Projekti

Projekta nosaukums Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā
Projekta identifikācijas numurs 1-08/309/2018
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Attīstības nodaļas vadītājas p. i. - Ance Puriņa, T.25125160, 63807306, e-pasts – ance.purina@broceni.lv un SIA ”Brocēnu Siltums” komunālinženieris Edgars Stulpe, T. 27853468, e-pasts – edgars@brocenusiltums.lv
Partneri SIA ”Brocēnu Siltums”, biedrība ”Imulas senleja”, Gaiķu pagasta pārvalde
Mērķi un uzdevumi Izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. Sakārtota un labiekārtota notekūdeņu attīrīšanas iekārtas teritorija Gaiķu pagasta Satiķu ciemā. Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Finansējuma avots Latvijas Vides aizsardzības fonds
Finansējums Projekta kopējās prognozētās izmaksas EUR 80000,00, no kurām EUR 56000,00 (70%) ir attiecināmās izmaksas un EUR 24000,00 (30%) Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 11.06.2018. – 312.10.2019.
Joma

Vides un dabas resursu aizsardzība.

Administratīvā teritorija Gaiķu pagasta Satiķu ciems
Galvenās aktivitātes

13.07.2018. noslēgts “Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību” Nr.1-20/153 ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju.

Initiates file downloadLīgums (.pdf).

Aktualitātes

Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB