Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 30.04.2020. plkst. 9:00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 29.04.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 23.01.2020. domes lēmumu (prot. 2, 21.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “RĀCEŅI”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8480 003 0212, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.8480 003 0317, 102.7 ha platībā. 

Sākumcena EUR 452 370.00. Izsoles laiks 30.04.2020. plkst.9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts Sākumcena: 452 370.00 EUR. Pārdotā cena: 452 370.00 EUR. Pirkuma līguma datums: 15.05.2020.

Atpakaļ