Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos
Norises datums, laiks 2020.gada 29.jūnijā plkst.9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 25.06.2020 plkst. 12:00
Papildus informācija

  ,,Brocēnu novada pašvaldība 2020.gada 29.jūnijā plkst.9.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod:

 

Zemi 3025 m2 platībā, kas atrodas Brocēnu novada, Brocēnos ar nosaukumu ,,Augļu dārzs”, kadastra Nr.8405 004 0124; zemes vienības kadastra apzīmējums 8405 004 0124.

     Sākumcena – 2136.66 EUR.

Statuss Aktīvs
Izsoles rezultāts

Atpakaļ