Projekti

Projekta nosaukums Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Projekta identifikācijas numurs 1-08/413/2018
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Attīstības nodaļas vadītāja Ance Puriņa, T.25125160, 63807306, e-pasts – ance.purina@broceni.lv
Partneri Nav
Mērķi un uzdevumi Atjaunot slūžu darbību, kā arī izveidot publiski pieejamu stāvlaukumu 10 automašīnām Remtes ezera piekrastē. Atjaunojot veco slūžu darbību būs iespēja regulēt ūdens līmeni Remtes ezerā, nodrošināt ūdens caurplūdi, tādējādi ziemas periodā netiks pieļauta zivju slāpšana. Kā arī būs iespējams ierobežot blakus esošo īpašumu applūšanas risku. Stāvlaukuma izveide nodrošinās publisko pieejamību ezeram, samazinās antropogēno slodzi un uzlabos satiksmes drošību Remtes ciema teritorijā.
Finansējuma avots Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)
Finansējums VRAA - EUR 27459,00; BNP - EUR 17778,00; Kopā EUR 45237,00
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 05.04.2019. - 31.05.2020.
Joma

Vides aizsardzība

Administratīvā teritorija
Galvenās aktivitātes
Aktualitātes

18.03.2020 

Brocēnu novada pašvaldība īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu ”Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”. Projekta ietvaros tiks izbūvēts stāvlaukums 10 automašīnām Remtes ezera piekrastes teritorijā un atjaunota abu slūžu darbība. Stāvlaukuma izbūves darbi uzsākti jau 2019.gada rudenī, šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums. Slūžu atjaunošanas darbi uzsākti 2020.gada februārī un plānots tos pabeigt līdz 2020.gada 1.maijam.

Informāciju sagatavoja:

Ance Puriņa

 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB