Projekti

Projekta nosaukums Brīvdabas estrādes ierīkošana Satiķos
Projekta identifikācijas numurs 17-02-AL06-A019.2201-000035
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Projektu vadītāja Solvita Upmane, T.: +371 63807306, E: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Izveidot jaunu kultūras aktivitāšu īstenošanas vietu, uzbūvējot brīvdabas estrādi un labiekārtojot teritoriju Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķos pie Vecsatiķu dzirnavu dīķa.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 34 979,75, t.sk., ELFLA finansējums EUR 18 000,00.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.02.2018. - 14.06.2019.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Gaiķu pagasts, Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes
Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldība 08.01.2019. saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr. 02.6-11/19/53-e “Lēmums par iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanu un projekta īstenošanas uzsākšanu”.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB