Projekti

Projekta nosaukums Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu
Projekta identifikācijas numurs 19-02-AL06-A019.2201-000006
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Projektu vadītāja Solvita Upmane, T.: +371 63807306, E-pasts: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Nodrošināt jaunu pakalpojumu uzlabojot atpūtu pie ūdenstilpnēm
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 143 822,00, t.sk., ELFLA finansējums EUR 45 000,00.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 23.08.2019. – 31.12.2020.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Ezera iela 4A, Brocēni, Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu, nodrošinot ārkārtas laivu labošanas pakalpojumu, ģērbtuvju izmatošanu un laivu novietnes iespēju.

Aktualitātes

03.02.2020. Būvdarbu veicējs SIA "NEJSS" uzsāk laivu novietnes ēkas pārbūves darbus


30.01.2020. atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 20.05.2019. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2019-2380 (2-4-19-11)


23.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.3/20/57 ar SIA “UFB Projekts” par laivu novietnes ēkas pārbūves autoruzraudzības veikšanu


20.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.1/20/36 ar SIA “NEJSS” par laivu novietnes ēkas pārbūves būvdarbu veikšanu


15.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.3/20/31 ar SIA “Ziemeļu patvērums” par Laivu novietnes ēkas pārbūves būvuzraudzības veikšanu


12.12.2020. noslēdzies iepirkums par objekta “Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu” būvdarbiem


23.08.2019. Brocēnu novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr. 02.6-11/19/81 “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”

 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB