Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni
Norises datums, laiks 16.05.2019. plkst.9:00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 14.05.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 24.01.2019. domes lēmumu (prot. 1, 10.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - Rīgas iela 2, Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8405 504 0009, kas sastāv no jaunbūves, telpu kopējā platība 3085.8 m2.

Nosacītā cena EUR 43 900 (četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simts euro). Izsoles laiks 16.05.2019. plkst.9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ