Projekti

Projekta nosaukums Starptautiska projekta „Strategic Partnership “Quality youth work on municipal level” ietvaros organizēts nacionāla līmeņa projekts "Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā"
Projekta identifikācijas numurs
Iesniedzējs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kontaktpersona Agnese Lorence, Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore, tālrunis 67356258, e-pasts: agnese.lorence@jaunatne.gov.lv.
Partneri Brocēnu novada pašvaldība
Mērķi un uzdevumi Uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai. Projekta ietvaros pašvaldībai tiks sniegts atbalsts, ņemot vērā tās vajadzības.
Finansējuma avots Eiropas Savienība
Finansējums
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 16. februāris – 2018. gada 16. augusts
Joma

Jaunatne

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

1. Projekta ietvaros izvērtēt jaunatnes politikas situāciju novadā.

2. Izstrādāt un īstenot Brocēnu novada attīstības stratēģiju darbam ar jaunatni un tās īstenošanas darba plānu.

3. Iesaistīt jauniešus Projekta aktivitāšu īstenošanā.

4. Jaunatnes darbinieku dalība apmācībās un pieredzes apmaiņas pasākumus. 

5. Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Aktualitātes

Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB