Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības telpās Brocēnos, Lielcieceres ielā 3, 3.stāvā.
Norises datums, laiks 2019.gada 27.novembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 25.11.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 25.04.2019. domes lēmumu (prot. 5, 4.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Mežs 3”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8425 005 0162, kas sastāv no zemes vienības 7.64 ha platībā un mežaudzes. 

Nosacītā cena EUR 8721.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit viens euro). Izsoles laiks 27.11.2019. plkst.9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ