Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2019.gada 25.februārī plkst. 9.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 21.02.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – Pie Oškalniem, cieceres pagastā, brocēnu novadā IZSOLE

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 19, 10.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - “Pie Oškalniem”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra numurs: 8425 003 0089, kas sastāv no zemes vienības 2.337 ha. 

Nosacītā cena EUR 10 750 (desmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro). Izsoles laiks 25.02.2019. plkst.9:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ