Projekti

Projekta nosaukums Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide
Projekta identifikācijas numurs 19-02-AL06-A019.2203-000001
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Projektu vadītāja Solvita Upmane, T.: +371 63807306, E-pasts: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Izbūvēt dabas taku gar Cieceres ezeru un Dūņupes teritoriju, kas savieno Brocēnu pilsētu ar Brocēnu Mežaparku, nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu atpūtas iespēju pie publiskajām ūdenstilpnēm.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 76 769,94 EUR, t.sk., ELFLA finansējums EUR 45 000,00
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 22.08.2019. – 01.10.2020.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt dabas taku no Krasta ielas līdz Lielcieceres ielai gar Cieceres ezeru un Dūņupes teritorijā Brocēnu novada pašvaldībai piekritībā esošā zemes vienībā, Brocēnos. Plānotā dabas taka ir loģisks turpinājums gājēju celiņam - takai, kas jau ir izbūvēta gar Cieceres ezeru no pludmales līdz Krasta ielai, lai savienotu Brocēnu pilsētu ar Brocēnu Mežaparku.

Aktualitātes

27.03.2020. Aktualitātes projekta "Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide". Opens external link in new windowRelīze.


31.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.3/20/91 ar SIA “SNB projekti” par objekta ”Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” būvuzraudzību. 


29.01.2020. noslēgts līgums Nr.3-21.1/20/78 ar SIA “KCE” par projekta ”Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” būvdarbu veikšanu.


13.01.2020. noslēdzies iepirkums par objekta “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide” būvdarbiem


12.12.2019. veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2019-687 (2-4-19-30).


19.09.2019. noslēgts līgums Nr. Nr.3-21.3/19/607 ar IK “P. Alkšņa projektu grupa” par būvprojekta izstrādi un  autoruzraudzību objektam “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide”.


22.08.2019. Brocēnu novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr. 02.6-11/19/432-e “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB