Projekti

Projekta nosaukums “Social inclusion in Youth centres”/ Sociālā iekļaušana jauniešu centros
Projekta identifikācijas numurs
Iesniedzējs Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija”
Kontaktpersona Valdes priekšsēdētāja Inese Šubēvica, e-pasts: proj@inbox.lv, 29209607
Partneri Slovēnija, Vācija, Igaunija
Mērķi un uzdevumi Izstrādāt rekomendācijas jauniešu centru sociālās iekļaušanas stratēģiskajām programmām.
Finansējuma avots Eiropas Savienības neformālās izglītības programma Erasmus +: Jaunatne
Finansējums
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks
Joma

Jaunatnes darbs

Administratīvā teritorija
Galvenās aktivitātes

Pilnveidot darbā ar jauniešiem iesaistīto izpratni par sociālās iekļaušanas jautājumiem;

Iepazīt jauniešu centru sociālās iekļaušanas labās prakses piemērus starptautiskā līmenī – studiju vizītes Vācijā un Slovēnijā.

Pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences darbam ar sociāli atstumtiem jauniešiem;

Sagatavot rekomendācijas jauniešu centru sociālās iekļaušanas stratēģiskajām programmām;

Attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā ar Slovēnijas, Igaunijas un Vācijas jauniešu centriem.

Aktualitātes

30.07.2018. - Pamatinformācija par projektu


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB