Izglītība

Kas slēpjas aiz vārdiem „jādodas uz priekšu!”?

Autore:Ilze Brinkmane Brocēnos strādā inovatīvi un ciena skolotājus Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste I.Role lūgta komentēt J. Turlaja izteikumu, ka Brocēnos nevēlas doties uz priekšu līdzi laikam, bet vēlas, lai viss paliek pa vecam, viņa pētījuma autora paustās atziņas uzskata par nepatiesām. Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste norāda, ka esot lūgusi ekonomģeogrāfu J. Turlaju apmeklēt Brocēnu pašvaldību, bet viņš atrunājies ar nevaļu.   I. Role argumentē: „Ja publiskajā telpā runā par kvalitāti, tad rādītājs nav tikai CE viena gada kopējais procents. Pētījumā ir izmantoti 2015. gada latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas CE rezultāti, un kopējais procents ir aprēķināts ļoti nekorekti. Eksāmenus kārtoja 29 Brocēnu vidusskolas skolēni, pētījumā ir saskaitīti procenti un summa sadalīta uz 33 skolēniem, jo tāds bija skolēnu skaits 1. septembrī, nevis eksāmenu kārtotāju skaits. Jo lielāks ir skolēnu skaits mācību gada sākumā un mazāks reālais eksāmenu kārtotāju skaits, jo rodas zemāks procents. Pētījumā nav respektēts fakts, ka Brocēnu vidusskola ir vienīgā vidusskola novadā, kura izpilda pašvaldības norādījumu nodrošināt iespēju visiem novada jauniešiem bez atlases iegūt vispārējo vidējo izglītību savā novadā. Būtu jāievēro arī fakts, ka skola vidusskolas posmā piedāvā neklātienes programmu.Brocēnu vidusskola ir inovatīva skola, kas nepārtraukti piedalās dažādos projektos, ir starp 100 skolām, kas pašlaik aprobē kompetenču pieeju izglītībā, un to dara 21 skolotājs visos izglītības posmos – sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Apsveicama ir skolotāju uzdrīkstēšanās un atbildība, jo ne visas skolas veic aprobāciju visos izglītības posmos, turklāt metodisko darbu novadā vada šīs skolas skolotājas.Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” vadītājs Rolands Ozols uzrunāja pašvaldību un lūdza Brocēnu vidusskolas komandu nākamgad organizēt Latvijas mēroga konferenci, lai skolotāji dalītos ar savu pieredzi pilsoniskajā audzināšanā. Skolā bieži viesojas citu novadu skolotāji, un pieredzes apmaiņas semināros Brocēnu vidusskolas skolotāji dalās savā pieredzē. Viņi tiek aicināti kolēģiem vadīt kursus un dalīties labajā praksē. Brocēnu vidusskola ir liela skola, tajā mācās 596 skolēni, vairākās klašu grupās ir pat trīs paralēlklases.Par to, ka tiek domāts par kvalitāti dažādos līmeņos, liecina arī fakts, ka 101 skolēns no Saldus novada brauc mācīties uz Brocēniem, turklāt arvien vairāk jauno ģimeņu Brocēnus izvēlas par savu dzīvesvietu. Par to nebrīnos, jo šeit ir sakārtota vide, ir nodrošinātas vietas inovatīvos bērnudārzos, daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi gan skolā, gan kultūras un izglītības centrā, gan sporta skolā. Ir iespējams nodarboties ar hokeju un airēšanu, kas nav pieejami blakusnovados. Skolā ir izveidotas hokeja klases. Pilsētā veiksmīgi darbojas jauniešu centrs „Kopā”.Brocēnu vidusskola ir inovatīva arī ar to, ka, sākot ar 1. klasi, ir iespēja mācīties tālmācībā. Šo iespēju izmanto ģimenes, kas ir devušās uz ārzemēm, bet nevēlas zaudēt saikni ar Latviju.Brocēnu vidusskola Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā saņem balvas par augstiem sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, un arī šogad ir saņemts apbalvojums par augstiem sasniegumiem dabaszinību priekšmetos.Skola bija viena no pirmajām, kas veiksmīgi iesaistījās pilotprojektā „Latvijas skolas soma” un nesen konferencē Rīgā dalījās savā pieredzē ar citiem Latvijas pašvaldību pārstāvjiem (sk. http://lv100.lv/jaunumi/latvijas-skolas-somasforuma-materiali/).Pārliecinoši varu apgalvot, ka Brocēnu vidusskola ir paraugs daudzām inovācijām. Nobeigumā mans ieteikums ekonomģeogrāfam J. Turlajam: pirms minēt piemērus par kādu konkrētu skolu vai novadu, ir lietderīgi labi iepazīt reālo situāciju, lai konferencēs un plašsaziņas līdzekļos neizplatītu nepatiesu informāciju. Mans viedoklis – ekonomģeogrāfa pētījums ir tendēts uz Latvijas lauku iznīcināšanu.”Laikraksts “Izglītība un kultūra” Nr.22 (532)21.decembrī 2017. gadāhttps://www.izglitiba-kultura.lv/raksti

21.12.2017

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Brocēnu novada pašvaldībā ir sākušās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālokompetenču attīstībai” ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.Projekta mērķis ir - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanuvispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana,lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.Projektā iesaistītās skolas ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola, bet atsevišķās aktivitātēs varēs piedalīties arī Gaiķu un Remtes pamatskolu izglītojamie.Blīdenes pamatskolā individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi un darbojas šaha un prāta spēļu pulciņš.3. novembrī notika pirmā Talantu skolas nodarbībā, kurā novada7.-10.klašu skolēni varēja uzzināt– ar ko nodarbojas ģeogrāfi Latvijā, aktuālās pētījumu metodes. Nodarbību vadīja LU ĢZZFģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs, kurš stāstīja par savupieredzi, piedaloties arktiskajās zinātniskajās ekspedīcijās uz Grenlandi un Islandi. Skolēniem tikadota iespēja arī ar dronu iegūto attēlu izmantošanas iespējas.30. novembrī novada 5.-6. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā Eksperimentilaboratorijās par tēmu – Elektrība. Bērniem bija iespēja uzzināt par elektroenerģiju mūsu ikdienāun apkārtējā pasaulē, iepazīt tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas.Nodarbības otrajā daļā katram dalībniekam bija iespēja piedalīties telpisku 3D maketu būves darbnīcā.Nodarbību vadīja SIA “Mazā brīnumzeme” pārstāvji.7.decembrī notika otrā Talantu skolas nodarbība, kurā skolēni uzzināja par klimatu un laikapstākļiem,klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbību vadīja LU Ģeogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes docente Gunta Kalvāne, kura nodarbības otrajā daļā runāja par skolēnu zinātniski– pētnieciskajiem darbiem – ieteikumi, padomi – kā tikt līdz rezultātam. Eiropas Sociālāfonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) norisinās darbībasprogrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamoindividuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.Informāciju sagatavoja Rudīte Muraševa,Projektu speciāliste

07.12.2017

Veselīga uztura akcijas Brocēnu novada izglītības iestādēs - Pasākums “VESELĪGS NAŠĶIS” PII ”Vālodzīte”

29. novembrī iestādē “Vālodzīte”  notika rosīga darbošanās.  Bērni kopā ar skolotājām iepazinās, kas ir veselīgs našķis un visi kopā centās veselīgus našķus pagatavot. Jaukta vecuma grupa “Bitītes” (1,5 – 4 gadi) pirms gatavošanas centās noskaidrot, ko ēst ir veselīgi, un, ko nebūtu ieteicams lietot pārtikā. Uzzinot to, ka augļi ir ļoti veselīgi cilvēku organismam, nolēma pagatavot veselīgus augļu salātus. Pirms gatavošanas, bērni devās nomazgāt rokas, katram tika uzsiets priekšauts un galvā uzsiets lakatiņš vai uzvilkta cepure kā īstiem pavāriem. Katram bērnam bija iespēja griezt ar plastmasas nazi dažādus augļus mazos gabaliņos – banānus, vīnogas, meloni, apelsīnus, dzērvenes, ābolus, bumbierus, kivi un pagatavot sev augļu salātus. Sagrieztajiem augļiem, pēc izvēles, katrs varēja klāt pievienot medu vai jogurtu.Bet, ko darīt ar augļiem, kas palikuši pāri un netika izmantoti salātu pagatavošanai? Skolotāja pastāsta, ka no šiem augļiem var pagatavot gardu un veselīgu dzērienu – smūtiju. Lai bērni zinātu, kas ir smūtijs un kā to pagatavot, skolotāja veica demonstrējumu. Smūtija pagatavošanas aparāta tvertnē ielieka dažādus augļus, sablenderēja tos, klāt pievienoja dzeramo jogurtu un vēlreiz sablenderēja. Kad smūtijs bija gatavs, grupas skolotāja palīgs to salēja bērniem glāzēs un bērni ar salmiņiem varēja izdzert. Bērni atzina, ka smūtijs viņiem ļoti garšoja!Kad veselīgi bija paēsts un padzerts, skolotāja bērniem jautāja, vai viņiem garšo konfektes! Skolotāja vēlējās bērniem parādīt, ka saldās konfektes var aizstāt ar veselīgiem našķiem, piemēram, rozīnēm, žāvētām plūmēm un aprikozēm, dažāda veida riekstiem un sēkliņām. Bērni našķojās ar rozīnēm, riekstiem un sēkliņām, un atzina, ka bērnudārzā viss ir garšīgs!Grupas “ Mazās mārītes” un “Mārītes” pārrunāja, ko nozīmē veselīgi našķi. Smaržoja, garšoja dažādas sēklas, dažādus riekstus, izrādījās, ka Latvijā aug ne tikai lazdu rieksti, bet arī valrieksti. Bērni izgaršoja dažādas rozīnes (bērniem labāk garšoja tumšās rozīnes). Atpazina sarkanās “purva princesītes” – dzērvenes, gan svaigas, gan žāvētas. Noskaidroja kā veselīgie našķi ietekmē cilvēku veselību un norunājām, ka no augļiem (āboliem, banāniem, kivi, pamelo, citrona) un no pārtikas produktiem (auzu pārslas, sviests, biezpiens, medus, olas) var pagatavot veselīgus našķus. Bērni pagatavoja auzu pārslu cepumus, biezpiena bumbiņas un pildītus, ceptus ābolus. Veselīgie našķi piepildīja bērnudārzu ar garšīgu smaržu, kas bērnos raisīja apetīti baudīt pašu gatavotos našķus. Pēc labi padarīta darba un mielošanās, ar pašu gatavotajiem našķiem tika pacienāti bērnu vecāki un visi iestādes darbinieki!Pasākumi tiek organizēti ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. PII “Vālodzīte” pirmsskolas skolotāja    Liene Melle

29.11.2017

SKAISTI DZĪVOT MŪSU ZEMĒ!

Uz zemeslodes, zem saulesIr tāda zeme Latvija!Uz zemeslodes, zem saulesIr tautai karogs sarkanbaltsarkanais!17.novembrī bērnudārza „Varavīksne” bērni un pieaugušie sanāca kopā, lai sveiktu savu dzimteni - Latviju 99.dzimšanas dienā! Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, vecākikopā ar bērniem bija pagatavojuši dāvaniņu Latvijai, pašgatavotu „Saktu”. Ar lielu rūpību, izdomu un radošumu ģimenes bija paveikušas šo darbu. Paldies čaklajiemvecākiem! Kāda ir mūsu dzimtene? To bērni uzzināja dzimšanas dienas pasākumā. Izrādās, ka bērni nav vienīgie, kuri vēlas uzzināt kaut ko vairāk par savu zemi Latviju. Aiz durvīmpaslēpies bija Pelēns, kurš bija noklausījies sarunu. Kad zālē atskaņoja mūsu valsts himnu, viņš nāca, lai noskaidrotu, kam tik skaista dziesma pieder. Bērni kopā ar skolotājām ar dziesmu, deju un stāstījumu palīdzību pastāstīja, kas mūsu zemēatrodas: skaistas upes, ezeri, pļavas, kalni, meži un daudz dzīvnieku un putnu.Lai to visu saglabātu, nepieciešams par mūsu zemi rūpēties, uzturēt to tīru un kārtīgu.Pelēns jau bija pamanījies uzēst konfektes un papīrus nomest zemē.Mēs taču gribam dzīvot tīrā un sakoptā Latvijā! Latvijāir četri novadi un tajos dzīvo ne tikai latvieši, bet arī citu zemju cilvēki. Pelēnam nācās savākt visus papīrus, nokaunēties un apsolīt, ka viņš tā vairs nedarīs. Mēs visi mīlam savu zemi, savu valsti,tāpēc novēlam Latvijai dzimšanas dienā daudz, daudzlaimes!Kas gan būtu par dzimšanas diena bez svētku kliņģera un kopīga foto ar ciemiņu Pelēnu.Informāciju sagatavoja Ilze Riere,PII “Varavīksne” vietniece izglītības jautājumos

17.11.2017