Izglītība

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanā visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem

Brocēnu novada pašvaldība turpina sniegt atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem (1. - 4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem) 21. maijā Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti  trīs lēmumu projekti: 1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 28, 73 euro  (divdesmit astoņi euro un 73 euro centi),  kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 31. maijam.  2. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ar 2020. gada 13. maiju nodrošina obligātās apmācības 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti pēc vecāku (aizbildņu) izvēles. Brocēnu novada pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tikai pirmsskolas izglītības iestādēs “Mūsmājas” un “Varavīksne”. Tāpēc no pašvaldības budžeta līdzekļiem turpmāk sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu “Mūsmājas”, “Varavīksne”, kā arī citu novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam.  Pirmskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Gaiķu pamatskolas, Remtes pamatskolas 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 29. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, sniegs atbalstu ēdināšanai 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru mācību procesa dienu gan klātienē, gan attālināti no 2020. gada 13. maija līdz 2020. gada 29. maijam.  Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāiesniedz izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 29. maijam.  3. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  29. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 13. maija līdz 29. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 13,00 euro (trīspadsmit euro).  Iesniegums atkārtoti nav jāsniedz, ja tāds jau ir iesniegts par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Par atbalstiem ēdināšanai, kas pieņemti ārkārtējās situācijas laikā skatīt: šeit Brocēnu novada pašvaldības lēmumi par atbalstiem ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā skatīt: šeit Atgādinām, ka iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu:pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam.

04.06.2020

No 1. jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 1. jūnija. Par šādiem nosacījumiem 21.05.2020 lēma Ministru kabinets, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosināja atvieglot Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas līdzšinējo regulējumu, lai pakāpeniski atgieztos pie pilnvērtīga izglītības procesa. Respektējot iepriekš noteiktos ierobežojumus, daudzas izglītības jomas aktivitātes varēja īstenot tikai daļēji. Lēmums nozīmē, ka arī augstākās izglītības pakāpē valsts pārbaudījumi varēs noritēt klātienē, ja tie nebūs iespējami attālināti. Klātienes formātu varēs izmantot arī profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem. Sabiedrība gaidīja regulējumu attiecībā uz bērnu un jauniešu nometnēm, un 21.maija pieņemtie rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm – IZM Sporta depatamentā. Attiecībā uz sportistiem 21.maija lēmums nozīmē, ka, neievērojot 2 m distanci, būs atļauti sporta treniņi (nodarbības) tādiem sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Tomēr tas nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu sportistiem. Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu, tomēr jāatceras, ka nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā – ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus. Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, bet izšķirošs būs individuālās atbildības faktors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros epidemioloģiskās drošības noteikumus, kā arī izglītības un sporta procesa organizatoru prasības, jau tuvākajā laikā parādīs, vai Latvijas sabiedrība spēj organizēti rīkoties, turpinot Covid-19 izraisītās slimības ierobežošanu.

22.05.2020

Gaiķu pamatskolas audzēkņi izcīnījuši 3. vietu valsts mērogā nominācijā “Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu skolas audzēkni”

No Kurzemes reģiona skolām izvestas 8,788 t izlietotu bateriju.  Kurzemes skolas izcīna 3 godalgas bateriju vākšanas konkursā Noslēgusies “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019/2020. mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 817 bērni no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas izlietotu bateriju. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 62 izglītības iestādes, savācot 8,788 tonnas izlietotu bateriju. Godalgotas vietas bateriju vākšanā izcīna Liepājas Liedaga vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola un Gaiķu pamatskola. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par nozīmīgu ikgadēju vides projektu, kurā ar katru gadu iesaistās aizvien vairāk skolu. Šogad bateriju vākšanai pieteicās vairāk nekā par trešdaļu vairāk dalībnieku nekā pērn, kā rezultātā pārstrādei izdevies nogādāt par 44% jeb 9,4 tonnām bateriju vairāk nekā pagājušā mācību gadā. Šogad “Zaļā josta” bateriju vākšanai skolas apvieno jau 14. reizi. Kurzemes reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 62 izglītības iestādes, savācot 8 tonnas 788 kg bateriju. Tas ir 29% no kopējā savāktā bateriju apjoma valstī visa konkursa ietvaros, turklāt gandrīz divreiz vairāk, nekā pērn. Kurzemes reģiona mācību iestādes ik gadu izrāda lielu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā. Šogad skolēnu centība vainagojusies ar trim izcīnītām godalgām konkursā “Tīrai Latvijai”. Kurzemes reģionā aktīvākie bateriju vācēji mācās Liepājas Liedaga vidusskolā, kuras audzēkņi ne tikai savākuši visvairāk bateriju starp visām Kurzemes skolām, bet arī izcīnījuši 1. vietu valsts mērogā konkursā kopumā, savācot 1301 kg izlietotu bateriju. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, kas šajā mācību gadā savākusi 1050 kg bateriju, izcīnījusi 3. vietu valsts mērogā. Pērn Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēni savāca 930 kg bateriju, ierindojoties 2. vietā valsts mērogā.  Īpašu aktivitāti Kurzemē bateriju vākšanā izrādījusi arī Gaiķu pamatskolas skolēni, kas savākusi trešo lielāko bateriju apjomu Kurzemes reģionā – 659 kg. Turklāt Gaiķu pamatskolas audzēkņi izcīnījuši 3. vietu valsts mērogā nominācijā “Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu skolas audzēkni”, savācot vidēji katrs 17,34 kg bateriju. Visvairāk izlietoto bateriju Kurzemes reģionā izdevies savākt Liepājas izglītības iestādēm. Konkursā iesaistījās 14 izglītības iestādes, savācot pārstrādei 3857 kg bateriju. Liepājas Liedaga vidusskolas audzēkņi pārstrādei nogādāja 1301 kg bateriju, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkņi savāca 1050 kg bateriju, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" audzēkņi ar vecāku palīdzību savāca 613 kg bateriju, savukārt Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņi kopā ar vecākiem pārstrādei nodeva 288 kg bateriju. Ievērojams bateriju apjoms savākts arī Grobiņas novadā. Piedaloties vien 3 izglītības iestādēm, savākti 835 kg bateriju. Aktīvākā no tām Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 645 kg bateriju. Ventspils pilsētu un novadu šogad konkursā pārstāvēja 12 izglītības iestādes, savācot 791 kg bateriju. Aktīvākā no tām šogad Ventspils 1. pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 256 kg izlietotu bateriju. Rēķinot pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu mācību iestādes audzēkni, labākie sasniegumi Kurzemes reģionā ir Gaiķu pamatskolai (savākti 17,34 kg bateriju uz vienu audzēkni), Sikšņu pamatskolai (savākti 3,72 kg bateriju uz vienu audzēkni), Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” (savākti 3,16 kg bateriju uz vienu audzēkni), Saldus pirmsskolas izglītības iestādei “Īkstīte” (savākti 2,82 kg bateriju uz vienu audzēkni). Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju. Papildu informācija: Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv 

20.05.2020

7. maija domes ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā

7. maija domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu ārkārtējās situācijas laikā par laika periodu no 2020. gada 1.maija līdz 12. maijam. No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 1. maiju un līdz 12. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 13, 26 euro  (trīspadsmit euro un 26 euro centi) apmērā, kas dienā ir 2,21 euro (divi euro un 21 euro cents), par laika periodu no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 12. maijam.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 29. maijam. Iesniegumu atkārtoti nesniedz, ja tāds jau ir iesniegts pakas saņemšanai par periodu no 2020. gada 23.marta līdz 30.aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc)

12.05.2020

Brocēnu novada pašvaldība sniegs atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem ( 1.-4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem)

Brocēnu novada pašvaldība sniegs atbalstu visiem Brocēnu novadā deklarētajiem izglītojamajiem (1.-4. klašu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 5 - 6 gadīgajiem audzēkņiem un 1. - 12. klases skolēniem)  14. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti  trīs lēmumu projekti: 1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu ārkārtas situācijas laikā No valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām sniegs atbalstu ēdināšanai 1. - 4. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu un līdz 14. aprīlim deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes statuss, vai kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot katram izglītojamajam pārtikas paku 19,31 euro  (deviņpadsmit euro un 31 euro cents) apmērā, kas dienā ir 1,28 euro (viens euro un 28 euro centi), par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim.  Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pārtikas paka tiks piešķirta uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata.  Daudzbērnu ģimenes iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, pašvaldības pagastu pārvaldēs, Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 30. aprīlim. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm iesniegums nav jāraksta, bet atbalsts tiks nodrošināts pēc Sociālā dienesta saraksta. Pārtikas pakas piešķirs arī par laika periodu no 15. aprīļa līdz 12. maijam, tiklīdz pašvaldība saņems valsts finansējumu.  Iesniegums (.doc)  2. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 6 gadīgajiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 16. martu un līdz 12. maijam  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam.  Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalstu 1,00 euro (viena euro) apmērā dienā nepiešķirs par dienām, kad izglītojamais ir apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Iesniegumam par izglītojamo, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi citā novadā, jāpievieno izziņa par apmeklētību no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai. Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv  līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Finansējumu var pieprasīt jau aprīlī par iepriekšējo laika periodu no 16. marta līdz 14. aprīlim. Iesniegums (.doc) 3. Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu 1. - 12. klašu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā  No pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai 1.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 23. martu līdz  12. maijam deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 33,00 euro (trīsdesmit trīs euro). Naudas summu izmaksās uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Atbalsts neattiecas uz 1.- 4. klašu izglītojamajiem, kuri ir no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas saņem valsts budžeta dotācijas atbalstu ēdināšanai. Finansējums paredzēts no Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 10. jūnijam. Ja nav iespējams izprintēt iesnieguma veidlapu, tad iesniegumu var rakstīt uz lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ir noteikta iesnieguma veidlapā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iesniegumus ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Brocēnu novada pašvaldības, pagastu pārvalžu ēku ieejas durvīm. Iesniegums (.doc)

11.05.2020

Projekts Mācītspēks nodrošina dažādu jomu profesionāļiem iespēju kļūt par prasmīgiem skolotājiem

Mācītspēks ir platforma, kas savieno profesionāļus, disciplīnas, sistēmas un cilvēkus. Tas ir jauns skolotāju izglītības projekts – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir darba vidē balstītas studijas ar mērķi piesaistīt un atbalstīt dažādu jomu profesionāļus skolotāja darbam Latvijas skolās. Projekta otrajā gadā būs iespēja pilnveidoties Iespējamās misijas mācību programmā. Mācītspēks ir izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai!  Projekts Mācītspēks nodrošina dažādu jomu profesionāļiem iespēju kļūt par prasmīgiem skolotājiem. Reģistrējies un atstāj savu kontaktinformāciju. E-pastā saņemsi savu pieteikuma anketu, kuru nepieciešams aizpildīt! Piesakies, ja: Līdz 2020. gada jūlijam būsiet ieguvis/-usi vismaz bakalaura vai augstāko profesionālo 2. līmeņa izglītību (pieteikšanās brīdī varat būt pēdējā kursa students);Jūsu augstākā izglītība nodrošina zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (augstākajā izglītībā apgūti vismaz 12 kredītpunkti mācību priekšmetam atbilstošā jomā). Projekta Mācītspēks ilgums ir 2 gadi, to īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmajā gadā studijas norisināsies Jūsu izvēlētās universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, otrajā gadā mācības notiks nodibinājuma Iespējamā misija mācību programmā.  Dalībnieki mācīsies plānot un vadīt mācību procesu, kā arī motivēt skolēnus sasniegt vairāk. Tā ir iespēja mācīt un mācīties, izvērtēt paveikto un sasniegt aizvien augstākus rezultātus. Jūs iegūsiet skolotāja kvalifikāciju, individuālu atbalstu no mentora, augstskolas mācībspēkiem un Iespējamās misijas komandas. Uzzini vairāk: www.macitspeks.lv

07.05.2020