Projekti

Projekta nosaukums Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem
Projekta identifikācijas numurs 1-08/69/2018
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Attīstības nodaļas vadītājas p. i. - Ance Puriņa, T.25125160, 63807306, e-pasts – ance.purina@broceni.lv
Partneri Nav
Mērķi un uzdevumi Izstrādāt Brocēnu novada publiskajiem ezeriem - Cieceres, Brocēnu, Remtes – ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi. Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Finansējuma avots Latvijas Vides aizsardzības fonds
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 9231,00, no kurām 100% ir attiecināmās izmaksas.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.05.2018. – 20.04.2019.
Joma

Vides un dabas resursu aizsardzība

Administratīvā teritorija Brocēnu novada Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts un Remtes pagasts.
Galvenās aktivitātes

06.12.2018. Aicinām iedzīvotājus uz darba grupas sapulcēm par Brocēnu novada publisko ezeru (Cieceres, Brocēnu, Remtes) apsaimniekošanu. Vairāk informācijas: Opens external link in new windowŠeit .

Sapulcēs diskutē par publisko ezeru apsaimniekošanu!

2018.gada 6.decembrī projekta “Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeram” ietvaros notika pirmās divas darba grupu sapulces Remtē un Brocēnos, kurās tika apspriesti Brocēnu novadā esošo publisko ezeru - Cieceres, Brocēnu un Remtes - apsaimniekošanas priekšlikumi.

Aktīvākās debates notika par Cieceres ezera apsaimniekošanas priekšlikumiem. Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādātāju SIA “Eiroprojekts” projektu vadītāja Līga Blanka interesentus iepazīstināja ar ezeru vides stāvokli un apsaimniekošanas priekšlikumiem. Pēc tam tika uzdoti jautājumi un diskusiju rezultātā vienojāmies, ka janvārī tiksimies vēlreiz!

Sakām paldies visiem darba grupu apmeklētājiem, īpaši par tik lielu atsaucību un ieinteresētību attiecībā par Cieceres ezera izmantošanu. Kopā mēs varam!

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas vadītāja Ance Puriņa

23.04.2018. noslēgts “Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību” Nr.1-20/62 ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju.

18.05.2018. - ar SIA “Eiroprojekts” reģ.Nr.40003493684 noslēgts līgums Nr.3-21.3/18/422 “Par ekspluatācijas noteikumu izstrādi Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem”.

20.06.2018.- notika projekta izstrādātāju sanāksme. Tēma – dabas liegums “Cieceres ezera sala” ar dižkokiem un biotopiem uz tās – kas jāvērtē izstrādājot Cieceres ezera ekspluatācijas noteikumus. Apspriesta plānoto darbu izpildes gaita.

08.08.2018. – Veikta eseru apsekošana. Paņemti ūdens un nogulumu paraugi, saskaņā ar darba uzdevumu un tie nodoti akreditētām laboratorijām analīzēm. Apsekotas dzirnavas un slūžas pie Cieceres upes, apkopota informācija par to stāvokli un problēmām. Apsekotas divas slūžas uz iztekošajiem grāvjiem no Remtes ezera.

 

 

 

20.08.2018. – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai iesniegts ceturkšņa pārskats par periodu 01.05.2018. – 20.08.2018. 

Aktualitātes

Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB