Attīstības programma

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam Investīciju plāna 2016.gada aktualizācija

Pievienots: 08.12.2016

Initiates file downloadAttīstības programmas 2014. - 2020. gadam Investīciju plāna 2016.gada aktualizācija (.pdf).