Attīstības programma

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

APSTIPRINĀTA BROCĒNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM

Pievienots: 08.12.2016

Brocēnu novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Brocēnu novada domes 2014.gada 17.decembra sēdes lēmumu „Par Brocēnu novada attīstības programmas (2014.-2020.gadam) apstiprināšanu” (protokols Nr.25, 5.§) ir apstiprināta Brocēnu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam.

Initiates file downloadBrocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam .

 

 

 

Ar apstiprināto Brocēnu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā (Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā), kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.broceni.lv sadaļā Plānošanas dokumenti _ Attīstības programma.