Izglītība

RAIBAIS OKTOBRIS GAIĶU PAMATSKOLĀ

Atskatoties uz oktobrī notikušajiem pasākumiem, tad tie ir bijuši tik dažādi un raibi. Mēnesis iesākās ar Skolotāju dienu, kad 9. klase, iejutušies skolotāju lomās, gatavoja pārsteigumus kopā ar pārējo klašu skolēniem, lai apsveiktu mūsu skolas skolotājus. Tad klāt 10. oktobris, kad tiek izgaršota ne tikai auzu pārslu putra Vislatvijas Putras dienā, bet arī katras klases gatavotie veselīgie kārumi. Kārumu gatavošana notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Skolēni paši gatavoja saldējumu, kokteili, augļu salātus, tortiljas maizītes, spieda dārzeņu sulu un cepa cepumus. Skaistā oktobra dienā, baudot sauli, iesaistoties Labo darbu nedēļas akcijā kā jau katru gadu, skolēni centās palīdzēt skolas dārzniecei savākt zeltainās lapas  skolas skvērā. Toties 18. oktobris bija ceļojumu diena visai skolai. Uz Botānisko dārzu Rīgā un kino devās 1.-5.kl. skolēni, bet 8.-9. klase apmeklēja Liepājā Karostas cietumu un apceļo Karostu, lai iepazītos ar tās Ziemeļu fortiem un Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāli. Pēc brīvlaika turpinām gaidīt skolas jubileju. Atkal ir iespējas ikvienam piedalīties konkursa 2.kārtā  “Manai skolai-100”.  Šajā konkursā var piedalīties ikviens, kurš vēlas. Konkursa jautājumi  atrodami www.gaikuskola.lv un www.facebook.com (Gaiķu pamatskola). 30. oktobrī 8.-9. klases skolēni piedalījās "Latvijas skolas somas"  programmas aktivitātē un Brocēnu KIC noskatījās teātra izrādi "Viņš ir pliks", bet paši mazākie skolā- Spilvenu Fejas koncertu. Gatavojoties Gaiķu skolas salidojumam, skolas bibliotēkā top Gaiķu pamatskolas absolventu dzimtu pēctecības stends par visiem skolas absolventiem, bet “Gaiķu novadpētniecības krātuvi” 24. oktobrī apciemoja raidījuma cikla "Ceļojums pagātnē"  veidotāji. Mēs gribētu palepoties arī ar mūsu skolas 4. klases skolēnu Valteru  Stepiņu, kurš ne tikai apmeklē nodarbības, bet arī regulāri piedalās sacensībās kā Saldus džudo kluba dalībnieks. Brīvlaikā 26.oktobrī Daugavpilī norisinājās starptautiskais džudo turnīrs DINABURGA KAUSS 2019  Šajās sacensībās piedalījās kopskaitā 297 sportisti no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas. Mūsu Valters ieguva 3. vietu vecuma grupā U-11, -40 kg. Apsveicam! Foto: Gaiķu pamatskolas skolēns Valters Stepiņš 3. vietas ieguvējs (otrais no labās puses) Inese Gulbe-Rodionova, direktores vietniece    

19.11.2019

Pieredzes apmaiņas brauciens

15. un 16. oktobrī Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji un viņu vietnieki kopā ar Izglītības un Attīstības nodaļas speciālistiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltinavas un Gulbenes novadu. Brauciena mērķis bija iepazīt, kā dzīvo un strādā cilvēki šajos novados, kādas ir uzņēmējdarbības perspektīvas, pakalpojumu pieejamība, iesaiste projektos, piederība savai kopienai. Skolu vadībai būtiski bija izzināt skolu pieredzi, pārejot uz kompetenču pieeju mācību saturā, kā skolas strādā ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Par viesmīlīgu uzņemšanu Baltinavā, vismazākajā Latvijas novadā, gādāja Baltinavas vidusskolas direktors un pašvaldības deputāts Imants Slišāns. Apmeklējām Baltinavas vidusskolu, iepazināmies ar skolas pieredzi ceļā uz kompetenču izglītību un dalību ESF projektos. Sarunas izvērtās arī par gaidāmo teritoriālo reformu un novada turpmākajām izredzēm. Iepazinām ne tikai Baltinavas kultūrvēsturiskās vietas, bet arī viesojāmies pie lielākajiem darba devējiem novadā Riekstiņu – Amatnieku saimniecībā. Saimniecībā iekopti lauki 4000 ha platībā pašā Krievijas pierobežā, moderna saimniecība, vairāk kā 50 darbavietu. Bijām arī Punduru robežapsardzes nodaļā, kas arī ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā. Iepriecināja latgaliskā vitalitāte, optimisms un viesmīlība. Litenē apmeklējām lielisku un neparastu uzņēmējdarbības paraugu - Aiņa Vorobjova pusdārgakmeņu darbnīcu, kurā no mūsu zemē atrastajiem akmeņiem top rotas un citi priekšmeti. Telpas ir pašvaldības īpašums, kas ilgus gadus netika izmantotas, līdz ar darbnīcas atklāšanu tās ir ieguvušas otro elpu. Otrajā dienā bijām Gulbenes novada Tirzas pamatskolā. Vērtīgs bija skolas direktores Svetlanas Ziepnieces stāstījums par skolas iesaistīšanos projektos, par īpašo pieeju bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanā vispārējās pamatizglītības programmās, individuālas pieejas nodrošināšanā katram izglītojamajam. Tirzas pamatskola ir pārmaiņu skola, kuras pieredze un iestrādnes var noderēt arī kārtīgai lielpilsētas skolai. Sarunās ar skolotājiem gaišums un vieglums, tā vien šķiet, ka viņi dzīvi tver vieglāk par mums, kurzemniekiem. Iepazināmies ar uzņēmējdarbības iespējām Latvijas laukos, apmeklējot Gulbenes novada Stradu pagasta SIA Pakalnieši sieru ražotni, kur tiek ražots 28 dažādu veidu siers. Esam priecīgi par iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā. Šādi pasākumi sniedz jaunas idejas un vērtīgu pieredzi. Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa

05.11.2019