Projekti

Atlasīt projektus:
X Attīrīt

Projekta nosaukums Statuss
Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības... Tiek realizēts
IKT Brocēnos Tiek realizēts
Muzikālie vakari Brocēnos Tiek realizēts
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastos Tiek realizēts
Kurzeme visiem Tiek realizēts
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Tiek realizēts
Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem Tiek realizēts
Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu... Tiek realizēts
Brīvdabas estrādes ierīkošana Satiķos Tiek realizēts
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Tiek realizēts
“Social inclusion in Youth centres”/ Sociālā iekļaušana jauniešu centros Tiek realizēts
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Tiek realizēts
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā Tiek realizēts
Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā / VideoGuard Tiek realizēts
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Remtes un Cieceres pagastos Īstenots
Plenērs “Industriālā māksla Brocēnos” Īstenots
Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā Īstenots
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Brocēnu novada ūdenstilpnēs Īstenots
Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana Brocēnu novadā Īstenots
SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana Īstenots
Skatu torņa izbūve un atpūtas vietas ierīkosana Cieceres ezera krastā Īstenots
Starptautiska projekta „Strategic Partnership “Quality youth work on municipal level” ietvaros organizēts nacionāla... Īstenots
Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos Īstenots
Virvju parka izveide Brocēnu Mežaparkā Īstenots
Skeitparka izveide Brocēnos Īstenots
ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB