Ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Projekta ”Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem”

Pievienots: 19.09.2019

Projekta ”Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem” ietvaros ir izstrādāti un apstiprināti Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeru ekspluatācijas apsaimniekošanas noteikumi ar ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) atļautās izmantošanas shēmām.

 

Initiates file downloadCieceres ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Initiates file downloadCieceres ezera raksturojums

Initiates file downloadBrocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Initiates file downloadBrocēnu ezera raksturojums

Initiates file downloadRemtes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Initiates file downloadRemtes ezera raksturojums