Projekti

Projekta nosaukums Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projekta identifikācijas numurs 8.3.2.2/16/I/001
Iesniedzējs Valsts izglītības satura centrs
Kontaktpersona Liene Voroņenko
Partneri Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona: projektu speciāliste Rudīte Muraševa
Mērķi un uzdevumi Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Uzdevumi: Jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.09.2017. - 30.05.2019.
Joma

Izglītība

Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projektā iesaistītās skolas - Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola.

Blīdenes skolā individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi, darbojas šaha un prāta spēļu pulciņš.

Brocēnu vidusskolā vēl tiek apzināti iespējamie interešu izglītības pulciņi projekta ietvaros.

Divu mācību gadu laikā notiks Talantu skolas, Eksperimenti laboratorijās, alternatīvās olimpiādes, vasaras nometnes, nodarbību cikls dabā - izdzīvošana 4 gadalaikos, aktivitāte matemātika dabā.

Aktualitātes

 


04.10.2018.- Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.Vasarā notika divas nometnes –  vides izglītības nometne “Vabulis” 1.-3.klašu izglītojamajiem Brocēnu vidusskolā un vasaras nometne – Vasaras skola 4.-6.klašu izglītojamajiem Blīdenes pamatskolā. 26.septembrī Brocēnu vidusskolā notika pasākums “Matemātika dabā” novada 3.-4. klašu skolēniem, līdzīgs pasākums notiks arī mācību gada noslēgumā 1.-2.klašu skolēniem. Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju skolēniem, praktiski darbojoties pārbaudīt - dažādas teorētiskās zināšanas, radīt interesi par pētniecisko darbību Oktobrī un novembrī notiks -  nodarbību cikla “Izdzīvošana 4 gadalaikos”  nodarbība “Rudens”,  divas Talantu skolas nodarbības “Informācijas tehnoloģijas dažādās nozarēs” un nodarbība “Eksperimenti laboratorijās”. Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti  2 pedagogu palīgi un turpina darboties šaha - prāta spēļu pulciņš.Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar SIA “Learn IT” sākusi darboties Jauno programmētāju skola, notiek praktiskas nodarbības ar psiholoģi Artu Zepu, skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – jogas nodarbības, dator- robotikas nodarbības un prāta spēļu nodarbības. 

Preses relīze.


26.09.2018. - Par spīti lietum un vējainam laikam 26.septembrī Brocēnu vidusskolā pulcējās 3.-4.klašu skolēnu komandas no novada skolām. Šoreiz zaķis Jēcis un Ežuks aicināja saskatīt apkārtnē matemātikas gudrības. Talkā viņi sasauca labākos draugus, kuri bija sagatavojuši dažādus praktiskus uzdevumus. 

Vairāk informācijas skatīt šeit.

 


 07.05.2018. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.

Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti  3  pedagogu palīgi un turpina darboties šaha un prāta spēļu pulciņš.

Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju skolēniem praktiski pielietot – praktiski darbojoties pārbaudīt - dažādas teorētiskās zināšanas, radīt interesi par pētniecisko darbību. Lai dotu iespēju tikties ar dažādu nozaru speciālistiem tiek organizētas Talantu skolas nodarbības. 20.martā kopā ar Latvijas Dabas muzeja pedagogiem 1.-3.klašu skolēni izzināja dzīvi zem zemes nodarbībā “Kurmītis Kvēps un viņa draugi”, bet 4.-5. klašu skolēni iesaistījās nodarbībā “Skudrupūznis”. 2.maijā 4.-6.klašu skolēniem Talantu skolas nodarbību vadīja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra interešu izglītības programmas Prātnieku laboratorija pedagogi.

Projekts turpināsies arī vasarā. Tiek plānots brauciens uz AHA centru Tartu, kā arī divas nometnes, kuru programma vērsta uz  padziļinātu dabaszinību izpratni un vidi izzinošām aktivitātēm. Lai atrastu atbilstošus pakalpojuma sniedzējus pagaidām tiek veikta tirgus izpēte. 

Preses relīze.


20.02.2018. - Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros.

 

Ar šī gada februāri Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti jau 3  pedagogu palīgi un turpina darboties šaha un prāta spēļu pulciņš.

Februārī notika divi pasākumi.

13.februārī -  aukstākajā ziemas brīdī, Blīdenes pamatskolas teritorijā norisinājās Ziemas izdzīvošanas apmācības  5.-8.klašu izglītojamajiem, kuras organizēja Piedzīvojumu Organizācija "Lūzumpunkts". Apmācību mērķis bija – veidot izpratni par norisēm dabā ziemā, veicināt jauniešu prasmes darboties komandā, pielikt lietā jau esošas zināšanas un apgūt prasmi rīkoties dažādās situācijās. Dalībnieku uzdevums bija meklēt kontrolpunktus pēc kartes Blīdenes apkārtnē, iekurināt ugunskuru ziemas apstākļos, atpazīt dažādas dabas norises,  kā arī pildīt komandas sadarbības uzdevumus. Noslēgumā cītīgākās komandas tika apbalvotas ar veselīgiem našķiem.  Piedzīvojumu Organizācijas "Lūzumpunkts" pieredzes izglītības treneris Roberts Līcis augstu novērtēja jauniešu uzcītību un degsmi piedalīties izaicinājumos, kā arī cer, ka šīs zināšanas arī tālāk noderēs gan mācībās, gan reālās dzīves situācijās.

19.februārī Brocēnu vidusskolā notika nodarbības “Eksperimenti laboratorijās” 7.- 9.klašu izglītojamajiem par tēmu – Ķīmija, kuras organizēja Zinātkāres centra “ZINOO” Liepājas filiāle. Skolēni apzināja ar ķīmiju saistītās jomas un uzņēmumus. Veica praktiskus uzdevumus – veidoja vienkāršu ierīci liesmas nodzēšanai un veica ķīmijas eksperimentu, kura rezultāta tika iegūts elastīgs materiāls. Paraugdemonstrējumos dalībnieki uzzināja, ka veicot zinātnisko darbu  - pētījumu - ķīmiķiem ir noteikts darba mērķis. Lai to sasniegtu ir nepieciešama padziļināta temata teorētiskā izpēte, hipotēzes izvirzīšana kā arī pētījumu gaitas plānošana. Nodarbību vadītāja novērtē, ka skolēni aktīvi iesaistījās praktiskajos eksperimentos un  bija ieinteresēti par eksperimentos izmantotajām vielām un to ietekmi.

Martā tiek plānota 3. Talantu skolas nodarbība, kuru šoreiz vadīs Latvijas Dabas muzeja speciālisti.

Preses relīze.


18.12.2017. - 2017. gada 7. decembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas otrā nodarbība 7.-9. klašu audzēkņiem. Nodarbības tēma – Klimats un laikapstākļi, klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbības vadīja Gunta Kalvāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente.


11.12.2017. 2017. gada 30. novembrī Brocēnu novada skolēni devās radošo tehnoloģiju piedzīvojumā. Nodarbības tēma – Elektroenerģija. Nodarbības vadīja SIA Mazā Brīnumzeme pārstāvji. 


04.12.2017. - 2017.gada 3. novembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas pirmā nodarbība – šoreiz 7.–10. klašu audzēkņiem. Pirmās Talantu skolas nodarbības tēma - Ģeogrāfija, tāpēc skolā viesojās LU ĢZZF Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs. 


29.11.2017. - 2017. gada 7. decembrī Brocēnu vidusskolā notiks Talantu skolas nodarbības Brocēnu novada  7. - 11.klašu skolēniem.


30.10.2017. - 2017. gada 3. novembrī no plkst. 13:00 - 15:00 Brocēnu vidusskolā notiks Talantu skolas nodarbība Brocēnu novada skolu 8.-11.klašu skolēniem.  


Informāciju par projekta uzsākšanu lasīt šeit.Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB