Projekti

Projekta nosaukums Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide
Projekta identifikācijas numurs 19-02-AL06-A019.2203-000001
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Projektu vadītāja Solvita Upmane, T.: +371 63807306, E-pasts: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Izbūvēt dabas taku gar Cieceres ezeru un Dūņupes teritoriju, kas savieno Brocēnu pilsētu ar Brocēnu Mežaparku, nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu atpūtas iespēju pie publiskajām ūdenstilpnēm.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 76 769,94 EUR, t.sk., ELFLA finansējums EUR 45 000,00
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 22.08.2019. – 01.10.2020.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt dabas taku no Krasta ielas līdz Lielcieceres ielai gar Cieceres ezeru un Dūņupes teritorijā Brocēnu novada pašvaldībai piekritībā esošā zemes vienībā, Brocēnos. Plānotā dabas taka ir loģisks turpinājums gājēju celiņam - takai, kas jau ir izbūvēta gar Cieceres ezeru no pludmales līdz Krasta ielai, lai savienotu Brocēnu pilsētu ar Brocēnu Mežaparku.

Aktualitātes

28.07.2020. Turpinās būvdarbi projekta “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” īstenošanai.

Projektā paredzēts izbūvēt 1,5 metrus platu dabas taku no laivu ielaišanas vietas (slipa) līdz Lielcieceres/Krasta ielas krustojumam, kas būs kā loģisks turpinājums pastaigu takai no pludmales.

Plānots izbūvēt nesaistītu minerālmateriālu seguma gājēju celiņu, koka tiltiņu mitrajā daļā pie Lielcieceres ielas, atpūtas platformu ar soliņiem, velosipēdu statīvu, āra apgaismojumu visā takas garumā, gājēju pāreju pār Lielcieceres ielu takas noslēguma posmā, kas uzlabos pilsētas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām gan vizuāli, gan funkcionāli, kā arī nodrošinās ērtu un drošu pārvietošanos gan velobraucējam, gan gājējam.

  


29.06.2020. trešā būvsapulce.


 

12.06.2020. Initiates file downloadpublikācija laikrakstā Saldus Zeme.


08.06.2020. otrā būvsapulce.


 

 

04.06.2020. uzsākti rakšanas darbi objektā. 


25.05.2020. pirmā būvsapulce.


25.05.2020. Brocēnu novada pašvaldība nodod un būvnieks SIA ”KCE” pieņem būvlaukuma teritoriju, kas atrodas pēc adreses ”Nomas zemes”, Brocēni, Brocēnu novads, kadastra Nr. 8405 003 0125 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8405 003 0182, projekta ”Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” īstenošanai.


14.05.2020. Brocēnu novada būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 12.12.2019. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2019-687 (2-4-19-30).


Ar 23.04.2020. Brocēnu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.6, 23.§ ”Par papildu līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta ”Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” īstenošanai” piešķirts papildu līdzfinansējums EUR 11 000,00 apmērā.


 

22.04.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.3/20/291 ar SIA “BŪVES BIROJS” par objekta ”Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” būvuzraudzību. 


27.03.2020. Aktualitātes projekta "Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide". Opens external link in new windowRelīze.


 

29.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.1/20/78 ar SIA “KCE” par projekta ”Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” būvdarbu veikšanu.


13.01.2020. noslēdzies iepirkums par objekta “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” būvdarbiem


12.12.2019. veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2019-687 (2-4-19-30).


19.09.2019. noslēgts līgums Nr. Nr.3-21.3/19/607 ar IK “P. Alkšņa projektu grupa” par būvprojekta izstrādi un  autoruzraudzību objektam “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide”.


22.08.2019. Brocēnu novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr. 02.6-11/19/432-e “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB