Izglītība

Konkurss „Mana zeme skaistā”

Gaiķu pamatskolas skolēni pagājušā mācību gada beigās iesaistījās vairākos konkursos, kuru rezultāti tapa zināmi tikai šoruden. Viens no tiem bija arī „Zinātnes un inovācijas parka” piedāvātais konkurss „Mana zeme skaistā”. Konkurss bija interesants un saistošs skolēniem, jo viņi varēja fotografēt dabas skatus  un paši tos  ievietot konkursa mājas lapā. Toties līdzjutēji par šiem  attēliem balsoja un krājās balsu skaits. Kad bija apkopoti rezultāti, tapa zināmi arī uzvarētāji. Uz skolu novembrī  atceļoja 8 foto gleznas un balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem: Valteram  Stepiņam, Agritai Reinvaldei un Amandai Burkovskai. Gaiķu pamatskola saņēma ne tikai skaistu dāvanu Latvijas simtgades gadā, bet arī papildināja skolas vestibila noformējumu ar sava pagasta jaukajiem dabas skatiem. Ienākot skolā, tagad acu skatienu piesaista pavasarīgi krāsaina foto gleznu galerija un priecēs turpmāk ikvienu, kurš apmeklēs Gaiķu pamatskolu. Konkursā „Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”, iekļuvām starp 11 apbalvotajām komandām no 70 Latvijas skolēnu komandām. Pirms Latvijas valsts svētkiem uzzinājām, ka par otrā konkursa „Vietu stāsti” rezultātiem, dalībnieki: Agrita Reinvalde, Keita Ločmele, Sigita Sproģe, Daniela Kozicka, Raitis Burkovskis, Gatis Rodionovs dāvanā saņēma ekskursiju uz Rīgu. Informāciju sagatavoja Inese Gulbe-Rodionova, Gaiķu pamatskolas skolotāja 

12.12.2018