Izglītība

Interešu izglītības pulciņi 2015.-2016.m.g. Brocēnu novadā

Nr.IestādeProgrammaVadītājs1.Brocēnu novada kultūras un izglītības centrsJauniešu koris “Sonate”Ināra Bērziņa2.Ķipariņš jaunākā + vecākā grupaIlze Kalniņa3.Dejasprieks jaunākā+vecākā grupaIlze Kalniņa4.Muzikālais kustību teātris 1.-3.kl. un 4.-8.kl.Ilze Kalniņa5.Kustību teātrisIeva Vorobjova6.1.-4.kl. tautisko deju kol.Ieva VorobjovaKoncertmeistareVilma Eglinska7.5.-9.kl.tautisko deju kol.Ieva VorobjovaKoncertmeistareVilma Eglinska8.10.-12.kl.tautisko deju kol.Ieva VorobjovaKoncertmeistareVilma Eglinska9.Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs  jaunākā un vecākā grupaAiraKoncertmeistareNatālija Konovālova Nr.IestādeProgrammaVadītājs1.Brocēnu vidusskolaRadošās domāšanas iespējas mākslāOlga Sušinska2.Krāsu pulciņš 1.-4.kl.Aiva Šteina3.Krāsu pulciņš 5.-9.kl.Aiva Šteina4.Vides pulciņš “Vabulis” no 1.-4.kl.Vivita Ķezbere5.Teātra pulciņšĻena Zvaigzne6.1.-4.kl. korisInāra Bērziņa7.5.-9.kl. korisInāra Bērziņa8.10.-12.kl.ansamblisInāra Bērziņa9.Ripo drošiAnete Milta10.Mākslīgās klinšu sienas kāpēju pulciņš 1.-4.kl.Raitis Plauks11.Mākslīgās klinšu sienas kāpēju pulciņš 5.-9.kl.Raitis Plauks12.Pirmās palīdzības pulciņš 5.-9.kl. un 10.-12.klNatālja Petrakevič    NrIestādeProgrammaVadītājs1.Blīdenes pamatskola1.-4.kl.korisĒrika Kreicberga2.1.-4.kl. ansamblisĒrika Kreicberga3.5.-9.kl.korisĒrika Kreicberga4.5.-9.kl ansamblisĒrika Kreicberga5.Deju kolektīvs 5.-9.kl.Sanita Šampiņa- Bergmane6.Vides izglītības pulciņš “Dabas laboratorija “5.-9.kl.Marita Bašlika7.Teātra pulciņš 1.-4.kl.Zane Reiha8.Amatniecības pulciņš 5.-9.klLauris Bergmanis9.Lego -RobotikaJānis Neimets NrIestādeProgrammaVadītājs1.Remtes pamatskolaVides pulciņš “Pēdiņas”Sandra Kupcāne2.5.-9.kl.ansamblisIrita Rasa3.1.-4.kl. ansamblisIrita Rasa4.Sporta spēļu pulciņš 1.-4.kl.un 5.-9.kl.Normunds Kupcāns5.Mazpulks 4.-9.kl.Vineta Matvijuka6.Teātris 5.-9.kl.Vineta Matvijuka7.Sarīkojuma dejasLiana Druva &nb NrIestādeProgrammaVadītājs1.Gaiķu pamatskolaMūzikas pulciņš 6.-9.klInita LasmaneAntra Nadziņa2.Latviešu tautas dejas  1.-4.klVikija PlataceAntra Nadziņa3.Latviešu tautas dejas 5.-9.kl.Vikija PlataceAntra Nadziņa4.Koris 1.-5.kl.Antra Nadziņa5.Ansamblis 1.-5.kl.Antra Nadziņa6.Dambretistu pulciņš 1.-9.kl.Dzintra Bērtulsone7.Sporta spēļu pulciņš 1.-4.kl. un 5.-9.kl.Normunds Kupcāns

01.10.2015

Brocēnu novada izglītības darba mērķis un uzdevumi 2015./2016. mācību gadā

Mērķis: Pilnveidot izglītības kvalitāti novadā  –  Mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību process un vide, kurā skolēniem tiek izkoptas mācīšanās prasmes, dzīvesprasmes, atbildība, mērķtiecība, tiek veicināta karjeras izglītība. –  Pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbība vienotu vērtību un uzvedības principu ievērošana mācīšanas un mācīšanās procesā. –  Izglītības iestāžu vadības komandas profesionāla darbība iestādes kolektīva virzībā uz vienotu mērķi, vērtību izpratni un sadarbību ar vietējo sabiedrību.  Mācību darba uzdevumi: 1.  Akcentēt mācību procesā jēgpilnu individuālo pieeju atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām. 2.  Veicināt interesi, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā. 3.  Attīstīt individuālo sadarbību ar skolēnu vecākiem mācību un audzināšanas procesā. Metodiskā darba uzdevumi: 1.  Organizēt skolēna individuālajai attīstībai un vajadzībām atbilstošu mācību procesu, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. 2.  Mērķtiecīgi izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas mācīšanas un mācīšanās procesā. 3.  Turpināt novada pedagogu sadarbību, nodrošinot visu vecumposmu pēctecību mācību un audzināšanas procesā. 4.  Iesaistīt novada pedagogus konkursa „Inovatīva problēmrisināšana mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs” norisē.  Audzināšanas darba uzdevumi: 1.  Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, valstiskuma identitāti un patriotismu, iedzīvinot Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, pētot savu novadu.   2.  Veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā Brocēnu novadā. 3.  Sekmēt formālās un neformālās izglītības sasaisti skolēnu radošuma un inovatīvās darbības veicināšanā.

10.09.2015