Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2019.gada 25.februārī plkst. 9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 21.02.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMGAĻI 1, GAIĶU pagastā, brocēnu novadā IZSOLE

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 19, 11.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Zemgaļi 1”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8452 002 0256, kas sastāv no zemes vienības 0.3034 ha. 

Nosacītā cena EUR 1220.00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro). Izsoles laiks 25.02.2019. plkst.9:30.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ