins laureātu vārdā novērtēja iespēju mācīties citam no cita, sakot, ka pievienotā vērtība "Ekselences balvai" ir kolēģu vadītās stundas un diskusijas par izmantotajām metodēm, kas ir neatsverama pieredze, ko pēc tam īstenot savā praksē. Apbalvošanas ceremonijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra, ka "Ekselences balva" ir lieliska iespēja pateikt paldies skolotājiem, un augsti novērtēja to, ka arī inženierzinātnēs, dabaszinātnēs ikviens skolotājs meklē mūsdienīgu pieeju un jaunas metodes, kā ieinteresēt skolēnus mācīties, kā atrast skolēnu talantus un tos attīstīt, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Uzņēmējs Normunds Bergs akcentēja, ka no uzvarētājiem sagaidām spēju iedvesmot arī savus kolēģus tiekties uz izcilību, jo tikai, mācoties cits no cita, mēs kļūstam spēcīgāki. Naudas balvas katram fināla dalībniekam nodrošināja Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS „Swedbank”, AS „Latvijas valsts meži”, "Accenture" Latvijas filiāle, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, dāvanas bija sarūpējis SIA "Lielvārds". Pasākumu „Ekselences balva” organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, ziedojumus administrēja LU fonds. Papildu informācija: Miks Dzenis, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Tālr.: 28634335 E-pasts: miks.dzenis@lu.lv

22.02.2019