Projekti

Projekta nosaukums Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā
Projekta identifikācijas numurs Nr. 9.2.4.2/16/I/086
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, t. +371 63807306 un +371 25737360, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Īstenot vietēja mēroga pasākumus, uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums EUR 70 619,00, t.i., 100% ESF finansējums
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. - 31.12.219.
Joma

Veselības veicināšana

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projekta darbības:

  1. projekta vadības nodrošināšana;
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana;
  3. slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (sirds un asinsvadu slimību profilakse un onkoloģisko slimību profilakse);
  4. veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (veselību veicinoši pasākumi bērniem, teritoriāli atstumtajiem, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, senioriem, personām ar invaliditāi un parējai vietējai sabiedrībai);
  5. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.
Aktualitātes

10.10.2018.- Putras diena Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Varavīksne”

Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Varavīksne” 10.oktobrī notika Putras diena. Pasākuma mērķis bija veicināt veselīga uztura lietošanu, veidojot izpratni audzēkņiem par veselīgu pārtiku. Pasākumā piedalījās 80 iestādes audzēkņi un darbinieki.

Vairāk par notikušajiem pasākumiem lasīt šeit.


26.11.2018.- pasākumu plāns 2018. gada decembra mēnesim.

 

­


25.10.2018.- pasākuma plāns 2018. gada novembra mēnesim.


09.10.2018.- pasākumu plāns 2018.gada oktobra mēnesim.


20.09.2018. - pasākuma plāns 2018. gada septembrim.


30.07.2018. -  pasākumu plāns 2018. gada augusta mēnesim.


02.07.2018. - pasākumu plāns 2018.gada jūlija mēnesim.


04.10.2018. -Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. Vasaras mēnešos notika brīvdabas vingrošanas nodarbības Brocēnu pludmalē, 2 nometnes “Prieks un veselība kustībā” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, ekskursija uz Ventspili personām ar invaliditāti   un Veselības diena Blīdenes pagastā. Ir rudens un Brocēnu novada iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt dažādas izglītojošas un veselību veicinošas aktivitātes. Septembrī notikušas divas atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā par tēmu “Veselīgs un sabalansēts uzturs”, vēl viena nodarbība par šo tēmu notiks 18.oktobrī plkst.13.00.  Novembrī tikšanās turpināsies. Nodarbības “Par mieru un harmoniju” vadīs psiholoģe Gunda Pūce. Septembrī atsākās arī tematisku lekciju cikls senioriem Brocēnu pašvaldības bibliotēkā.  Pirmā bija nodarbība “Uzturs un tā ietekme uz dzīves kvalitāti”, bet 23.oktobrī un 1.novembrī plkst. 10.00  būs  tikšanās par tēmu “Psiholoģisko aspektu ietekme uz sirds un asinsvadu veselību”.  Šīs tikšanās vadīs psiholoģe Svetlana Paramonova. Vairākās izglītības iestādēs jau notikušas un vēl notiks veselīga uztura akcijas – 5.septembrī Brocēnu vidusskolā pasākums “Vitamīnu maratons”, 28.septembrī Remtes pamatskolā pasākums “Veselīgie kokteiļi”, 10.oktobrī PII “Varavīksne” – pasākums “Putras diena”, 12.oktobrī PII “Vālodzīte”- “Katru dienu medus karoti vienu!”, bet laikā no 15.-19.oktobrim Blīdenes pamatskolā notiKs akcija “Vesels ēdis”. Plānoti informatīvi semināri sirds – asinsvadu slimību profilaksei –9.oktobrī plkst 18.00 -PII “Mūsmājas”  , 25.oktobrī  - Gaiķu pamatskolā plkst 9.00 un Blīdenes pamatskolā  plkst.12.00. Seminārus organizē Latvijas Sarkanais krusts – to laikāiedzīvotāji varēs noteikt cukura un holesterīna līmenī, izmērīt asinsspiedienu un noklausīties lektores Lindas Kaminskas lekciju par sirds un asinsvadu slimību cēloņiem, profilaksi un rīcību jau esošu slimību gadījumos. Oktobrī  sākušās mandalu zīmēšanas un jogas nodarbības Brocēnu vidusskolā, ar 16.oktobri sāksies peldēšanas nodarbības Remtes pamatskolas skolēniem un novada senioriem,  notiks 3 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības Remtē. Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām. Jāņem vērā, ka projekta mērķauditorijas uzskaitei,  pasākumos dalībnieki tiek reģistrēti un lūgts aizpildīt anketas, kā arī projekta publicitātei pasākumu dalībnieki var tikt fotografēti.

Projekta aktivitātes.


11.06.2018. - Arī vasaras mēnešos iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties dažādās projektā piedāvātajās aktivitātēs. 

10.maijā tematisku lekciju cikla senioriem  ietvaros, notika nodarbība  “Uzturs un tā ietekme uz dzīves kvalitāti”, bet  atbalsta grupai personām ar invaliditāti -  nodarbība “Fiziskās aktivitātes un kustību iespējas cilvēkiem ar invaliditāti”. Šīm grupām nodarbības turpināsies rudenī.  

Pagastos noslēgušās fizisko aktivitāšu nodarbības. Vēl 3 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības rudenī notiks Remtē.  Projekta ietvaros, bet jau nākošajā gadā, ir paredzētas arī nūjošanas nodarbības.

30.maijā Gaiķu pamatskolā notika Veselīga uztura akcija, kuras laikā skolēniem bija iespēja satikties ar uztura speciālisti Katrīnu Spulenieci – Aišpuri. Akcijas laikā skolēni iepazinās ar veselīga uztura pamatprincipiem un paši gatavoja veselīgus našķus. Gan nodarbību vadītāja, gan skolēni secināja, ka viena no galvenajām problēmā ir tā, ka uzturā lietojam pārāk daudz cukuru.

2.jūnijā Brocēnu pludmalē notika Veselības festivāls. Visiem interesentiem bija iespēja iesaistīties jautrās fiziskās aktivitātēs ar veselīgām balvām. Veselības veicināšanas konsultante Eva Leinerte piedāvāja aktivitāti “Kāpēc dzēris ir bīstams”, bet fizioterapeites Elīnas Vītoliņas vadībā varēja veikt ķermeņa funkcionālo novērtēšanu un konsultēties par dažādām aktivitātēm un procedūrām veselības uzlabošanai.  

7.jūnijā Remtē notika informatīvs seminārs “Sirds un asinsvadu profilaksei”. Semināru organizēja Latvijas Sarkanais Krusts un semināra laikā bija iespēja mērīt asinsspiedienu, cukura un holesterīnā līmeni. Lektore Linda Kaminska informēja par sirds un asinsvadu slimībām un to profilaksi, rīcību jau esošu slimību gadījumos. Šādi semināri plānoti arī Gaiķos, Blīdenē un Brocēnos.

Vasaras mēnešos notiks brīvdabas vingrošanas nodarbības Brocēnu pludmalē, Veselības dienas pagastos un 2 nometnes pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Preses relīze.

Vairāk par notikušajiem pasākumiem lasīt šeit


 01.06.2018. - pasākumu plāns 2018.gada jūnija mēnesim.


02.05.2018. - pasākumu plāns 2018. gada maija mēnesim.


03.04.2018. - pasākumu plāns 2018.gada aprīļa mēnesim.


08.03.2018. - Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” aktivitātes turpinās

Arī 2018.gadā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 2018.gada februārī notikušas slidošanas nodarbības, iespēju apmeklēt peldbaseinu izmanto seniori, Gaiķu pamatskolas, Brocēnu vidusskolas un Jauniešu centra “Kopā” bērni.11. martā no plkst 14.30 – 15.30 vēl būs pēdējā iespēja šajā pusgadā slidot projekta ietvaros. Sācies jauns tematisku lekciju cikls senioriem Brocēnu pašvaldības bibliotēkā. Pirmā nodarbība – Fizioterapija un ergonomiskās kustības ar fizioterapeiti Elīnu Vītoliņu notika 16.februārī, bet otrā nodarbība būs 16. martā plkst.10.00. Dalībnieki aicināti ierasties ērtā tērpā un, ja iespējams, ar vingrošanas paklājiņu.

 

Februārī atsākās atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās Sociālā dienesta Dienas centrā. 22.februārī notika pirmā nodarbība “Fiziskās aktivitātes un kustību iespējas cilvēkiem ar invaliditāti” ar sporta treneri Rudīti Truci, otrā nodarbība par šo tēmu būs 23.martā plkst.10.00. Atbalsta grupas dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī 2 nodarbībās par tēmu “Mūzikas terapija”, kuras vadīs mūzikas terapeite Gunta Ulmane. Pirmā mūzikas terapijas nodarbība notiks 16.martā plkst.14.00 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā. 16.martā notiks 3. un 4. nodarbība pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem „Harmonijā ar sevi”. Pagastos ir sākušās fizisko aktivitāšu nodarbības - Cieceres pagasta Emburgā, piektdienās 19.00 ir iespēja apmeklēt jogas nodarbības, Gaiķu pagastā otrdienās plkst.17.30 ir iespējams apmeklēt veselības vingrošanu, Remtes pagastā pirmdienās plkst.17.00 un Blīdenes pagastā trešdienās plkst 18.00 ir iespējams apmeklēt ārstniecisko vingrošanu.

Vairāk par pasākumiem lasīt šeit.

 


28.02.2018. - pasākumu plāns 2018.gada marta mēnesim


07.02.2018. - pasākumu grafiks 2018.gada februāra mēnesim


07.01.2018. - Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” aktivitātes turpinās.

Arī 2018.gadā turpināsies aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 2017.gadā projekta ietvaros notika dažādas aktivitātes – gan vienas dienas semināri, lekcijas, nodarbības un akcijas – sirds un asinsvadu slimības profilakses semināri, lekcijas un nodarbības par veselīgu uzturu, Veselības dienas visos novada pagastos un Veselības festivāls Brocēnos, gan nodarbību cikli – peldēšana, slidošana, pilates un jogas nodarbības, lekciju cikls senioriem un atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanā. Kopumā aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 600 gan Brocēnu novada, gan kaimiņu novadu iedzīvotāji.

Vairāk par pasākumiem lasīt šeit.


27.12.2017. - pasākumu grafiks 2018. gada janvāra mēnesim


01.12.2017. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. 

Novembrī  turpinājās jogas nodarbības Gaiķos un Blīdenē, pilates nodarbības Remtē un Brocēnos. Blīdenē nodarbības šajā gadā ir noslēgušās, Gaiķos un Remtē nodarbības vēl notiks 7. un 14.decembrī,  bet Brocēnos 7., 14. un 21.decembrī.  Nodarbībās var iesaistīties jebkurš – jebkurā mirklī – arī tad, ja kādu no nodarbībām jau esat nokavējuši.

Vairāk par pasākumiem lasīt šeit.


30.11.2017. - pasākumu grafiks 2017. gada decembra mēnesim


29.11.2017. -  Veselīga uztura akcijas Brocēnu novada izglītības iestādēs - Pasākums “VESELĪGS NAŠĶIS” PII ”Vālodzīte”.

29. novembrī iestādē “Vālodzīte”  notika rosīga darbošanās.  Bērni kopā ar skolotājām iepazinās, kas ir veselīgs našķis un visi kopā centās veselīgus našķus pagatavot. Jaukta vecuma grupa “Bitītes” (1,5 – 4 gadi) pirms gatavošanas centās noskaidrot, ko ēst ir veselīgi, un, ko nebūtu ieteicams lietot pārtikā. Uzzinot to, ka augļi ir ļoti veselīgi cilvēku organismam, nolēma pagatavot veselīgus augļu salātus. Pirms gatavošanas, bērni devās nomazgāt rokas, katram tika uzsiets priekšauts un galvā uzsiets lakatiņš vai uzvilkta cepure kā īstiem pavāriem. Katram bērnam bija iespēja griezt ar plastmasas nazi dažādus augļus mazos gabaliņos – banānus, vīnogas, meloni, apelsīnus, dzērvenes, ābolus, bumbierus, kivi un pagatavot sev augļu salātus. Sagrieztajiem augļiem, pēc izvēles, katrs varēja klāt pievienot medu vai jogurtu.

Vairāk par pasākumu lasīt šeit.

 


30.10.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim


29.09.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada oktobra mēnesim


28.08.2017. - pasākumu grafiks 2017. gada septembra mēnesim


26.07.2017. - pasākumu grafiks 2017.gada augusta mēnesim


20.07.2017. - apstiprināts projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/086 darba plāns 2017.gadam


 27.06.2017. - noslēgta vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/086 par īstenošanu


06.02.2017. - iesniegti projekta iesnieguma precizējumi


22.09.2016. - iesniegts projekta iesniegums


 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB