Projekti

Projekta nosaukums Kurzeme visiem
Projekta identifikācijas numurs Līguma Nr. 9.2.2.1./15/I/004
Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions
Kontaktpersona Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Partneri Projekta īstenošanā iesaistīti 23 sadarbības partneri, kas pārstāv visas 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) "Kurzeme" un 4 bērnu aprūpes iestādes.
Mērķi un uzdevumi Mērķis: palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības: 1) izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; 2) izstrādāts reģiona deinstitucionalizācija plāns; 3) izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu; 4) nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 5) sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti; 6) apmācīti speciālisti; 7) izglītota un informēta sabiedrība
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas: 6285281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5342488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks
Joma

Sociālais darbs

Administratīvā teritorija Kurzeme
Galvenās aktivitātes

Projekta rezultātā plānots:

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 193 institūcijās esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 6 institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavot 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus;
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaits institīcijās;
 • ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Aktualitātes

16.06.2020

Kurzemē aug bērnu ar FT vecāku pieprasījums pēc atbalsta un pašvaldību iespējas tā nodrošināšanai

Pēdējo 3 gadu laikā audzis gan pašvaldību nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apmērs Kurzemē dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT un viņu vecākiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta šo pakalpojumu saņemšanā, liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija. 2019.gada beigās gan projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, gan pašu pašvaldību apmaksātus sociālos pakalpojumus kopumā Kurzemē saņēma aptuveni 400 bērni ar FT.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit .


08.06.2020

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.7

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.

Mīts Nr.7: Visi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir intelektuāli neattīstīti, dumji un neprognozējami!

Patiesībā, ne vienmēr garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir saistīti ar cilvēka intelektuālajām spējām. GRT bieži vien nav nekādas saistības ar cilvēka prātu un gudrību. Ar GRT diagnozēm ir bijuši vairāki pasaulē atzīti ģēniji. Piemēram, Vofgangs Amadejs Mocarts, Alberts Einšteins, Īzaks Ņūtons, Čārlzs Darvins, Sokrats un citi.

Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā: Opens external link in new windowŠeit .

Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv.

Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var uzzināt: Opens external link in new window Šeit.


19.05.2020

Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē

Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks -  ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit.


23.04.2020

Mīts Nr.6: Daži garīga rakstura traucējumu veidi ir lipīgi!

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.

Patiesībā, atšķirībā no COVID-19, kā lipīguma dēļ šobrīd ievērojam dažādus pulcēšanās ierobežojumus, garīga rakstura traucējumi – psihiskas saslimšanas, piem., depresija, veģetatīvā distonija, vai garīgās attīstības traucējumi, piem., Dauna sindroms, autisms, nav un nevar būt lipīgi!

Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā: Opens external link in new windowŠeit .

Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv.

Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var uzzināt: Opens external link in new windowŠeit


17.03.2020

Mīts. Nr.5: Viņi nav spējīgi patstāvīgi dzīvot normāla cilvēka dzīvi un pieņemt lēmumus!

Patiesībā: ikvienam ir nepieciešama kāda speciālista (ārsts, policists, meistars u.c.) palīdzība, arī cilvēkiem ar GRT. Katra cilvēka patstāvība ir vērtējama individuāli, taču, lielākā daļa cilvēku ar GRT ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas, kā arī lietojot attiecīgus medikamentus, ja tādi noteikti.

Pielikumā atradīsiet mīta Nr.5 infografiku gan .png, gan .pdf formātos.

Informācija pieejama:


13.02.2020

Cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem (GRT)

Initiates file download"Kurzeme visiem" apmaksātie pakalpojumi (.pdf).


27.12.2019

Cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem (GRT)


11.11.2019

Aicinām personas ar garīga rakstura traucējumiem izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamo atbalstu

Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem.

Vairāk par rakstu lasīt:  Opens external link in current windowŠeit.


17.09.2019

Mērsragā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes

Šī gada 17.septembrī uz tikšanos Mērsragā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda un partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas aktualitātes, dalītos pieredzē un labajā praksē dokumentu noformēšanā.

Vairāk par rakstu lasīt:  Opens external link in current windowŠeit.

­


23.07.2019

Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2019.gada 16.jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. 

Vairāk par rakstu lasīt:  Opens external link in current windowŠeit.


29.05.2019

Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm,  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir pieejami vairāki apmaksāti sociālie pakalpojumi, kuriem var pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit.


02.04.2019

Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā “Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus

2018.gadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 154 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 47 bērnu vecāki. Tas ir ievērojams pieaugums, jo 2017.gadā 5 Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros sociālie pakalpojumi tika sniegti 1 personai ar GRT, 28 bērniem ar FT un 1 bērna vecākiem vai audžuvecākiem.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit.


13.02.2019

Aicina vecākus  aktīvāk izmantot  projektā “Kurzeme visiem” pieejamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus un audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa,  vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023.gadam.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit.

­­


21.12.2018

Deinstitucionalizācijas plāns Kurzemei: infrastruktūras risinājumi un pilnveidoti sociālie pakalpojumi

Tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, Kurzemē pakalpojumus saņems 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to ģimenes, kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas centrus, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus 198 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm un 341 personai ar garīga rakstura traucējumiem. Vismaz 58 bērniem, kas šobrīd uzturas bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC), tiks radītas iespējas dzīvot jauniešu mājās vai saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit


04.11.2018

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā

31.10. – 01.11.2018. Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem Rīgā.

Vairāk par rakstu lasīt: Opens external link in current windowŠeit.


14.09.2018.

Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme visiem”

Aicinām Brocēnu novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Vairāk par pakalpojumiem Opens external link in new windowlasīt šeit.


05.06.2018.

Aicina pieteikties bērnus un vecākus līdzfinansētai vasaras nometnei

Bērni, pusaudži un arī viņu vecāki aicināti pieteikties diennakts piedzīvojumu nometnei ŠURUM-BURUMS, kas notiks no 17.-21. jūlijam Aizputes novada Cīravā. Nometne tiek organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un tās dalībnieku līdzmaksājums ir tikai sākot no 50EUR!

Vairāk par nometni Opens external link in new windowlasīt šeit.


05.06.2018.

Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts piedzīvojumu nometnei personām, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni. Nometne notiks no 27. – 28. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20 EUR, bet ģimenes – 30-50 EUR!

vairāk par nometni Opens external link in new windowlasīt šeit.


13.04.2018.

Kuldīgā notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās       

4.aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.

  

Foto: Inese Siliņa

Pēc projekta aktualitāšu pārrunāšanas ar partneriem tikās Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājs - SIA “SAFEGE Baltija”, iepazīstinot ar saskaņošanā esošā plāna kopsavilkumu. Savukārt, tikšanās turpinājumā projekta partneri dalījās līdzšinējā pieredzē gan par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un ar to saistītās dokumentācijas sakārtošanu, gan par ieguvumiem piedaloties projekta ietvaros organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā. Tikšanās noslēguma daļā tika pārrunāti dažādi partneriem nozīmīgi jautājumi – sociālo pakalpojumu sniegšanas iesējas projekta mērķa grupu personām un bērniem, vienas vienības izmaksu metodikas pielietošana, tirgus izpētes organizēšana un ar to saistītās dokumentācijas sakārtošana, kā arī, atbilstoši nepieciešamībai, partneriem tika sniegtas individuālas konsultācijas.

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%).      

Prezentācijas no tikšanās:

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv


05.04.2018.

Noslēgts līgums par bezmaksas konsultāciju sniegšanu potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos.


Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un pieteikties konsultācijām var pie biedrības vadītājas Olgas Apses, tel. 20490197 vai rakstot uz epastu: 5formulas@inbox.lv.

Biedrības “Piecas izaugsmes formulas” darbība ir vērsta uz tāda nepieciešamā atbalsta sniegšanu, kas veicina ģimenē augošo bērnu skaitu – motivēšana, ieinteresēšana, konsultēšana, speciālistu pieejamība. Biedrība līdz šim nodrošinājusi ilgstošu atbalstu audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētāju ģimenēm, piedāvājot apmeklēt psihologa konsultācijas, kursus, meistarklases, terapijas grupas, individuālās konsultācijas u.tml.

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste


29.03.2018.

Kurzemes pārstāvji iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzes

Lai Kurzemes pašvaldību, NVO un esošos sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus iepazīstinātu ar Latvijā esošajām pieredzēm sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 21.-22. februārī tika organizēts nu jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens.
 

Šoreiz braucienā piedalījās 32 pārstāvji, klātienē iepazīstot piecu Rīgas nevalstisko organizāciju pieredzi – sociālos pakalpojumus, ko sniedz biedrības “Rīgas pilsētas "Rūpju bērns", „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, "Svētā Jāņa palīdzība", “Gaismas stars” un nodibinājuma “Fonds KOPĀ”. 

Turpinājumā aicinām iepazīties ar brauciena dalībnieku secinājumiem par redzēto, piedzīvoto:

Daiga Zemke, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece: Pieredzes braucienā gūtās atziņas apstiprināja, ka deinstitucionalizācija ir bijis pareizs solis. Pēdējais laiks sākt risināt jautājumus, kas saistīti ar personu izmitināšanu, nodarbināšanu un brīvā laika pavadīšanu Kurzemē, jo šis projekts pamazām sācis “kustēties”.  Pašiem jābūt aktīvākiem, iniciatīvas bagātākiem! Šādi pieredzes braucieni dod stimulu sākt kaut ko jaunu, uzdrošināties.  Turklāt arī personām ar garīgās veselības problēmām, funkcionālajiem traucējumiem ir nepieciešams justies vajadzīgiem, novērtētiem. Ir prieks par biedrībām, institūcijām, kas šos cilvēkus iesaista darbos, kuros viņi var būt noderīgi, paši gūt ienākumus, aizpildīt savu brīvo laiku kaut ko iemācoties. Īpaši patika Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centrs un biedrības “Rīgas pilsētas ”Rūpju bērns” galdniecības darbnīca. 

Natālija Balode, Saldus novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas vadītāja: Pieredzes brauciens bija ļoti noderīgs - redzējām daudzus labās prakses piemērus. Manai izpratnei ļoti noderīgi bija redzēt klātienē grupu dzīvokļus, kuru mūsu pašvaldībā nav un līdz šim man nebija arī skaidri principi, kā tos veidot. 

Zanda Atmata, VSAC “Kurzeme” sociālā rehabilitētāja:  Manuprāt, šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir ļoti vērtīgi, jo var gūt pieredzi no citiem speciālistiem, rast svarīgas atziņas sev, pamanīt idejas, kā uzlabot savu darbu vai ieviest jaunas vēsmas savā darba procesā. Un, protams, tā ir izraušanās no ikdienas rutīnas, vienlaicīgi saliedējot brauciena dalībniekus – sociālās jomas darbiniekus un citu profesiju pārstāvjus. Protams, ne mazāk svarīgs ir faktors, ka viss brauciens ir apmaksāts, jo, ņemot vērā sociālajos aprūpes centru darbinieku algas, darbinieks pats sev šādu braucienu un pieredzes gūšanu nevar atļauties.

Vita Treilone, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” nodarbību vadītāja personām ar funkcionāliem traucējumiem: Mani spilgtākie ieguvumi – pieredze un iegūtās zināšanas, kuras varu pielietot tālāk savā darbā, strādājot ar invalīdiem Dienas centra rokdarbu nodarbībās. Redzēju, kā iespējams palīdzēt cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām būt noderīgiem. Mani spilgtākie iespaidi bija sveču darbnīca personām ar garīga rakstura traucējumiem un kāda klienta izaudzētais amarillis!!!

Daina Siksna, Nīcas pašvaldības sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle: Man kā Nīcas novada domes deputātei, komitejas loceklei šis bija ļoti izglītojošs, pamācošs pasākums. Domāju, ka šādos braucienos vajadzētu piedalīties gan sociālajiem darbiniekiem, gan deputātiem (naudas devējiem). Tad arī būtu vieglāk gūt atbalstu pašvaldībās, lai veidotu redzētajiem līdzīgus dienas centrus - ja tos būtu redzējuši domes deputāti (naudas devēji). Ja mūsu novads gribētu izveidot kādu no redzētajiem dienas centriem, es kā domes deputāte to 100% atbalstītu. Liels prieks, ka šajos centros satiekas līdzīgi domājoši cilvēki, komunicē savā starpā, mācās un spēj radīt brīnišķīgas lietas. Man bija patiess prieks būt kopā divas dienas ar cilvēkiem, kuriem krūtīs pukst mīloša, gaiša un silta sirds, jo tikai tādi cilvēki spēj strādāt šo atbildīgo, emocionāli smago darbu. 

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa        
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

13.03.2018.

Projekta vadības komanda tiekas ar biedrību “Centrs Elizabete”

Lai paplašinātu zināšanas par sociālās rehabilitācijas un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu organizēšanas pieredzi Latvijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, projekta “Kurzeme visiem” vadības pārstāvji 5.martā viesojās pie viena no vecākajiem šāda pakalpojuma sniedzējiem Latvijā – biedrības “Centrs Elizabete” Jelgavā.

 

Brīdis no ikdienas biedrībā "Centrs Elizabete"
 

Biedrība “Centrs Elizabete” darbojas jau 20 gadu, nodrošinot dzīvei ģimenē maksimāli pietuvinātu vidi, kamēr bērnam tiek atrasta audžuģimene, aizbildnis vai nokārtota adopcija. Atbilstoši valsts likumdošanai, biedrība ir ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija, kura var uzņemt līdz 24 bērniem un tās darbības modelis ir veidots pēc iespējas ģimeniskāks. Biedrības darbība tiek nodrošināta 4 līdzās esošās privātmājās, no kurām trijās dzīvo bērni – līdz 8 bērniem mājā, bet ceturtā atvēlēta administratīvajām vajadzībām un dažādu bērniem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai. Šobrīd „Centrā Elizabete” uzturas 11 bērni vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam.
 

Ar projekta „Kurzeme visiem” pārstāvjiem tikās biedrības valdes locekle Inga Husko un sociālais darbinieks, iepazīstinot gan ar biedrības mērķiem, misiju, darbinieku atlases pamatprincipiem, gan arī izrādot biedrības telpas un pastāstot par tajos sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoši I.Husko paustajam, biedrībā tiek rūpīgi piedomāts pie darbinieku atlases, to savstarpējās komunikācijas un darbu plānošanas, lai bērniem būtu pēc iespējas ģimeniskāki apstākļi un komunikācija ar pieaugušajiem. Tāpat bērniem tiek veltīta pēc iespējas individuālāka pieeja, tai skaitā izvēloties piemērotāko skolu vai bērnu dārzu, kā arī turpat, biedrības telpās, nodrošinot dažādus bērna individuālajām vajadzībām un rehabilitācijai nepieciešamos speciālistus un atbalstu, piemēram - montessori pedagoga, logopēda, psihologa vai fizioterapeita konsultācijas un nodarbības.

Projekta „Kurzeme visiem” un biedrības „Centrs Elizabete” pārstāvji sarunā
Kā pēc tikšanās ar biedrību „Centrs Elizabete” secina projekta „Kurzeme visiem” vadības komanda, biedrības darbu var uzskatīt par labo praksi ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā pēc iespējas ģimeniskai vidē, ja bērniem nav iespējams atrast audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju. Biedrībā gūto pieredzi tiek plānots izmantot turpmāko projekta „Kurzeme visiem” aktivitāšu īstenošanā, piemēram, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus par deinstitucionalizācijas procesu un tā īstenošanas pieredzi Kurzemes reģiona esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību un mediju pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste


28.02.2018.

Projekta vadības komanda iepazīst jauno atelpas brīža pakalpojuma sniedzēju Kurzemē


Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības “Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura pakalpojumi primāri domāti bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm.

Lai iepazītos ar centra darbību, apskatītu klātienē centra telpas, tiktos ar tā izveidotāju - biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu un pārrunātu bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm pieejamo pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, februārī Baltijas rehabilitācijas centrā viesojās projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji.


Sarunā ar biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu (vidū), Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji


Baltijas rehabilitācijas centrs šobrīd Kurzemē ir vienīgā vieta, kur vecāki var saņemt “atelpas brīža” pakalpojumu, nākamās tuvākās pilsētas, kur tas iespējams, ir tikai Rīga un Sigulda. Kā skaidro Ilze Durņeva, centrs jau šobrīd var nodrošināt “atelpas brīža” pakalpojumu un 8 bērniem vienlaicīgi, taču pēc 2.stāva telpu paplašināšanas vasarā, pakalpojuma pieejamību plānots palielināt līdz pat 15 bērniem vienlaicīgi.

Pašlaik rehabilitācijas centrā darbojas plašs speciālistu loks, nodrošinot daudzveidīgus pakalpojumus – pieejams fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, Montesori pedagogs, silto smilšu terapijas speciālists, masieris, internists/narkologs, pediatrs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, neirologs, funkcionālais speciālists, scenar speciālists, kā arī kapelāns. Tāpat tiek izmantotas alternatīvās komunikācijas iekārtas, kā arī tiek strādāts ar bērniem, kam nepieciešama paleatīvā aprūpe.

 “Mūsu mērķis ir nolikt tos papīrus nost un skatīties uz bērnu, kā uz vienotu veselumu. Ieraudzīt, kas ir vesels, ko bērns var darīt un kā viņam palīdzēt izdarīt vēl vairāk. Mēs esam sociāli medicīniska iestāde.”, atzīst Ilze Durņeva. Tāpat kā vienu no savas darbības svarīgākajiem aspektiem un būtiskākajiem uzdevumiem Ilze izceļ darbu ar vecākiem – to izglītošanu un izpratnes veidošanu par bērna ar invaliditāti iespējām.

Biedrība „Dižvanagi” ir dibināta 2008. gadā, kad kā galvenais mērķis tika noteikts rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošana šo bērnu ģimenēm. Biedrības darbības vīzija balstīta individualizētā un holistiskā pieejā – ar ģimeni un bērnu ir jāstrādā pēc būtības kā ar unikālu, bet vienotu veselumu. 

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste


17.01.2018.

Saskaņošanai pašvaldībām nodots Kurzemes reģiona DI plāns 2017. - 2020. gadam

Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros ir izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām 20 Kurzemes pašvaldībām. 

Plāna izstrādes mērķis ir noteikt KPR teritorijā īstenojamās rīcības, kuru izpildes rezultātā personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā


15.12.2017.

Kuldīgā tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

Lai pārrunātu projekta aktualitātes un tālāko rīcību projekta ieviešanā, 2017.gada 6.decembrī Kuldīgā tikās partneri gan no pašvaldībām, gan Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”.

Partneru galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem par projekta mērķa grupu pārstāvjiem izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanu, Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu partnerorganizācijās, kā arī par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru nodrošināšanai nav nepieciešams veidot infrastruktūru - piemēram, aprūpi mājās, drošības pogas pakalpojumu, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības. Tāpat tika pārrunāta informatīvo un izglītojošo pasākumu īstenošana, būtiskākās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.313, kā arī citi ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi.

Tā kā šī bija pēdējā partneru tikšanās 2017.gadā, tās noslēgumā partneri viens otram uzrakstīja novēlējumus, kuriem piepildīties jaunajā 2018.gadā!


01.12.2017.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi

Šī gada novembrī Kurzemes iedzīvotājiem tika piedāvāts iepazīties un apspriest Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna (KPR DI plāns) 2.redakcijā iekļautos risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu labākai pieejamībai.

Saskaņā ar KPR DI plāna mērķi, ir nepieciešams noteikt Kurzemē īstenojamās rīcības, lai specifiskām iedzīvotāju grupām nodrošinātu viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un novērstu nokļūšanu institūcijās.

KPR DI plāna izstrādes laikā SIA “SAFEGE Baltija” apkopoja statistikas datus par mērķa grupu skaitu Kurzemē, tām pieejamiem sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, individuālām vajadzībām, kā arī veica esošās situācijas analīzi par pakalpojumu sniegšanu un infrastruktūras pieejamību, tai skaitā par vispārējiem pakalpojumiem. Tāpat tika izvērtēta  nepieciešamo speciālistu pieejamība un analizētas to apmācību vajadzības. Vienlaicīgi izstrādes procesā notikušas vairākas tikšanās ar pašvaldībām par to iespējām un interesi veidot mērķa grupai nepieciešamos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. 

Vairāk par KPR DI plānā iekļautajiem risinājumiem atbilstoši mērķa grupai lasīt šeit.

 


07.11.2017.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu

2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot Kurzemes pašvaldības, ilgstošās aprūpes sniedzējus bērniem un pieaugušajiem, nevalstiskās organizācijas un audžuģimenes.

Kurzemes reģiona DI plāna izstrādātāji - SIA “SAFEGE Baltija” iepazīstināja klātesošos ar DI plāna mērķi un uzdevumiem, plāna izstrādes gaitu, apkopoto informāciju par esošo situāciju reģionā un projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros notikušo mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanas rezultātu apkopojumiem. Tāpat tika sniegta informācija par pašvaldībās plānotajiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstības risinājumiem.

Vairāk par sabiedriskajām apspriedēm Opens external link in new windowlasīt šeit.


07.11.2017.

Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. To mērķis ir rast risinājumus, kā uzlabot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu namos, dzīves kvalitāti, nodrošinot iespēju tiem saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvajai aprūpei.

Visi bērnu namu reorganizācijas plāni ietver informāciju par konkrētās institūcijas reorganizācijas mērķi un pamatojumu, esošās situācijas aprakstu, priekšlikumus institūcijas reorganizēšanai, kā arī rekomendācijas bērnu situācijas uzlabošanai. 

Vairāk par izstrādātajiem reorganizācijas plāniem Opens external link in new windowlasīt šeit.


18.10.2017.

Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē 

2017.gada 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. 

Sanāksmē piedalījās 15 no 20 Kurzemes pašvaldībām, KPR administrācijas vadītāja Evita Dreijere un projekta „Kurzeme visiem” vadības komanda – kopumā vairāk kā 40 dalībnieki.

Vairāk par tikšanos Opens external link in new windowlasīt šeit.


06.10.2017.

Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām 

Lai nodrošinātu profesionālu, savlaicīgu un viegli pieejamu atbalstu ir jāattīsta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vai audžuvecākiem, kā arī bērniem, kas pašlaik dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt atbalsts būtu jānodrošina pilngadīgo personu vai bērnu dzīves vietā vai pēc iespējas tuvāk mājām. 

Šobrīd, izstrādājot Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, tiek izvērtētas un analizētas iespējas attīstīt sociālos pakalpojumus, kas pēc iespējas balstītas personu individuālajās vajadzībās. Sociālo pakalpojumu attīstībai ir nepieciešams plašs speciālistu loks - sociālā darba un rehabilitācijas speciālisti, kā arī veselības un sociālās aprūpes darbinieki. Speciālistu kvalifikācija, pieejamība un motivācija strādāt ir priekšnoteikums kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

Vairāk par pētījumu Opens external link in new windowlasīt šeit.


28.09.2017.

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai 

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei varēja no 2016.gada augusta līdz pat 2017.gada janvārim pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē. Kopumā pašlaik Kurzemē ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni 277 bērniem ar invaliditāti, tajos iekļaujot rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits un/vai ergoterapeits) norādījuši uz vairāk kā 40 dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu ar FT un viņu ģimenu dzīves kvalitātes uzlabošanai.  

Vairāk par pakalpojumu lasīt Opens external link in new windowšeit.


01.08.2017.

Atstumt vai atbalstīt?

Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs. 

Pirmais solis projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad plānošanas reģiona un SIA “SAFEGE Baltija” speciālisti, sadarbojoties ar reģiona pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē labākos risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai. 

Vairāk par deinstitucionalizācijas (DI) procesā iesaistītajām mērķa grupām Kurzemē Opens external link in new windowlasīt šeit.


30.06.2017.

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā, tai skaitā nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem. 

Pieteikties bērna vajadzību izvērtēšanai varēja no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim jebkurā Kurzemes pašvaldības sociālajā dienestā un kopumā tika saņemti 322 iesniegumi. Speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un/vai fizioterapeits) ar bērniem tikās laika posmā no 2016. gada novembra līdz pat 2017. gada aprīlim. Diemžēl ne visi bērni, kuri tika pieteikti vajadzību izvērtēšanai, dažādu iemeslu dēļ procesā varēja iesaistīties. Vislielākais vajadzību izvērtēšanai pieteikto bērnu skaits bija Liepājas pilsētā, Saldus un Talsu novados, Ventspils pilsētā un Aizputes novadā.

Vairāk par projektu Opens external link in new windowlasīt šeit.


 

14.06.2017.

Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā. 

Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumu un atbilstošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus tām VSAC* “Kurzeme” dzīvojošām 27 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras individuālo vajadzību izvērtēšanas laikā izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi minētajās pašvaldībās.

Vairāk par sadarbības partneriem un projektu Opens external link in new windowlasīt šeit.


11.04.2017.

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns)  izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”.

Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novērstu personu nokļūšanu institūcijās.

Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem veidos Kurzemes reģiona DI plāna pamatu. Būtiska nozīme būs arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, lai apspriestu ieceres un diskutētu par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA „SAFEGE BALTIJA” uzklausīs iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā būs jārod visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē.

Kurzemes reģiona DI plānam ir jābūt visu pušu saskaņotam un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes (SPAP) apstiprinātam līdz 31.12.2017.

Kurzemes pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, būs jāattīsta sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, varēs  pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu  vajadzīgās infrastruktūras sakārtošanai.

Papildu informācijai: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv.

Informāciju sagatavoja:

Inese Siliņa

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste

inese.silina@kurzemesregions.lv


21.03.2017.

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana  projekta „Kurzeme visiem” ietvaros

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Izvērtēšanas rezultātā tiek noteikti un rekomendēti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos un atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus personas var saņemt dzīvesvietas pašvaldībā. Šobrīd viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Kurzemē sākusi saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Vairāk par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu Opens external link in new windowlasīt šeit


20.01.2017.

Kurzemes bērnu namos sākta bērnu vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir sākta Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, lai izveidotu katra individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu.

Šobrīd Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas: Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Strazdes bērnu nams, Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” un valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, kuros sociālos pakalpojumus saņem nepilni divi simti bērnu (01.01.2016. dzīvoja 172 bērni). Viņu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi no novembra sākuši īpaši piesaistīti speciālisti - sociālais darbinieks, psihologs un, nepieciešamības gadījumā, ergoterapeits un/ vai fizioterapeits. 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, t.sk. bērnu namos esošo personu skaitu.  

Vairāk par bērnu vajadzību izvērtēšanu Opens external link in new windowlasīt šeit.


13.01.2017.

Notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

11.janvārī Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda tikās ar projekta partneriem - Kurzemes pašvaldību, bērnu namu un Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" pārstāvjiem,  lai pārrunātu projekta aktualitātes un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas radušies projekta ieviešanas laikā.

Projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava partnerus informēja par nozīmīgākajām projekta ieviešanas aktualitātēm. 

Projekta finanšu vadītāja Evita Taupmane partnerus informēja par situāciju projekta kopējā budžeta izpildē, kā arī atgādināja un akcentēja nosacījumus, kas jāievēro, lai tiktu attiecināti partneru izdevumi.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa partnerus informēja par paveikto sabiedrības un speciālistu informēšanā. 

Vairāk par projekta partneru kārtējo tikšanos Opens external link in new windowlasīt šeit.


30.11.2016.

Kurzemē sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izveide

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Vairāk par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanu Opens external link in new windowlasīt šeit.


04.11.2016.

Kurzemē sākta personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros septembrī sākta Kurzemes pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kuriem ir I vai II grupas invaliditāte, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai palielinātu šo personu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.

Kopumā individuālās vajadzības paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 347 personām ar GRT, kas ietver gan personas ar attīstības traucējumiem (piem., personas ar autismu, Dauna sindromu, Asbergera sindromu), gan personas ar psihiskām saslimšanām (piem., personas ar depresiju, šizofrēniju, dažādām mānijām). Lielākā daļa no šīm personām šobrīd dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs 14 Kurzemes pašvaldībās, bet apstākļiem pasliktinoties, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nepietiekamās pieejamības dēļ, tām ir risks nonākt ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās. 

Vairāk par personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanu Opens external link in new windowlasīt šeit.


15.09.2016.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invalidāti

Līdz 15. oktobrim visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu noteiktus atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan vecākiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās, vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana. Izvērtēšana notiks, izmantojot individuālā izvērtējuma metodiku,  un to veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu un pēc nepieciešamības ar fizioterapeitu.

Vairāk par atbalstu ģimenēm Opens external link in new windowlasīt šeit.


19.08.2016.

Sociālie dienesti Kurzemē aicina noteiktas iedzīvotāju grupas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai

Vairāk par individuālo vajadzibu izvērtēšanu Opens external link in new windowlasīt šeit.


07.06.2016.

Brocēnu novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Brocēnu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Brocēnu novadā.

Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

 1.  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 2. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 3. ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
 4. potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm.

Vairāk par jaunajiem sociālajiem pakalpojumiemOpens external link in new window lasīt šeit.


21.03.2016.

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzmē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Brocēnu novada pašvaldību, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.

Vairāk par projektu un jaunajiem pakalpojumiem Opens external link in new windowlasīt šeit.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB