Izglītība

Novada skolotāju Izglītības konference

Novada skolotājiem marta vidus nemainīgi saistās ar ikgadējo Izglītības konferenci. Šogad konferences tēma bija “Efektīva mācību stunda”.  Konferences 1. daļā uzstājās Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes  docētājs. Ievadlekcijas tēma  “Iekšējā un ārējā pārliecība- priekšnoteikumi efektīvai ilgtermiņa saskarsmei”. Tēma svarīga, jo efektīvas mācību stundas priekšnosacījums vispirms ir efektīva komunikācija un sadarbība, kuru ikdienā veido skolotājs ar saviem audzēkņiem. Konferences 2. daļā bija organizētas  četras  radošās darbnīcas. Šogad savā pieredzē dalījās citu novadu mācībspēki. Darbnīcas  vadīja lieliska komanda: Mārtiņš Daugulis (darbnīca “Iejūtības treniņš kolektīvajā saskarsmē”); Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs,  (darbnīca “Pētniecības soļi efektīvā mācību stundā”); Arvita Romanovska, Druvas vidusskolas sākumskolas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā,  (darbnīca “Praktiskas un radošas metodes sākumskolā un pirmsskolā”);  Egita Zariņa, Saldus vidusskolas skolotāja, Saldus novada matemātikas skolotāju MA vadītāja un MJ koordinatore, darbnīca “Metodes efektīva mācību procesa organizēšanai”). Piedāvājums bija pietiekami plašs, un skolotājs jau ir radošs cilvēks,  lai paņemtu ko sev vai savam darbam noderīgu – vai nu atbilstoši mācību priekšmetam, vai audzināšanas darbam, vai vienkārši savām interesēm. Galvenais- metodes, pieeja, dažkārt attieksme, emocijas, impulsi. 1.stāva foaje skolotāji varēja gūt jaunas ierosmes savam ikdienas darbam, aplūkojot izstādi “Starpdisciplināra mācību stunda”. Izstādes iniciatori bija novada Mācību jomu koordinatori, un tā tapa kā reālu starpdisciplināru mācību stundu atspoguļojums. Katrā novada skolā un divās pirmsskolas iestādēs mācību procesā tika organizētas starpdisciplināras stundas. Apsveicami, ka starpdisciplināru stundu  organizēšanā un  izstādes veidošanā piedalījās visi  Brocēnu vidusskolas un Rentes pamatskolas skolotāji.   Starpdisciplināru nodarbību piemēri uzskatāmi ilustrēja, kuras kompetences un kā  tiek attīstītas un  pilnveidotas  konkrētos mācību kontekstos jau šobrīd, strādājot skolā un pirmsskolas iestādē. Pēc skolotāju ierosinājuma izstāde jau kļuvusi par ceļojošo izstādi un apceļos visas novada izglītības iestādes. Konferences noslēgumā katrs dalībnieks izvērtēja konferences aktualitāti, organizāciju un norisi, saņēmām daudz atzinīgu vārdu.  Padies Remtes pamatskolas 7. klases skolniecei Jūlijai Kaminskai un skolotājai Iritai Rasai par muzikālo sniegumu konferences ievadā. Paldies Brocēnu vidusskolas direktoram Egonam Valteram un viņa komandai par viesmīlību un novada skolotājiem par darbu izstādes sagatavošanā. Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa

19.03.2019

Ekoskolu Ziemas forums

Ekoskolu forums ir iespēja pedagogiem un skolēniem no visas Latvijas Ekoskolām sanākt kopā, lai apmainītos ar pieredzi un gūtu zināšanas no vides aktīvistiem vides aizsardzības jomā. Šāda tikšanās veicina arī draudzību un sadarbību Ekoskolu tīklā visā Latvijā. Šogad Ekoskolu Ziemas forums notika Valmieras sākumskolā, kur pulcēja kopā vairāk nekā 200 dalībniekus no visas Latvijas, kuru starpā bija arī Remtes pamatskolas dalībnieki, kopīgi atklājot starptautiskās Ekoskolu programmas 25.jubileju. Lai veiksmīgi varētu darboties aktivitātēs, jau iepriekš bija jāpārrunā līdz šim paveiktais savā skolā. Ierodoties Valmieras sākumskolā, mūs viesmīlīgi sagaidīja Ekoskolu koordinatori, brīvprātīgie un skolēni no citām Ekoskolām. Kamēr skolēni veica dažādus iepazīšanās un saliedēšanās pasākumus, pedagogi devas ārpus skolas teritorijas veikt pirmo uzdevumu: atrast draugu no citas skolas, iepazīties, pārrunāt svarīgāko, kopīgi nofotografēties un atrast dabā izveidojušos tēmturi, to nofotografēt. Vakara noslēgumā mūsu sirdis priecēja Valmieras 2. Vidusskolas deju grupa “Justify”. Nākamajā dienā jau sākās nopietnāka nodarbību diena. Bija iespēja izvēlēties piecas nodarbības no visām piedāvātajām. Kā piemēram: Kā uzbūvēt kukaiņiem draudzīgu māju, Zivju resursi Baltijā, Dabiskā pļava, Zerowaste dzīvesveids, Augi uz pusdienu šķīvja, Audumu maisiņu šūšanas darbnīca, Augu valsts virtuve, Videi draudzīgākas uzkodas un citas interesantas nodarbības. Jāsaka gan, ka izvēle bija diezgan grūta, jo visas nodarbības bija tik interesantas un bija vēlme visās piedalīties. Tā kā pavasarī esam nolēmuši būvēt kukaiņu māju, ļoti vērtīgi bija dzirdēt Latvijas Entomologa Voldemāra Sprunģa nodarbību: “Kā uzbūvēt kukaiņiem draudzīgu māju”.  Pēc nodarbību apmeklēšanas pedagogiem bija jāizveido neliela prezentācija, kā reklāma, par dienas laikā redzēto, savukārt skolēni devas tik ierastajā jauniešu komandas saliedēšanas nakts piedzīvojumu trasē skolas apkārtnē, kur mežā un tumsā pildīja dažādus uzdevums: meta lielu bumbu augšā pa kalnu, orientējās mežā, šķiroja tīro un netīro sniegu un kļuva par krūzīšu karali vai karalieni un dažādus citus interesantus uzdevumus. Otrās dienas noslēgumā mūs priecēja jauniešu improvizācijas teātris “Viagars” un grupa no Valmieras Viestura vidusskolas “The Saviors”. “Ziemas foruma noslēgumā, pēc divu dienu izglītojošu nodarbību un sadarbību veicinošu aktivitāšu, dalībnieki vienojās kopīgā demonstrācijā, lai mudinātu arī apkārtējos pievērst uzmanību klimata pārmaiņu problēmai. Demonstrācija sākās foruma norises vietā Valmieras sākumskolā, no kuras Ekoskolu jaunieši un pedagogi ar tematiskiem plakātiem un saukļiem devās cauri pilsētas centram. Tās laikā dalībnieki dalījās grupās, lai vienlaicīgi īstenotu zibakciju divās plašāk apmeklētās publiskās vietās - laukumā pie tirdzniecības centra "Valleta" un pie Vidzemes Augstskolas. Zibakcijas vēstījums - “Mēs varam likt apstāties sev, bet klimata pārmaiņas neapstājas. Rīkosimies, mainīsim sevi, lai mazinātu klimata pārmaiņas!” Demonstrācija tika organizēta, atsaucoties uz šobrīd Eiropā un visā pasaulē notiekošajiem skolu jauniešu protestiem ar pieprasījumu izvirzīt klimata pārmaiņu politiku kā prioritāti. Ar aicinājumu ikvienam aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā šoreiz tika uzsvērts, ka arī mūsu ikdienas paradumu maiņa var būt grūdiens pretī svarīgām pārmaiņām.” (Vides izglītības fonds, Rušmane I.)

07.03.2019

Februāris Blīdenes pamatskolā

Februāris Blīdenes pamatskolā bija pasākumiem un notikumiem bagāts. Sniegainās februāra dienas tā vien vilināja doties laukā ( garajos starpbrīžos to arī izmantojām), tomēr skolēniem bija ļoti daudz darāmā. Šajā mēnesī skolā norisinājās Projektu dienas – 4.02.,12.02.,22.02.,27.02. “Domā, dari, radi!”, kuru ietvaros skolēni darbojās un radīja dažādus interesantus projektus – “Runājošās skolas kāpnes”, “Spēles rīta sarunām” utt. Sākumskolas skolēni kopā ar klases audzinātājām - Ivetu Muhitdinovu., Regīnu Deaku, Guntu Reisu un topošo skolotāju Annu Graubu ieskandināja Meteņus, ar troksni un savām pašdarinātajām maskām patiesi aizbaidot ļaunos garus un sasaucot pavasari. Paldies, skolotājai Annai Graubai par ideju!  Februārī skolēnu pašpārvalde kopā ar tās vadītāju Daigu Plaudi organizēja Valentīndienas popielu un diskotēku. Tika izveidots fotostūrītis, skolēni paši bija parūpējušies par mūziku un jautrām aktivitātēm. Priekšnesumi bija visdažādākie- sākot no 80.gadu “ABBA” un beidzot ar mūsdienu hītiem un aktualitātēm jauniešu mūzikā. Visu nedēļu no 11.02.- 15.02. skolā dar¬bojās Valentīndienas pasts.  22. februārī Blīdenes pamatskolā norisinājās deju pasākums “Spēlēju – dancoju,” kurš bija sapulcinājis dejotājus no visas Latvijas kopumā 17 kolektīvus - apmēram 450 dejotājus. Dienā bērnus sagaidīja dažādas aktivitātes – sporta sacensības, radošās darbnīcas, mēģinājumi. Skolēni un skolotāji aktīvi iesaistījās pasākuma organizēšanā, gan veidojot un plānojot aktivitātes, gan palīdzot vieskolektīviem. Vakarā visi kopā baudījām lielisku sadraudzības koncertu un arī diskotēku.  No 25.02 līdz 28.02 skolā norisinājās arī Valodu nedēļa, kuras ietvaros skolēniem bija sagatavotas dažādas aktivitātes- glītrakstīšanas konkurss, kur labākos rezultātus uzrādīja Kristiāna Kazlauske (4. klase), Ance Bergmane (5. klase); jauno literātu konkurss, kur par labāko tika atzīts Kristofers Ilenāns (5. klase) un atzinīgi novērtēta 3.klases dzejas grāmatiņa; zīmējumu konkurss “Dzīvie burti”, kur labākos rezultātus uzrādīja Laura Vilmane (7. klase). Nedēļas noslēguma pasākumā notika erudīcijas spēle - kur 1.-4. klašu grupā labāko rezultātu uzrādīja 3. klases komanda, savukārt 5.-9. klašu grupā – 9. klase. Paldies latviešu valodas skolotājai Ritmai Ošeniecei par ideju!  Informāciju sagatavoja  Lana Paulauska -Uzule,  Blīdenes pamatskolas direktore

07.03.2019