Izglītība

Gaiķu pamatskolas audzēkņi izcīnījuši 3. vietu valsts mērogā nominācijā “Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu skolas audzēkni”

No Kurzemes reģiona skolām izvestas 8,788 t izlietotu bateriju.  Kurzemes skolas izcīna 3 godalgas bateriju vākšanas konkursā Noslēgusies “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019/2020. mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 817 bērni no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas izlietotu bateriju. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 62 izglītības iestādes, savācot 8,788 tonnas izlietotu bateriju. Godalgotas vietas bateriju vākšanā izcīna Liepājas Liedaga vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola un Gaiķu pamatskola. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par nozīmīgu ikgadēju vides projektu, kurā ar katru gadu iesaistās aizvien vairāk skolu. Šogad bateriju vākšanai pieteicās vairāk nekā par trešdaļu vairāk dalībnieku nekā pērn, kā rezultātā pārstrādei izdevies nogādāt par 44% jeb 9,4 tonnām bateriju vairāk nekā pagājušā mācību gadā. Šogad “Zaļā josta” bateriju vākšanai skolas apvieno jau 14. reizi. Kurzemes reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 62 izglītības iestādes, savācot 8 tonnas 788 kg bateriju. Tas ir 29% no kopējā savāktā bateriju apjoma valstī visa konkursa ietvaros, turklāt gandrīz divreiz vairāk, nekā pērn. Kurzemes reģiona mācību iestādes ik gadu izrāda lielu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā. Šogad skolēnu centība vainagojusies ar trim izcīnītām godalgām konkursā “Tīrai Latvijai”. Kurzemes reģionā aktīvākie bateriju vācēji mācās Liepājas Liedaga vidusskolā, kuras audzēkņi ne tikai savākuši visvairāk bateriju starp visām Kurzemes skolām, bet arī izcīnījuši 1. vietu valsts mērogā konkursā kopumā, savācot 1301 kg izlietotu bateriju. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, kas šajā mācību gadā savākusi 1050 kg bateriju, izcīnījusi 3. vietu valsts mērogā. Pērn Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēni savāca 930 kg bateriju, ierindojoties 2. vietā valsts mērogā.  Īpašu aktivitāti Kurzemē bateriju vākšanā izrādījusi arī Gaiķu pamatskolas skolēni, kas savākusi trešo lielāko bateriju apjomu Kurzemes reģionā – 659 kg. Turklāt Gaiķu pamatskolas audzēkņi izcīnījuši 3. vietu valsts mērogā nominācijā “Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu skolas audzēkni”, savācot vidēji katrs 17,34 kg bateriju. Visvairāk izlietoto bateriju Kurzemes reģionā izdevies savākt Liepājas izglītības iestādēm. Konkursā iesaistījās 14 izglītības iestādes, savācot pārstrādei 3857 kg bateriju. Liepājas Liedaga vidusskolas audzēkņi pārstrādei nogādāja 1301 kg bateriju, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkņi savāca 1050 kg bateriju, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" audzēkņi ar vecāku palīdzību savāca 613 kg bateriju, savukārt Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņi kopā ar vecākiem pārstrādei nodeva 288 kg bateriju. Ievērojams bateriju apjoms savākts arī Grobiņas novadā. Piedaloties vien 3 izglītības iestādēm, savākti 835 kg bateriju. Aktīvākā no tām Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 645 kg bateriju. Ventspils pilsētu un novadu šogad konkursā pārstāvēja 12 izglītības iestādes, savācot 791 kg bateriju. Aktīvākā no tām šogad Ventspils 1. pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 256 kg izlietotu bateriju. Rēķinot pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu mācību iestādes audzēkni, labākie sasniegumi Kurzemes reģionā ir Gaiķu pamatskolai (savākti 17,34 kg bateriju uz vienu audzēkni), Sikšņu pamatskolai (savākti 3,72 kg bateriju uz vienu audzēkni), Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” (savākti 3,16 kg bateriju uz vienu audzēkni), Saldus pirmsskolas izglītības iestādei “Īkstīte” (savākti 2,82 kg bateriju uz vienu audzēkni). Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju. Papildu informācija: Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv 

20.05.2020

7. maija domes ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā

7. maija domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā par laika periodu no 2020. gada 1.maija līdz 12. maijam. No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 1. maiju un līdz 12. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 13, 26 euro  (trīspadsmit euro un 26 euro centi) apmērā, kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 12. maijam.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 29. maijam. Iesniegumu atkārtoti nesniedz, ja tāds jau ir iesniegts pakas saņemšanai par periodu no 2020. gada 23.marta līdz 30.aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc)

12.05.2020

Brocēnu novada pašvaldība sniegs atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem ( 1.-4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem)

Brocēnu novada pašvaldība sniegs atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem (1.-4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem)  14. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti  trīs lēmumu projekti: 1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtas situācijas laikā No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 14. aprīlim deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 19,31 euro  (deviņpadsmit euro un 31 euro cents) apmērā, kas dienā ir 1,28 euro (viens euro un 28 euro centi), par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 30. aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm iesniegums nav jāraksta, bet atbalsts tiks nodrošināts pēc Sociālā dienesta saraksta. Pārtikas pakas piešķirs arī par laika periodu no 15. aprīļa līdz 12. maijam, tiklīdz pašvaldība saņems valsts finansējumu.  Iesniegums (.doc)  2. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 12. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam.  Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalstu 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā nepiešķirs par dienām, kad izglītojamais ir apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Iesniegumam par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāpievieno izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai. Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv  līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Finansējumu var pieprasīt jau aprīlī par iepriekšējo laika periodu no 16. marta līdz 14. aprīlim. Iesniegums (.doc) 3. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  12. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 33,00 euro (trīsdesmit trīs euro). Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc)

11.05.2020

Projekts Mācītspēks nodrošina dažādu jomu profesionāļiem iespēju kļūt par prasmīgiem skolotājiem

Mācītspēks ir platforma, kas savieno profesionāļus, disciplīnas, sistēmas un cilvēkus. Tas ir jauns skolotāju izglītības projekts – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir darba vidē balstītas studijas ar mērķi piesaistīt un atbalstīt dažādu jomu profesionāļus skolotāja darbam Latvijas skolās. Projekta otrajā gadā būs iespēja pilnveidoties Iespējamās misijas mācību programmā. Mācītspēks ir izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai!  Projekts Mācītspēks nodrošina dažādu jomu profesionāļiem iespēju kļūt par prasmīgiem skolotājiem. Reģistrējies un atstāj savu kontaktinformāciju. E-pastā saņemsi savu pieteikuma anketu, kuru nepieciešams aizpildīt! Piesakies, ja: Līdz 2020. gada jūlijam būsiet ieguvis/-usi vismaz bakalaura vai augstāko profesionālo 2. līmeņa izglītību (pieteikšanās brīdī varat būt pēdējā kursa students);Jūsu augstākā izglītība nodrošina zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (augstākajā izglītībā apgūti vismaz 12 kredītpunkti mācību priekšmetam atbilstošā jomā). Projekta Mācītspēks ilgums ir 2 gadi, to īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmajā gadā studijas norisināsies Jūsu izvēlētās universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, otrajā gadā mācības notiks nodibinājuma Iespējamā misija mācību programmā.  Dalībnieki mācīsies plānot un vadīt mācību procesu, kā arī motivēt skolēnus sasniegt vairāk. Tā ir iespēja mācīt un mācīties, izvērtēt paveikto un sasniegt aizvien augstākus rezultātus. Jūs iegūsiet skolotāja kvalifikāciju, individuālu atbalstu no mentora, augstskolas mācībspēkiem un Iespējamās misijas komandas. Uzzini vairāk: www.macitspeks.lv

07.05.2020

23.aprīļa domes sēdē pieņemtais lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā par laika periodu no 2020. gada 15.aprīļa līdz 30. aprīlim

23.aprīļa domes sēdē pieņemts lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā par laika periodu no 2020. gada 15.aprīļa līdz 30. aprīlim. No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 15. aprīli un līdz 30. aprīlim deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 26,52 euro  (divdemit seši euro un 52 euro centi) apmērā, kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 15. aprīļa līdz 2020. gada 30. aprīlim.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 12. maijam. Iesniegumu atkārtoti nesniedz, ja tāds jau ir iesniegts pakas saņemšanai par pirmo periodu no 2020. gada 23.marta līdz 14.aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc) 

27.04.2020

Par valsts budžetā paredzēto līdzekļu izlietojumu ēdināšanai izglītojamajiem no 1.-4. klasei ārkārtējās situācijas laikā

Iedzīvotāju izrādītās intereses dēļ Brocēnu novada pašvaldība publisko Izglītības un zinātnes ministrijas kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus ēdināšanai  izglītojamajiem no 1.-4. klasei ārkārtējās situācijas laikā. Kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, nosaka Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk – noteikumi Nr.614). Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr.614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka:   “4.3.3 lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:   4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);   4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);   4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē;”.   Ievērojot iepriekš minēto regulējumu, valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām pašvaldība var izlietot tikai pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai. Valsts budžeta dotācijas izlietojuma apjomu uz vienu izglītojamo nosaka pašvaldība. Atbilstoši rīkojuma anotācijā sniegtajai informācijai, pašvaldība savā lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu –   brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai citu ēdiena piegādes veidu. Lūdzam ņemt vērā, ka dāvanu kartes un pārtikas taloni nevar tikt piešķirti. Par aprēķina periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 14.aprīlim ministrija valsts budžeta dotāciju aprēķinās un pārskaitīs līdz 3.aprīlim. Līdz ar to aprēķins tiks veikts par 8 dienām. Par periodu no 2020.gada 15.aprīļa līdz 30.aprīlim valsts dotācija pašvaldībām tiks aprēķināta un pārskaitīta 5 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta tālāko lēmumu pieņemšanas. Savukārt par 2020.gada 25.februārī pārskaitīto dotāciju par marta mēnesi tiks veikts pārrēķins par periodu no 2020.gada 14.marta līdz 31.martam. Ieturējums  tiks veikts no aprēķinātās aprīļa dotācijas par dienām, kurās marta mēnesī ārkārtējās situācijas laikā mācību process klātienē nenotika. Mācību dienu skaits: Mēnesis Mācību dienu skaits atbilstoši MK noteikumiem Nr.777 Mācību dienu skaits, mācoties attālināti Aprēķināmais mācību dienu skaits Marts 17 7 10   Vienlaikus informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā atbalstu skolēniem turpina sniegt arī projekts “Pumpurs”. Skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, šobrīd konsultācijas notiek attālināti, un no š.g. 1.aprīļa ir iespēja saņemt arī atbalstu ēdināšanai tiem vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēniem, kuriem šajā semestrī šāds atbalsta pasākums tika iekļauts individuālajā atbalsta plānā. Tāpat, pateicoties projektam, tiek nodrošināts ekonomiskais atbalsts to profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri atrodas praksēs.   Vairāk par iespējām sniegt projekta #PuMPuRS atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, lūdzam lasīt tīmekļvietnē: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/projekts-pumpurs-turpina-darbu-un-paplasina-palidzibu-iespeja-sanemt-atbalstu-edinasanai.a354019/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links   Valsts sekretāre   L. Lejiņa   Pētersone 67047829 ieva.petersone@izm.gov.lv

24.04.2020

Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā

14. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmumu projekts: Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  12. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 33,00 euro (trīsdesmit trīs euro). Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc)

15.04.2020