Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads
Norises datums, laiks 14.06.2019. plkst. 9:00.
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 12.06.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 25.04.2019. domes lēmumu (prot. 5, 4.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Mežs 3”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8425 005 0162, kas sastāv no zemes vienības 7.64 ha platībā un mežaudzes. 

Nosacītā cena EUR 9180.00 (deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit euro). Izsoles laiks 14.06.2019. plkst. 9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ