Projekti

Projekta nosaukums Virvju parka izveide Brocēnu Mežaparkā
Projekta identifikācijas numurs Nr. 16-02-AL06-A019.2201-000010
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, t. +371 63807306 un +371 25737360, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Izveidot mūsdienīgas virvju trases dažādām vecuma grupām Brocēnu Mežaparkā, lai veicinātu iedzīvotāju nodarbošanos ar ekstrēmajiem sporta veidiem, dažādotu aktīvās atpūtas iespējas un tūrisma piedāvājumu Brocēnu novadā.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 20 242, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 20 000, neattiecināmās izmaksas EUR 242.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 01.08.2016. - 29.09.2017.
Joma

Sports, aktīvā atpūta

Administratīvā teritorija Brocēni
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots Brocēnu Mežaparkā izbūvēt divu līmeņu šķēršļu trases- zemo un augsto. Zemo virvju trasi uzstādīs 0,5- 0,8 m virs zemes un to izmantošanai nebūs nepieciešams drošības inventārs. Zemajā trasē plānoti 8 atrakciju posmi un viens nobrauciens. Augsto trasi uzstādīs apmēram 8 m virs zemes. Augstajā trasē plānoti 17 atrakciju posmi un viens nobrauciens.

Aktualitātes

14.12.2016. - izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Brocēnu Mežaparka virvju parka projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu” (Iepirkuma identifikācijas Nr. Opens external link in new windowBNP 2016/50)- noslēdzies bez rezultāta. 


 04.01.2017. - izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Brocēnu Mežaparka virvju parka projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu” (Iepirkuma identifikācijas Nr. Opens external link in new windowBNP 2017/1)


30.01.2017. - noslēgts līgums par Brocēnu Mežaparka virvju parka projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu ar SIA "REKTA". Virvju parka ierīkošanas darbus plānots pabeigt līdz 2017.gada 10.maijam.

         


 

24.02.2016. - uzsākti virvju trases ierīkošas darbi. Pirmā platforma 6 metru augstumā jau drīz būs gatava.


25.05.2017. Brocēnu novada Būvvalde pieņēma ekspluatācijā objektu "Virvju parka izveide Brocēnu Mežaparkā".01.06.2017. plkst. 12:00 tika atklātas "Brocēnu Gaisa takas".


"Brocēnu Gaisa takas" augstā virvju trase ir pieejama tikai izmantojot speciālo drošības aprīkojumu un instruktora klātbūtnē. "Brocēnu Gaisa takas" ir BEZMAKSAS. Sekojiet informācijai par darba laiku.


"Brocēnu Gaisa taku" darba laiks 2017.gada jūnijā

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB