Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 19.03.2020. plkst. 10:30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 16.03.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 23.01.2020. domes lēmumu (prot. 2, 24.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli – zemes vienības, kas atrodas “KRASTA IELĀ 14A”, Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8405 003 0174, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8405 003 0155, 481 m2 platībā. 

Nosacītā cena EUR 2516.66. Izsoles laiks 19.03.2020. plkst.10:30.

Izsole ir pārtraukta!

Statuss Pārtraukts
Izsoles rezultāts

Atpakaļ