Projekti

Projekta nosaukums Brīvdabas estrādes ierīkošana Satiķos
Projekta identifikācijas numurs 17-02-AL06-A019.2201-000035
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktpersona Projektu vadītāja Solvita Upmane, T.: +371 63807306, E: solvita.upmane@broceni.lv
Partneri nav
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Izveidot jaunu kultūras aktivitāšu īstenošanas vietu, uzbūvējot brīvdabas estrādi un labiekārtojot teritoriju Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķos pie Vecsatiķu dzirnavu dīķa.
Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas EUR 34 979,75, t.sk., ELFLA finansējums EUR 18 000,00.
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 01.02.2018. - 02.09.2019.
Joma

Infrastruktūra

Administratīvā teritorija Gaiķu pagasts, Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes
Aktualitātes

4.06.2019. akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kods 19020310840652 (2-12-19-7)

13.06.2019. Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķu ciemā notika svinīgs brīvdabas estrādes atklāšanas pasākums

03.04.2019. SIA “Skorpions VS” uzsāka estrādes būvdarbus.

08.01.2019. Brocēnu novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr. 02.6-11/19/53-e “Lēmums par iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanu un projekta īstenošanas uzsākšanu”.

17.12.2018. būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2018-4214 (3-4-18-33) veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

27.11.2018. noslēgts līgums ar SIA “Ziemeļu patvērums” par Satiķu brīvdabas estrādes būvuzraudzības veikšanu

08.11.2018. noslēgts līgums ar SIA “Skorpions VS” par Satiķu brīvdabas estrādes būvniecību.

06.06.2018. noslēgts līgums ar SIA “arhitektūra un Vide” par Satiķu brīvdabas estrādes būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB