Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2020.gada 31.martā, plkst. 10.30
Kontaktpersona Kontaktpersona Izsoles jautājumos – Tālivaldis Bērtulsons, m.b. 20600022 un Daiga Černova, tel. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 30.03.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija
 1. Nomas objekts – zemes gabals ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8405 004 0163 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8405 004 0083), daļā 20 m2 platībā.
 1. Nosacītā nomas maksa 3.00 EUR (bez PVN) mēnesī.
 1. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
 1. Iznomāšanas mērķis – reklāmas izvietošana.
 1. Tiek rīkota mutiskā izsole, ar augšupejošu soli.
 2. Reģistrācijas maksa par piedalīšanos nomas izsolē 15.00 EUR (piecpadsmit euro un 00 euro centi).
 3. Drošības naudas iemaksa 10% no nomas izsoles sākumcenas – 0.30 EUR (30 euro centi).
 4. Reģistrācijas maksu un drošības naudas maksu veikt Brocēnu novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S Swedbank, konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2020.gada 30.martam plkst.12.00.
 6. Izsole notiks 2020.gada 31.martā, plkst. 10.30, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 5.00 EUR (pieci euro un 00 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.
 7. Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, īpašumu pārvaldes nodaļā, pie nekustamā īpašuma speciālistes D.Černovas, tālr. 63807291.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ