Izglītība

Jauno mācību gadu uzsākot

29. augustā Brocēnu novada skolotāji pulcējās Brocēnu vidusskolā savā kārtējā svinīgajā pasākumā. Apsveikuma vārdus skolotājiem teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Solvita Dūklava  un izglītības nodaļas speciāliste Inesa Role un  vēlēja,  lai skolotājiem pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jauna pieeja-  kompetenču pieeja-  mācību procesā. Ar  muzikāliem  sveicieniem skolotājus priecēja  jauniešu grupa “Tehnikuma trio” Jāņa Narkevica vadībā,  nenopietni par nopietno notika izglītojoši izklaidējoša saruna  ar radio, televīzijas un skatuves personību Valdi Melderi par  efektīvu  komunikāciju  – “Gribēju, kā labāk, sanāca, kā vienmēr!” Lai arī svētku diena,  skolotāji tikās mācību  jomu sanāksmēs, lai pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes un plānotu metodisko darbu. Novada izglītības mērķis šajā mācību gadā - kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process, par prioritāti izvirzīta pedagogu sadarbība un labā prakse no pirmsskolas līdz vidusskolai, pēctecīgi un saskaņoti īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā. Ar šo mācību gadu valstī uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolas mācību procesā. Mūsu novadā turpināsim darbību projektos  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”, ”Izglītojamo atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; kā arī piedalīsimies  iniciatīvā “Latvijas skolas soma” un pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Viens no aktuālākajiem šī mācību gada uzdevumiem būs gatavošanās  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Izglītības nodaļa

06.09.2019

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Slowing down A new face of European education” pedagogu pilnveides kursi Blīdenes pamatskolā

Jūlija mēnesis Blīdenes pamatskolā iesākās ar Erasmus + projekta pedagogu uzņemšanu skolā, lai četru dienu garumā kopīgi mācītos, apgūtu dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes. “Slowing down A new face of European education” projektā ir sešas dalībvalstis no Polijas, Turcijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas. Tieši mūsu skola tika izvēlēta kā vieta, kur visu valstu pedagogiem rīkot kursus, profesionālo zināšanu papildināšanai. Visu ārvalstu delegācijas iepazinās ar Blīdenes pamatskolas darbības principiem. Bija ļoti patīkami pārsteigti par skolas un pagasta sakopto vidi, slavēja pašvaldību par atbalstu savām mācību iestādēm. Četru darba dienu laikā delegāciju pārstāvjiem bija iespēja klausīties Blīdenes pamatskolas pedagogu labās prakses piemēros, kā arī gūt jaunas zināšanas pie vieslektoriem V. Meldera, Z. Veinbergas un R. Dirvēnas.  Ārvalstu pedagogi ne vien izglītojās, bet arī apskatīja mūsu novada ievērojamākās vietas, apguva latvju tautas deju pamatsoļus ar kapelas “Pēterpogas” palīdzību, veidoja ādas rokassprādzes ar Z. Zaļenko palīdzību un guva ieskatu bišsaimniecībā ar A. Vainovskas atbalstu. Visu valstu pārstāvji atzina, ka šī nedēļa bija darba un jaunu notikumu piesātināta. Ikviens bagātināja savu pieredzi, guva jaunas zināšanas, jaunus iespaidus.

01.08.2019

Ievērojami pieaug studētgribētāju skaits Latvijas Universitātes reģionālajās filiālēs

Vienotās uzņemšanas dati liecina, ka šogad ir vērojams stabils studētgribētāju pieaugums Latvijas Universitātes (LU) reģionālajās filiālēs. Turklāt paredzams, ka līdz ar jauno studiju programmu piedāvājumu studētgribētāju skaits turpinās pieaugt līdz pat 31. augustam, kamēr turpinās uzņemšana nepilna laika studijām Latvijas Universitātes filiālēs. “Līdzšinējā pieredze liecina, ka lielākā uzņemšanas aktivitāte Latvijas Universitātes filiālēs reģionos parasti ir augusta mēnesī. Novados cilvēki aktīvi izmanto iespēju studēt tuvāk dzīvesvietai. Pamatuzņemšanas rezultāti apliecina interesi gan par pedagogu studiju programmām, gan sociālā darbinieka, darba aizsardzības un sporta trenera studiju programmām. Interese par studiju programmām veidojas atbilstoši reģionu vajadzībām un pārsvarā studējošie jau strādā atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam,” skaidro LU Reģionu centra direktore Gunta Kraģe, uzsverot, ka šogad īpaši atzinīgi novērtēta iespēja iesniegt dokumentus vienotajā uzņemšanā tuvāk dzīvesvietai kādā no astoņām Latvijas pilsētām, tai skaitā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī. Pērnā gada dati liecina, ka papilduzņemšanas laikā filiālēs studētgribētāju skaits pieauga teju divarpus reizes, salīdzinot ar vienotās uzņemšanas rezultātiem. Kā norāda LU Studentu servisu departamenta vadītājs Jānis Saulītis, papilduzņemšanas periods ir izteikti nozīmīgs filiālēm: “Lai arī jau vienotajā uzņemšanā šogad filiāļu rezultāts ir ievērojami augstāks, jo vietas ieguvuši par 60% vairāk studētgribētāju nekā pērn, sagaidām, ka papilduzņemšanas pienesums tik un tā būs nozīmīgs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 reflektanti, tad šogad vienotajā uzņemšanā tie bija jau 202 reflektanti. No pieminētā pieauguma trešdaļu veido studētgribētāji tieši jaunajās studiju programmās. Līdz ar to sagaidām, ka tieši jauno studiju programmu dēļ studentu skaits Latvijas Universitātes filiālēs turpinās pieaugt vēl līdz augusta beigām.” Studētgribētāju skaita pieaugumu LU Absolventu kluba vadītājs Mārtiņš Brencis skaidro ar vairāku aspektu mijiedarbību, ņemot vērā ne tikai LU mērķtiecīgo modernizēšanos, attīstot LU Akadēmisko centru, bet arī īpaši izceļot stabili kvalitatīvās studiju programmas un absolventu diploma vērtību darba tirgū. “Augstākā izglītība mūsdienās nav luksusa prece, bet pašsaprotama darba tirgus prasība un personības izaugsmes nepieciešamība. Tāpēc ir svarīgi, ka Latvijas Universitātes filiāles nodrošina tik nepieciešamo pieejamību augstākās izglītības programmām Latvijas reģionos. Plašais studiju programmu piedāvājums un filiāļu tīkls ir labs pamats nākotnē arvien skaidrāk nostiprināt Latvijas Universitātes pozīcijas kā pieaugušo izglītības centram,” uzsver M. Brencis, piebilstot, ka LU Absolventu klubs ir aktīvs līdzdalībnieks LU studiju programmu novērtēšanas komisijā, sniedzot ieteikumus un uzlabojot procesu, īpaši pievēršot uzmanību attiecīgās studiju programmas mācībspēku piedāvājumam un iegūtā diploma iespējām absolvējot augstskolu. Kopumā Latvijas Universitātē vienotajā uzņemšanā saņēmusi 16 150 studētgribētāju pieteikumus, un pirmajā prioritātē LU izvēlējušies 4062 reflektantu. Latvijas Universitātē vienotajā uzņemšanā studiju vietas ieguvuši 3122 studētgribētāji, kas ir par 385 reflektantiem jeb 14% vairāk nekā pērn, liecina Latvija.lv apkopotie dati. Tāpat stabils studētgribētāju pieaugums novērojams LU filiālēs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 reflektanti, tad šogad – 202 reflektanti.   Informāciju sagatavojusi: Kitija Balcare, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītāja Mob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: kitija.balcare@lu.lv   Papildu informācija: Gunta Kraģe, Latvijas Universitātes Reģionālā centra direktore Mob. tālr. (+371) 29408743 |E-pasts: gunta.krage@lu.lv  

26.07.2019