Projekti

Projekta nosaukums Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 1.posms
Projekta identifikācijas numurs 8.3.2.2/16/I/001
Iesniedzējs Valsts izglītības satura centrs
Kontaktpersona Liene Voroņenko
Partneri Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona: projektu speciāliste Rudīte Muraševa
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Uzdevumi: Jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 01.09.2017. - 30.05.2019.
Joma

Izglītība

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projektā iesaistītās skolas - Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola.

Blīdenes skolā individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi, darbojas šaha un prāta spēļu pulciņš.

Brocēnu vidusskolā vēl tiek apzināti iespējamie interešu izglītības pulciņi projekta ietvaros.

Divu mācību gadu laikā notiks Talantu skolas, Eksperimenti laboratorijās, alternatīvās olimpiādes, vasaras nometnes, nodarbību cikls dabā - izdzīvošana 4 gadalaikos, aktivitāte matemātika dabā.

Aktualitātes

12.06.2019

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.  Laikā no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.maijam notika projekta pirmais posms. Tagad ir sācies projekta otrais posms, kas turpināsies divus mācību gadus. 

 Projekta mērķis ir - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.  Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.

Projektā iesaistītās skolas ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola. Katra skola izstrādājusi arī savu pasākumu un aktivitāšu plānu. 

Gan Blīdenes  pamatskolā, gan Brocēnu vidusskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi. Blīdenes pamatskolā  darbosies prāta spēļu pulciņš, kā arī 2020.gada vasarā notiks Vasaras nometne – Vasaras skola. Brocēnu vidusskolā projekta ietvaros darbosies vairāki interešu izglītības pulciņi – galvenokārt 1.-6.klašu izglītojamajiem – Fiziskās attīstības nodarbības ar jogas elementiem, jauno konstruktoru skola, valodu pulciņš – “Sprīdīša ceļojums Eiropā”, izzinošas nodarbības “Pēti un eksperimentē”, “Runča Cipariņa skola”, kā arī smilšu terapijas nodarbības un  jauno programmētāju skola. 7.-9.klašu izglītojamajiem Jauno ķīmiķu skola. Plānots, ka 4 x mācību gadā notiks nodarbības “Eksperimenti laboratorijā” un 2 x mācību gadā nodarbības kopā ar vecākiem “Es mācu mammu un tēti”.

  Abas skolas plāno nodarbību ciklus dabā – pavasarī un rudenī, kā arī kopīgi organizētu Alternatīvo olimpiādi.

Divu mācību gadu laikā notiks  aktivitātes, kas dos iespēju izglītojamajiem padziļināti apgūt un praktiski darbojoties nostiprināt skolā iegūtās zināšanas.  

Projekta kopējais finansējums ir 49 422 eiro. 

Preses relīze.

16.05.2019.16.maijā Brocēnu un Blīdenes pamatskolas 6.-7. klašu skolēni piedalījās Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros nodarbību ciklā „Izdzīvošana 4 gadalaikos”. Šī cikla 3. nodarbība “Pavasaris” 5 stundu garumā noritēja meža ielokā, fantastiskā vietā Blīdenes pamatskolas apkārtnē ar mērķi – veidot izpratni par norisēm dabā pavasarī, iegūstot praktisku pieredzi un prasmi rīkoties dažādās situācijās.

Preses relīze.


14.05.2019. - Pasākums „Matemātika dabā”

Meža skolā pavasarī darba netrūkst! 14.maijā Brocēnu vidusskolā pulcējās 1.-2.klašu skolēnu komandas no novada skolām. Ežuks ar saviem draugiem aicināja saskatīt apkārtnē matemātikas gudrības un mudināja risināt dažādus praktiskus uzdevumus.

Preses relīze.

­


26.06.2019. -Brocēnu novada pašvaldībā noslēdzies pirmais posms projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. Aktivitātes tika realizētas divus mācību gadus. 

 Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam bija piesaistīti  3  pedagogu palīgi un darbojās šaha un prāta spēļu pulciņš, Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar SIA “Learn IT”, darbojās Jauno programmētāju skola, notika praktiskas nodarbības ar psiholoģi Artu Zepu, skolēniem bija iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – jogas nodarbības un prāta spēļu nodarbības. 

Šī mācību gada 2.semestrī  notika divas Talantu skolas nodarbības Brocēnu novada  4. un 5.-6.klašu skolēniem. Talantus skolas nodarbības vadīja SIA “Laboratorium Science theater” pārstāvji, nodarbību tēma – ķīmija un fizika ikdienas dzīvē. Nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja noskatīties zinātnes teātri, kā arī pašiem eksperimentēt – iepazīt dažādas ķīmiskas vielas - izzinot gaisa sastāvu, gatavojot kosmētikas līdzekļus.   Notika nodarbība “Eksperimenti laboratorijās” 1.-2.klašu skolēniem, kuras laikā bērni noskaidroja – kā uzturs ietekmē viņu labsajūtu un kā pārtikas ražošana ietekmē vidi.  Ar nodarbību “Pavasaris”, kuras laikā 6.-7.klašu audzēkņi praktizēja prasmes sadarboties dabā, noslēdzās nodarbību cikls dabā “Izdzīvošana 4 gadalaikos”.  Maijā projekta aktivitātes noslēdzās ar pasākumu 1.-2.klašu skolēniem “Matemātika dabā”. 

Jūlijā un augustā tiks sagatavoti plāni atbalsta pasākumiem nākošajiem diviem mācību gadiem. Projekta  otrajā posmā gan ir paredzētas finanses katrai no dalībskolām – Brocēnu vidusskolai un Blīdenes pamatskolai, tāpēc arī visi pasākumi galvenokārt notiks katrai skolai atsevišķi.


25.01.2019. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. Šī projekta ietvaros 16. janvārī notika novada 5., 6. klašu skolēnu  Alternatīvā olimpiāde. Alternatīvā olimpiāde, kā ierasts, notiek, Brocēnu novada Izglītības nodaļai sadarbojoties ar Brocēnu vidusskolas mazpulka vadītāju Intu Švažu, Brocēnu bibliotēkas vadītāju Valdu Ozoliņu un pulciņa  „ Ripo auto ”  vadītāju Zigmundu Zaļenko.

Preses relīze.


20.12.2018.- Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju skolēniem, praktiski darbojoties pārbaudīt - dažādas teorētiskās zināšanas, radīt interesi par pētniecisko darbību.  30.oktobrī Brocēnu vidusskolā un 31.oktobrī Blīdenes pamatskolā 5.-8.klašu izglītojamie piedalījās   nodarbību cikla “Izdzīvošana 4 gadalaikos”  nodarbībā “Rudens”. Nodarbību vadīja piedzīvojumu izglītības treneris Roberts Līcis. Jaunieši devās pārgājienā, kur mācījās orientēšanās pamatus - reljefa lasīšanu, dabas zīmju atpazīšanu, būvēja meža nojumes, mācoties par pareizu konstrukcijas izveidošanu, vietas meklēšanu, noturību pret nokrišņiem. Apguva arī prasmes iekurt ugunskurus, izveidot paši savas karotes ar nazi un koka sprunguli. Izvērtēšanā dalībnieki izteica, ka ir pārliecinātāki doties dabā un justos komfortablāk ekstrēmākās situācijās. Vairāki dalībnieki pat izteicās, ka labprāt dotos 2 dienu pārgājienā un mēģinātu palikt pa nakti mežā. 21.novembrī 7.-8. klašu izglītojamie un 5.decembrī 9.-11.klašu izglītojamie piedalījās Talantu skolas nodarbībās “Informācijas tehnoloģijas dažādās nozarēs”. Nodarbības vadīja SIA “DIDI Events” pārstāve Lelde Vīnkalna. Dalībniekiem tika dota iespēja paplašināt zināšanas un prasmes - kā praktiski izmantot jaunās tehnoloģijas un to radītās iespējas.   Jaunieši veica uzdevumus  - meklējot alternatīvus pielietojumus zināmām IT programmām un integrējot IT tehnoloģijas ar mācību priekšmetiem saistītu uzdevumu atrisināšanā.  20.decembrī Brocēnu vidusskolā 3.-4.klašu izglītojamajiem  būs iespēka piedalīties nodarbībā “Eksperimenti laboratorijās” par tēmu “Uzturs un vide”. Nodarbības vadīs Biedrības “STEM izglītības vēstniecība” pārstāvji.  Visu mācību gadu Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti  2  pedagogu palīgi un turpina darboties šaha - prāta spēļu pulciņš. Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar SIA “Learn IT” sākusi darboties Jauno programmētāju skola, notiek praktiskas nodarbības ar psiholoģi Artu Zepu, skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – jogas nodarbības un prāta spēļu nodarbības. 


04.10.2018.- Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.Vasarā notika divas nometnes –  vides izglītības nometne “Vabulis” 1.-3.klašu izglītojamajiem Brocēnu vidusskolā un vasaras nometne – Vasaras skola 4.-6.klašu izglītojamajiem Blīdenes pamatskolā. 26.septembrī Brocēnu vidusskolā notika pasākums “Matemātika dabā” novada 3.-4. klašu skolēniem, līdzīgs pasākums notiks arī mācību gada noslēgumā 1.-2.klašu skolēniem. Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju skolēniem, praktiski darbojoties pārbaudīt - dažādas teorētiskās zināšanas, radīt interesi par pētniecisko darbību Oktobrī un novembrī notiks -  nodarbību cikla “Izdzīvošana 4 gadalaikos”  nodarbība “Rudens”,  divas Talantu skolas nodarbības “Informācijas tehnoloģijas dažādās nozarēs” un nodarbība “Eksperimenti laboratorijās”. Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti  2 pedagogu palīgi un turpina darboties šaha - prāta spēļu pulciņš.Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar SIA “Learn IT” sākusi darboties Jauno programmētāju skola, notiek praktiskas nodarbības ar psiholoģi Artu Zepu, skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – jogas nodarbības, dator- robotikas nodarbības un prāta spēļu nodarbības. 

Opens external link in new windowPreses relīze.


26.09.2018. - Par spīti lietum un vējainam laikam 26.septembrī Brocēnu vidusskolā pulcējās 3.-4.klašu skolēnu komandas no novada skolām. Šoreiz zaķis Jēcis un Ežuks aicināja saskatīt apkārtnē matemātikas gudrības. Talkā viņi sasauca labākos draugus, kuri bija sagatavojuši dažādus praktiskus uzdevumus. 

Vairāk informācijas Opens external link in new windowskatīt šeit.

 


 07.05.2018. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.

Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti  3  pedagogu palīgi un turpina darboties šaha un prāta spēļu pulciņš.

Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju skolēniem praktiski pielietot – praktiski darbojoties pārbaudīt - dažādas teorētiskās zināšanas, radīt interesi par pētniecisko darbību. Lai dotu iespēju tikties ar dažādu nozaru speciālistiem tiek organizētas Talantu skolas nodarbības. 20.martā kopā ar Latvijas Dabas muzeja pedagogiem 1.-3.klašu skolēni izzināja dzīvi zem zemes nodarbībā “Kurmītis Kvēps un viņa draugi”, bet 4.-5. klašu skolēni iesaistījās nodarbībā “Skudrupūznis”. 2.maijā 4.-6.klašu skolēniem Talantu skolas nodarbību vadīja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra interešu izglītības programmas Prātnieku laboratorija pedagogi.

Projekts turpināsies arī vasarā. Tiek plānots brauciens uz AHA centru Tartu, kā arī divas nometnes, kuru programma vērsta uz  padziļinātu dabaszinību izpratni un vidi izzinošām aktivitātēm. Lai atrastu atbilstošus pakalpojuma sniedzējus pagaidām tiek veikta tirgus izpēte. 

Preses relīze.


20.02.2018. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros.

 

Ar šī gada februāri Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti jau 3  pedagogu palīgi un turpina darboties šaha un prāta spēļu pulciņš.

Februārī notika divi pasākumi.

13.februārī -  aukstākajā ziemas brīdī, Blīdenes pamatskolas teritorijā norisinājās Ziemas izdzīvošanas apmācības  5.-8.klašu izglītojamajiem, kuras organizēja Piedzīvojumu Organizācija "Lūzumpunkts". Apmācību mērķis bija – veidot izpratni par norisēm dabā ziemā, veicināt jauniešu prasmes darboties komandā, pielikt lietā jau esošas zināšanas un apgūt prasmi rīkoties dažādās situācijās. Dalībnieku uzdevums bija meklēt kontrolpunktus pēc kartes Blīdenes apkārtnē, iekurināt ugunskuru ziemas apstākļos, atpazīt dažādas dabas norises,  kā arī pildīt komandas sadarbības uzdevumus. Noslēgumā cītīgākās komandas tika apbalvotas ar veselīgiem našķiem.  Piedzīvojumu Organizācijas "Lūzumpunkts" pieredzes izglītības treneris Roberts Līcis augstu novērtēja jauniešu uzcītību un degsmi piedalīties izaicinājumos, kā arī cer, ka šīs zināšanas arī tālāk noderēs gan mācībās, gan reālās dzīves situācijās.

19.februārī Brocēnu vidusskolā notika nodarbības “Eksperimenti laboratorijās” 7.- 9.klašu izglītojamajiem par tēmu – Ķīmija, kuras organizēja Zinātkāres centra “ZINOO” Liepājas filiāle. Skolēni apzināja ar ķīmiju saistītās jomas un uzņēmumus. Veica praktiskus uzdevumus – veidoja vienkāršu ierīci liesmas nodzēšanai un veica ķīmijas eksperimentu, kura rezultāta tika iegūts elastīgs materiāls. Paraugdemonstrējumos dalībnieki uzzināja, ka veicot zinātnisko darbu  - pētījumu - ķīmiķiem ir noteikts darba mērķis. Lai to sasniegtu ir nepieciešama padziļināta temata teorētiskā izpēte, hipotēzes izvirzīšana kā arī pētījumu gaitas plānošana. Nodarbību vadītāja novērtē, ka skolēni aktīvi iesaistījās praktiskajos eksperimentos un  bija ieinteresēti par eksperimentos izmantotajām vielām un to ietekmi.

Martā tiek plānota 3. Talantu skolas nodarbība, kuru šoreiz vadīs Latvijas Dabas muzeja speciālisti.

Preses relīze.


18.12.2017. - 2017. gada 7. decembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas otrā nodarbība 7.-9. klašu audzēkņiem. Nodarbības tēma – Klimats un laikapstākļi, klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbības vadīja Gunta Kalvāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente.


11.12.2017. 2017. gada 30. novembrī Brocēnu novada skolēni devās radošo tehnoloģiju piedzīvojumā. Nodarbības tēma – Elektroenerģija. Nodarbības vadīja SIA Mazā Brīnumzeme pārstāvji. 


04.12.2017. - 2017.gada 3. novembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas pirmā nodarbība – šoreiz 7.–10. klašu audzēkņiem. Pirmās Talantu skolas nodarbības tēma - Ģeogrāfija, tāpēc skolā viesojās LU ĢZZF Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs. 


29.11.2017. - 2017. gada 7. decembrī Brocēnu vidusskolā notiks Talantu skolas nodarbības Brocēnu novada  7. - 11.klašu skolēniem.


30.10.2017. - 2017. gada 3. novembrī no plkst. 13:00 - 15:00 Brocēnu vidusskolā notiks Talantu skolas nodarbība Brocēnu novada skolu 8.-11.klašu skolēniem.  


Informāciju par projekta uzsākšanu lasīt šeit.Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB