Izglītība

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Slowing down A new face of European education” pedagogu pilnveides kursi Blīdenes pamatskolā

Jūlija mēnesis Blīdenes pamatskolā iesākās ar Erasmus + projekta pedagogu uzņemšanu skolā, lai četru dienu garumā kopīgi mācītos, apgūtu dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes. “Slowing down A new face of European education” projektā ir sešas dalībvalstis no Polijas, Turcijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas. Tieši mūsu skola tika izvēlēta kā vieta, kur visu valstu pedagogiem rīkot kursus, profesionālo zināšanu papildināšanai. Visu ārvalstu delegācijas iepazinās ar Blīdenes pamatskolas darbības principiem. Bija ļoti patīkami pārsteigti par skolas un pagasta sakopto vidi, slavēja pašvaldību par atbalstu savām mācību iestādēm. Četru darba dienu laikā delegāciju pārstāvjiem bija iespēja klausīties Blīdenes pamatskolas pedagogu labās prakses piemēros, kā arī gūt jaunas zināšanas pie vieslektoriem V. Meldera, Z. Veinbergas un R. Dirvēnas.  Ārvalstu pedagogi ne vien izglītojās, bet arī apskatīja mūsu novada ievērojamākās vietas, apguva latvju tautas deju pamatsoļus ar kapelas “Pēterpogas” palīdzību, veidoja ādas rokassprādzes ar Z. Zaļenko palīdzību un guva ieskatu bišsaimniecībā ar A. Vainovskas atbalstu. Visu valstu pārstāvji atzina, ka šī nedēļa bija darba un jaunu notikumu piesātināta. Ikviens bagātināja savu pieredzi, guva jaunas zināšanas, jaunus iespaidus.

01.08.2019

Ievērojami pieaug studētgribētāju skaits Latvijas Universitātes reģionālajās filiālēs

Vienotās uzņemšanas dati liecina, ka šogad ir vērojams stabils studētgribētāju pieaugums Latvijas Universitātes (LU) reģionālajās filiālēs. Turklāt paredzams, ka līdz ar jauno studiju programmu piedāvājumu studētgribētāju skaits turpinās pieaugt līdz pat 31. augustam, kamēr turpinās uzņemšana nepilna laika studijām Latvijas Universitātes filiālēs. “Līdzšinējā pieredze liecina, ka lielākā uzņemšanas aktivitāte Latvijas Universitātes filiālēs reģionos parasti ir augusta mēnesī. Novados cilvēki aktīvi izmanto iespēju studēt tuvāk dzīvesvietai. Pamatuzņemšanas rezultāti apliecina interesi gan par pedagogu studiju programmām, gan sociālā darbinieka, darba aizsardzības un sporta trenera studiju programmām. Interese par studiju programmām veidojas atbilstoši reģionu vajadzībām un pārsvarā studējošie jau strādā atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam,” skaidro LU Reģionu centra direktore Gunta Kraģe, uzsverot, ka šogad īpaši atzinīgi novērtēta iespēja iesniegt dokumentus vienotajā uzņemšanā tuvāk dzīvesvietai kādā no astoņām Latvijas pilsētām, tai skaitā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī. Pērnā gada dati liecina, ka papilduzņemšanas laikā filiālēs studētgribētāju skaits pieauga teju divarpus reizes, salīdzinot ar vienotās uzņemšanas rezultātiem. Kā norāda LU Studentu servisu departamenta vadītājs Jānis Saulītis, papilduzņemšanas periods ir izteikti nozīmīgs filiālēm: “Lai arī jau vienotajā uzņemšanā šogad filiāļu rezultāts ir ievērojami augstāks, jo vietas ieguvuši par 60% vairāk studētgribētāju nekā pērn, sagaidām, ka papilduzņemšanas pienesums tik un tā būs nozīmīgs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 reflektanti, tad šogad vienotajā uzņemšanā tie bija jau 202 reflektanti. No pieminētā pieauguma trešdaļu veido studētgribētāji tieši jaunajās studiju programmās. Līdz ar to sagaidām, ka tieši jauno studiju programmu dēļ studentu skaits Latvijas Universitātes filiālēs turpinās pieaugt vēl līdz augusta beigām.” Studētgribētāju skaita pieaugumu LU Absolventu kluba vadītājs Mārtiņš Brencis skaidro ar vairāku aspektu mijiedarbību, ņemot vērā ne tikai LU mērķtiecīgo modernizēšanos, attīstot LU Akadēmisko centru, bet arī īpaši izceļot stabili kvalitatīvās studiju programmas un absolventu diploma vērtību darba tirgū. “Augstākā izglītība mūsdienās nav luksusa prece, bet pašsaprotama darba tirgus prasība un personības izaugsmes nepieciešamība. Tāpēc ir svarīgi, ka Latvijas Universitātes filiāles nodrošina tik nepieciešamo pieejamību augstākās izglītības programmām Latvijas reģionos. Plašais studiju programmu piedāvājums un filiāļu tīkls ir labs pamats nākotnē arvien skaidrāk nostiprināt Latvijas Universitātes pozīcijas kā pieaugušo izglītības centram,” uzsver M. Brencis, piebilstot, ka LU Absolventu klubs ir aktīvs līdzdalībnieks LU studiju programmu novērtēšanas komisijā, sniedzot ieteikumus un uzlabojot procesu, īpaši pievēršot uzmanību attiecīgās studiju programmas mācībspēku piedāvājumam un iegūtā diploma iespējām absolvējot augstskolu. Kopumā Latvijas Universitātē vienotajā uzņemšanā saņēmusi 16 150 studētgribētāju pieteikumus, un pirmajā prioritātē LU izvēlējušies 4062 reflektantu. Latvijas Universitātē vienotajā uzņemšanā studiju vietas ieguvuši 3122 studētgribētāji, kas ir par 385 reflektantiem jeb 14% vairāk nekā pērn, liecina Latvija.lv apkopotie dati. Tāpat stabils studētgribētāju pieaugums novērojams LU filiālēs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 reflektanti, tad šogad – 202 reflektanti.   Informāciju sagatavojusi: Kitija Balcare, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītāja Mob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: kitija.balcare@lu.lv   Papildu informācija: Gunta Kraģe, Latvijas Universitātes Reģionālā centra direktore Mob. tālr. (+371) 29408743 |E-pasts: gunta.krage@lu.lv  

26.07.2019

Maijs Blīdenes pamatskolā

Maijs Blīdenes pamatskolā aizsteidzies darbīgs un interesants. Bez mācībām un ikdienas darba nosvinēti arī svētki. Mēneša sākumā vecāki, skolēni un bērni pulcējās ģimeņu vakara pasākumā. Vakars sākās ar nelielu skolēnu sniegtu koncertu. Šoreiz rūpi par vakara turpmāko gaitu un interesantu laika pavadīšanu uzņēmās vecāku padome. Kopā pavadītais laiks aizritēja ātri. Liekas, pavisam nesen, 17. maijā, skolas zālē svinīgi, 1. klases pavadīti, iesoļoja devītie. Šoreiz zāle pulcēja skolas saimi, devītos un viņu vecākus uz tradicionālo pēdējā zvana dienu. Šī diena devītajiem ir īpaša. Tas ir pārdomu laiks pirms eksāmeniem, pirms izlaiduma. Šo dienu īpašu cenšas padarīt citu klašu skolēni, sveicot devītos. Uz ekrāna topošie absolventi varēja vērot klases fotogrāfijas no pirmās līdz devītajai klasei. Noslēgumā devītie teica paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem par darbu, ko tie ieguldījuši viņu izaugsmē, par atbalstu. Un drīz vien klāt arī 31. maijs, kad smaidīgi, priecīgi un vasaras gaidās atkal pulcējamies skolas zālē. Šoreiz mācību gada noslēgums! Ikvienam skolniekam nozīmīgs posms pagājis - kādam ar labākiem sasniegumiem, kādam ne tik labiem. Tas atkarīgs no katra paša vēlmes uzņemt zināšanas. Iespējas tika dotas. Šogad bija skolēniem sarūpētas daudz pārsteiguma dāvanas. Skolas kolektīvs saka paldies skolas vecāku padomes vecākiem, z/s “Ausekļi”, SIA “Meduspils”, Blīdenes ev. lut. draudzei, Rinaldam Rullim un Blīdenes stādaudzētavai. Lai visiem mums saulaina un silta vasara! Informāciju sagatavoja Blīdenes pamatskolas kolektīvs

03.06.2019