Izglītība

Ievērojami pieaug studētgribētāju skaits Latvijas Universitātes reģionālajās filiālēs

Vienotās uzņemšanas dati liecina, ka šogad ir vērojams stabils studētgribētāju pieaugums Latvijas Universitātes (LU) reģionālajās filiālēs. Turklāt paredzams, ka līdz ar jauno studiju programmu piedāvājumu studētgribētāju skaits turpinās pieaugt līdz pat 31. augustam, kamēr turpinās uzņemšana nepilna laika studijām Latvijas Universitātes filiālēs. “Līdzšinējā pieredze liecina, ka lielākā uzņemšanas aktivitāte Latvijas Universitātes filiālēs reģionos parasti ir augusta mēnesī. Novados cilvēki aktīvi izmanto iespēju studēt tuvāk dzīvesvietai. Pamatuzņemšanas rezultāti apliecina interesi gan par pedagogu studiju programmām, gan sociālā darbinieka, darba aizsardzības un sporta trenera studiju programmām. Interese par studiju programmām veidojas atbilstoši reģionu vajadzībām un pārsvarā studējošie jau strādā atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam,” skaidro LU Reģionu centra direktore Gunta Kraģe, uzsverot, ka šogad īpaši atzinīgi novērtēta iespēja iesniegt dokumentus vienotajā uzņemšanā tuvāk dzīvesvietai kādā no astoņām Latvijas pilsētām, tai skaitā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī. Pērnā gada dati liecina, ka papilduzņemšanas laikā filiālēs studētgribētāju skaits pieauga teju divarpus reizes, salīdzinot ar vienotās uzņemšanas rezultātiem. Kā norāda LU Studentu servisu departamenta vadītājs Jānis Saulītis, papilduzņemšanas periods ir izteikti nozīmīgs filiālēm: “Lai arī jau vienotajā uzņemšanā šogad filiāļu rezultāts ir ievērojami augstāks, jo vietas ieguvuši par 60% vairāk studētgribētāju nekā pērn, sagaidām, ka papilduzņemšanas pienesums tik un tā būs nozīmīgs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 reflektanti, tad šogad vienotajā uzņemšanā tie bija jau 202 reflektanti. No pieminētā pieauguma trešdaļu veido studētgribētāji tieši jaunajās studiju programmās. Līdz ar to sagaidām, ka tieši jauno studiju programmu dēļ studentu skaits Latvijas Universitātes filiālēs turpinās pieaugt vēl līdz augusta beigām.” Studētgribētāju skaita pieaugumu LU Absolventu kluba vadītājs Mārtiņš Brencis skaidro ar vairāku aspektu mijiedarbību, ņemot vērā ne tikai LU mērķtiecīgo modernizēšanos, attīstot LU Akadēmisko centru, bet arī īpaši izceļot stabili kvalitatīvās studiju programmas un absolventu diploma vērtību darba tirgū. “Augstākā izglītība mūsdienās nav luksusa prece, bet pašsaprotama darba tirgus prasība un personības izaugsmes nepieciešamība. Tāpēc ir svarīgi, ka Latvijas Universitātes filiāles nodrošina tik nepieciešamo pieejamību augstākās izglītības programmām Latvijas reģionos. Plašais studiju programmu piedāvājums un filiāļu tīkls ir labs pamats nākotnē arvien skaidrāk nostiprināt Latvijas Universitātes pozīcijas kā pieaugušo izglītības centram,” uzsver M. Brencis, piebilstot, ka LU Absolventu klubs ir aktīvs līdzdalībnieks LU studiju programmu novērtēšanas komisijā, sniedzot ieteikumus un uzlabojot procesu, īpaši pievēršot uzmanību attiecīgās studiju programmas mācībspēku piedāvājumam un iegūtā diploma iespējām absolvējot augstskolu. Kopumā Latvijas Universitātē vienotajā uzņemšanā saņēmusi 16 150 studētgribētāju pieteikumus, un pirmajā prioritātē LU izvēlējušies 4062 reflektantu. Latvijas Universitātē vienotajā uzņemšanā studiju vietas ieguvuši 3122 studētgribētāji, kas ir par 385 reflektantiem jeb 14% vairāk nekā pērn, liecina Latvija.lv apkopotie dati. Tāpat stabils studētgribētāju pieaugums novērojams LU filiālēs. Ja pērn studiju vietas ieguva 126 reflektanti, tad šogad – 202 reflektanti.   Informāciju sagatavojusi: Kitija Balcare, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītāja Mob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: kitija.balcare@lu.lv   Papildu informācija: Gunta Kraģe, Latvijas Universitātes Reģionālā centra direktore Mob. tālr. (+371) 29408743 |E-pasts: gunta.krage@lu.lv  

26.07.2019

Maijs Blīdenes pamatskolā

Maijs Blīdenes pamatskolā aizsteidzies darbīgs un interesants. Bez mācībām un ikdienas darba nosvinēti arī svētki. Mēneša sākumā vecāki, skolēni un bērni pulcējās ģimeņu vakara pasākumā. Vakars sākās ar nelielu skolēnu sniegtu koncertu. Šoreiz rūpi par vakara turpmāko gaitu un interesantu laika pavadīšanu uzņēmās vecāku padome. Kopā pavadītais laiks aizritēja ātri. Liekas, pavisam nesen, 17. maijā, skolas zālē svinīgi, 1. klases pavadīti, iesoļoja devītie. Šoreiz zāle pulcēja skolas saimi, devītos un viņu vecākus uz tradicionālo pēdējā zvana dienu. Šī diena devītajiem ir īpaša. Tas ir pārdomu laiks pirms eksāmeniem, pirms izlaiduma. Šo dienu īpašu cenšas padarīt citu klašu skolēni, sveicot devītos. Uz ekrāna topošie absolventi varēja vērot klases fotogrāfijas no pirmās līdz devītajai klasei. Noslēgumā devītie teica paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem par darbu, ko tie ieguldījuši viņu izaugsmē, par atbalstu. Un drīz vien klāt arī 31. maijs, kad smaidīgi, priecīgi un vasaras gaidās atkal pulcējamies skolas zālē. Šoreiz mācību gada noslēgums! Ikvienam skolniekam nozīmīgs posms pagājis - kādam ar labākiem sasniegumiem, kādam ne tik labiem. Tas atkarīgs no katra paša vēlmes uzņemt zināšanas. Iespējas tika dotas. Šogad bija skolēniem sarūpētas daudz pārsteiguma dāvanas. Skolas kolektīvs saka paldies skolas vecāku padomes vecākiem, z/s “Ausekļi”, SIA “Meduspils”, Blīdenes ev. lut. draudzei, Rinaldam Rullim un Blīdenes stādaudzētavai. Lai visiem mums saulaina un silta vasara! Informāciju sagatavoja Blīdenes pamatskolas kolektīvs

03.06.2019

Brocēnu novada izglītības iestāžu pasākums "Mēs lepojamies"

Maijs  dabā  ir  atdzimšanas un ziedēšanas laiks, bet skolas dzīvē -ražas  laiks, kad  ar lepnumu un prieku var  atskatīties uz paveikto mācību gadā. Arī šogad, 29. maijā, notika ikgadējais pasākums “Mēs lepojamies” un Brocēnu kultūras un izglītības centrā sapulcējās tie cilvēki, kurus vieno panākumi un uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Šī diena bijā īpaši svētki 135 skolēniem un viņu vecākiem,  paldies tika teikts 30 novada skolotājiem. Skolēnu panākumi nebūtu bez viņu vecāku ikdienas atbalsta un rūpēm un  skolotāju pašaizliedzīgā ikdienas darba.  Pateicības par sasniegto saņēma  skolēni, viņu skolotāji un vecāki, savukārt pašvaldības  stipendijas “Gada sasniegumi” tika piešķirtas 47 skolēniem, bet 25 skolotāji saņēma naudas balvas. Pirmo reizi šajā pasākumā tika  sumināts  Gada skolotājs. Šogad šis tituls tika piešķirts  Ņinai  Paļenovai, pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” metodiķei, kura saņēma arī Swedbankas dāvanu karti. Balvu “Gada skolēns” par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un  konkursos   saņēma remteniece  Samanta Turka, Brocēnu vidusskolas 11. klases skolniece (9 godalgotas vietas). Klātesošos uzrunāja un pateicības vārdus teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava  un Izglītības darba speciāliste Inesa Role, kuras  godināja arī Remtes pamatskolas direktori Saniju Jasuti un Blīdenes pamatskolas direktori Lanu Paulausku Uzuli par veiksmīgu skolu un skolu direktoru  akreditāciju. Lielus aplausus izpelnījās pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja Daila Frīdmane, kura iestādes direktoru akreditācijai bija pieteikusies pati un tika ļoti labi novērtēta. Par sasniegumiem Kurzemes reģiona sacensībās un konkursos Brocēnu novada pašvaldība piešķīra dāvanu kartes 4 kolektīviem ekskursiju organizēšanai  - Brocēnu vidusskolas meiteņu vokālajam ansamblim un 5.-9. klašu korim, florbola komandai un skolēnu komandām, kas pārstāvēja Brocēnu vidusskolu un guva panākumus valsts un reģiona nozīmes konkursos,  kā arī Blīdenes pamatskolas sportistiem par sasniegumiem tautas bumbas sacensībās un “Veiklo stafetēs”. Pasākumā, radot saikni starp mūsdienīgo un tradicionālo, klātesošos priecēja talantīgi, atraktīvi mākslinieki Laima Jansone un DJ Monsta -  radošais duets ZeMe. Izglītības nodaļa Foto: Valdis Vīnšteins Vairāk bildes: Galerija

03.06.2019

Sadraudzība ar Igaunijas skolu Tostamā

1.maijā devāmies garā braucienā apmaiņas programmas ietvaros uz Igaunijas skolu Tostamā. Pērnavā mūs laipni sagaidīja divas meitenes – Kertu un Everita, kopā ar viņām braucām uz Tostamā. Pirmās dienas vakarā mēs devāmies izbraukumā ar velosipēdiem, meitenes mums izrādīja Tostamā apkārtni, kaut bija vēss vakars, brauciens bija izdevies! Nākamajā dienā mums bija jādodas uz skolu mācīties. Interesanti tika pavadīta katra stunda, bijām gan uz matemātikas, gan vēstures, gan arī angļu un krievu valodas stundām. Skolēni un skolotāji bija ļoti atsaucīgi. Pēc skolas braucām uz Igaunijas vasaras galvaspilsētu – Pērnavu. Kertu un Everita mūs aizveda uz atrakcijām, kur jautri pavadījām laiku. Vēlāk izmēģinājām spēkus Kertutreniņā vieglatlētikā, sapratām, ka šis sporta veids nav nemaz tik viegls. Kopā ar Kertu attīstījām savas angļu valodas zināšanas, raisījās sirsnīgas sarunas. Everita prata latviešu valodu, tāpēc sarunāties bija vieglāk. Trešajā, tāpat kā otrajā dienā devāmies uz skolu, mācījāmies ģeogrāfiju, ekonomiku, angļu un krievu valodu. Pēc skolas pacietīgi gaidījām savus skolas biedrus no Brocēniem. Satikšanās bija ļoti mīļa. Visi kopā devāmies pusdienās, bet pēc tam bija sportiskas aktivitātes - volejbols, stafetes , un visbeidzot kopā ar direktoru sacentāmies basketbola soda metienos. Vakars pagāja Ermistu, kur uzstājās mūsu 9.klase ar savu priekšnesumu, ko izpildīja skolas pasākumā “Izklausies redzēts”. Bija ieradies arī Ibrahims no Brocēnu jauniešu centra un iesaistīja skolēnus deju apmācībās. Arī Igauņi bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus. Dienas noslēguma bija ballīte. Ceturtās dienas rītā paēdām brokastis un devāmies ekskursijā pa skolu, uzzinājām daudz interesantu faktu par skolas vēsturi. Pēc skolas apskatīšanas atvadījāmies no Kertu. Kopā ar Everitu un Igaunija skolas direktoru devāmies nākamajās aktivitātēs, arī tur jauki pavadījām laiku. Paldies Tostamā skolai par jauko uzņemšanu, bija prieks būt kopā ar šiem cilvēkiem! Informāciju sagatavoja Zita Dženifera Ziediņa un Artūrs Ezerlīcis, Brocēnu vidusskolas 11.a klases skolēni

12.05.2019

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” realizē projektu

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” pateicoties nodibinājuma „SCHWENK Iespēju fonds” izsludinātajam  projektu konkursam Saldus un Brocēnu novadā ir guvusi finansiālu atbalstu projektam „Bērnu fiziskā attīstība caur rotaļu prieku”.  Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” savu darbību uzsākusi 1998.gadā. Iestādi apmeklē bērni ar valodas un jauktiem attīstības traucējumiem, kuriem ir paredzētas sporta nodarbības. Labvēlīgos laika apstākļos sporta nodarbības tiek organizētas iestādes teritorijas sporta laukumā. Iepriekš sporta laukums bija aprīkots ar dažādiem vingrošanas elementiem, taču vingrošanas elementi gadu gaitā nolietojās, zaudēja savu funkcionalitāti un atbilstību drošām, bērnu attīstības veicinošām sporta aktivitātēm. Šo iemeslu dēļ vingrošanas elementi tika demontēti.  Ar nodibinājuma „SCHWENK Iespēju fonds” atbalstu 2015. gadā tika izveidots videi un veselībai drošs, bērnu fizisko attīstību veicinošs, mūsdienīgs, viegli aprīkojams sporta laukuma segums, kas piemērots visām vajadzībām un vecuma grupām.  Sadarbībā ar nodibinājuma „SCHWENK Iespēju fonds” 2018./2019. mācību gadā izglītības iestādē tiek realizēts projekts „Bērnu fiziskā attīstība caur rotaļu prieku”. Projekta mērķis: veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām fizisko attīstību, attīstot līdzsvara izjūtu un koordināciju, aprīkojot PII „Varavīksne” rotaļu laukumus ar līdzsvaru attīstošām un koordināciju veicinošām rotaļu laukumu iekārtām. Projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas līdzsvara sajūtu veicinošas un koordināciju attīstošas iekārtas: līdzsvara dēlis – Čūska, līdzsvara dēlis – Mazais aplis, šūpoles balansieris. Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar fizioterapeiti Elīnu Vītoliņu. Fizioterapeite sadarbībā ar sporta skolotāju R. Grišāni demonstrēs līdzsvara vingrojumus uz uzstādītajām iekārtām, attīstot līdzsvara sajūtu bērniem. Tas palīdzēs koordinēti veikt kustības, justies droši, pasargās no traumām, veidos staltu stāju un pārliecību par sevi. Labs līdzsvars iet roku rokā ar spēcīgu jostasvietas muskulatūru. Uzstādītās iekārtas  ļaus ikdienā organizēt fizisko aktivitāšu dažādību sporta nodarbībās, kas savukārt bērniem nodrošinās pilnvērtīgu fizisko attīstību. Informāciju sagatavoja Ingera Neimane,  PII „Varavīksne” vadītājas vietniece izglītības jomā

02.05.2019