Projekti

Projekta nosaukums Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā
Projekta identifikācijas numurs Nr. 2/GIMEN/18/073
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona projektu vadītāja Ginta Andersone, T.: +371 63807306, +371 25737360, E: ginta.andersone@broceni.lv
Partneri Biedrības "Kursas vārti" un "Ideju kalve".
Mērķi un uzdevumi Brocēnu novada pašvaldības projekta “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā” mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībā.
Finansējuma avots Latvijas valsts budžeta finansējums
Finansējums Projekta kopējās izmaksas 21 000,00 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija 14 595,00 eoro.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 2018.gada 1.jūnijs - 2018.gada 30.septembris
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Brocēnu novada Remtes pagasts
Galvenās aktivitātes

 

1. Uzstādīt jaunu rotaļu iekārtu bērniem Remtē, Remtes pagastā, Brocēnu novadā;

2. Noorganizēt 3 dienu ilgu ģimeņu nedēļas nogales nometni Remtes pamatskolā;

3. Iesaistīt vietējos iedzīvotājus rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošanas talkā un atklāšanas pasākumā;

4. Nodrošināt projekta publicitāti.

Aktualitātes

22.08.2018.

No 17. līdz 20. augustam Remtes pamattskolā notika ģimeņu nedēļas ngales nometne "Saiets ģimenēm. Nometni rīkoja biedrība "Kursas vārti".

Vairāk par nometni Opens external link in new windowlasīt šeit.

        


20.08.2018.

19.augustā notika jaunā rotaļlaukuma atklāšanas pasākums, kas vienlaicīgi bija arī kā nometnes noslēguma pasākums.

Klātesošajiem tika piedāvāta iespēja piedalīties dažādās stafetēs, pārbaudīt ģimenes veiklību vai arī asprātību. Biedrības “Ideju kalve” brīvprātīgās vārīja lielo ģimenes zupu uz ugunskura un cienāja klātesošos.

Lauku sēta “Kaijas” piedāvāja iespēju izjāt zirga mugurā, kā arī samīļot trušus un kaziņas.

Muzikālo fonu un rotaļas nodrošināja kapela “Strops” .


 

08.08.2018.

No 17 līdz 19. augustam Remtes pamatskolas notiks ģimeņu nedēļas nogales nometne Brocēnu novada ģimenēm- "'Ģimeņu saites". "Ģimeņu saietu" rīko Brocēnu novada pašvaldības sadarbības partneris biedrība 'Kursas vārti". 


06.08.2018.

Š.g. 29.jūlijā un 5.augustā biedrība "Ideju kalve" rīkoja rotaļlaukuma teritorijas labiekārtošanas talku- noraka auglīgo zemes virskārtu un tās vietā izlīdzināja smiltis, ierīkoja soliņu un atkritumu urnu. Izveidoja arī nelielus dekoratīvos stādījumus. Talkas dienās tiks vārīta “talkas zupa”  un cienāti talcinieki. Smilts piegādi organizēja un nepieciešamos darbarīkus nodrošināja Remtes pagasta pārvalde.

 

 


11.07.2018.

Noslēgts līgums ar biedrību "Kursas vārti" par projekta Nr. 2/GIMEN/18/073 “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā” aktivitāti Nr.4 “Nedēļas nogales nometne ģimenēm” īstenošanu. Līguma summma 5343,86 EUR. 


12.06.2018.

Noslēgts līgums ar SIA "Go Play" par to, ka tiks sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija (paskaidrojuma raksts) un veikti būvdarbi. Līguma summa EUR 14 436,51. Paredzēts, ka SIA "Go Play" piegādās un uzstādīs šupoles, smilšu kasti, batutu un "Jauno sportistu kompleksu".


17.05.2018.

Noslēgts Līgums Nr. 2/GIMEN/18/073/002 starp Brocēnu novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" projekta "Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā" īstenošanu.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB