Projekti

Projekta nosaukums Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos
Projekta identifikācijas numurs 16-02-AL06-A019.2201-000006
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, t. +371 63807306 un +371 25737360, e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Veicināt uzņēmējdarbību Brocēnu novadā un labiekārtot publisko ārtelpas teritoriju, izveidojot tirgu- tirdzniecības vietu vietējās produkcijas tirdzniecībai un ierīkot publisko tualeti Brocēnos.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Valsts budžeta mērķdotācija
Finansējums Plānotās projekta kopējās izmaksas EUR 50 000, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 08.08.2016. - 03.08.2017.
Joma

Uzņēmējdarbības atbalsts

Administratīvā teritorija Brocēni, Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnisko projektu un veikt būvniecības darbus – ierīkot un labiekārtot tirgus laukumu Brocēnos vismaz 750 m2 platībā, izvietot vienu moduļa tipa tirdzniecības kiosku (3x6 metri) ar saules kolektoru, tirdzniecības nojumi (3x9 metri) un vienu sanitāro moduli publiskajai tualetei. Projekta ietvaros tiks nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Aktualitātes

24.10.2016. - noslēgts līgums pat tehniskā projekta "Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos" izstrādi un autoruzraudzības darbu veikšanu būvniecības laikā ar SIA "ACB Projekts".


 02.02.2017. - būvprojekts "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos" saskaņots Brocēnu novada Būvvaldē.


07.02.2017. - izsludināts iepirkums "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos" Opens external link in new windowBNP 2017/3


27.02.2017. - pieņemts lēmums iepirkumā "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos" BNP 2017/3. Uzvarētājs SIA "ASEG", reģ. Nr. 48503013389, līguma summa EUR 99 341,06 (bez PVN).


21.03.2017. - SIA "ASEG" uzsāk būvdarbus objektā "Tirgus laukuma izbūve Brocēnos". Būvuzraudzību nodrošina SIA "Ziemeļu patvērums", bet autoruzraudzību veic SIA "ACB Projekts".

 


03.08.2017. - tika pieņemts ekspluatācijā objekts "Tirgus laukuma izbūve, Lielcieceres ielā 11A, Brocēni, Brocēnu novadā".


07.08.2017. - noslēgts līgums ar biedrību "Saldus un Brocēnu RažoJums" par ielu tirdzniecības kioska Lielcieceres ielā 11A, Brocēnos nodošanu bezatlīdzības lietošanā.


09.08.2017. - "Brocēnu tirgus" atklāšanas pasākums. Svētku noskaņu radīja kapela "Pēterpogas" un folkloras kopa "Virza", notika tirgošanās un radošās darbnīcas.


18.08.2017. -  biedrība "Saldus un Brocēnu RažoJums" ielu tirdzniecības kioska telpā atklāja mājražotāju veikaliņu "Bodnīca".Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB