Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 2020.gada 19.maijā plkst. 9.30
Kontaktpersona Atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja D.Černova vai informācijas centrā, kontakttālrunis 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 18.05.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2020.gada 19.maijā plkst. 9.30 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Krasta iela 34, Brocēnos, Brocēnu novadā.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums Nr.8405 004 0172, kura kopplatība 9273 m2, uz zemes gabala atrodas 3 būves – palīgēka, katlu māja, darbnīca. Ēkās ir veikta patvaļīga būvniecība.

Sākumcena - 18 205.00 EUR.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Izsole ir PĀRTRAUKTA!

Statuss Pārtraukts
Izsoles rezultāts

Atpakaļ