Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks 2019.gada 16.septembrī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 12.09.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 23.05.2019. domes lēmumu (prot. 8, 10.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa ,,NORAS”-8, Remtes pagastā, Brocēnu novadā izsoli. 

Nosacītā cena EUR 884.70 (astoņi simti astoņdesmit četri euro un 70 centi). Izsoles laiks 16.09.2019. plkst.9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ