Projekti

Projekta nosaukums SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana
Projekta identifikācijas numurs 17-02-AL06-A019.2201-000009
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, T.: +37163807306, +37125737360, E: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Labiekārtojot SAC "Atpūtas"teritoriju, veicināt socialās aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Brocēnu novadā.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 37 332,16, t.sk., ELFLA finansējums EUR 13 067,52.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 03.07.2017. - 31.07.2018.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Remtes pagasts, Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots izveidot apmeklētāju ieju SAC "Atpūtas" teritorijā, izbūvēt stāvlaukumu (līdz 5 automašīnām) un gājēju celiņus, labiekārtot teritoriju, izvietojot soliņus un lielos, dekoratīvos puķu podus.

 

 

Aktualitātes

30.08.2018.

Initiates file download

Brocēnu novada pašvaldība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" līdzfinansēto projektu "SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana", Nr. 17-02-AL06-A019.2201-000009 ir veikusi teritorijas labiekārtošanas darbus SAC "Atpūtas", Remtē, Remtes pagastā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.


19.07.2018.

Pabeigti būvdarbi objektā "SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošanas. Ir izbūvētas gājēju taciņas, galvenās ieejas laukums, stāvlaukums, nomainīti iebrauktuves vārti, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un puķu podi. Darbi veikti pienācīgā kvalitātē un atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijā plānotajam.

 

 


14.06.2018.

Notiek būvdarbi objektā "SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana. Tiek izbūvēti jauni gājēju celiņi un stāvlaukums. 


05.02.2018.

Noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu ar SIA "SNB projekti", reģ.Nr.41203040473. Atbildīgais būvuzraigs Edgars Barons, sert.Nr. 5-01945


12.01.2018.

Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SA "ASEG", reģ.Nr.48503013389. Līguma summa EUR 29 22,78 bez PVN.


19.12.2017.

Izsludināts iepirkums būvdarbiem "SAC “Atpūtas” teritorijas labiekārtošana", identifikācijas Nr. BNP 2017/30. Vairāk par iepirkumu Opens external link in new windowskatīt šeit.


30.11.2017.

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (paskaidrojuma raksts) objektam "SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana". Darbu veica SIA "ACB PROJEKTS", reģ. Nr. 40103615372, atbildīgais projektētājs Artūrs Krupinskis.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB