Izsoles

Izsoles par 2020. gadu

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā 3.stāva sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 2019.gada 25.februārī plkst. 11.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 21.02.2019 plkst. 12:00
Papildus informācija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – dzīvokļa Skolas ielā 27-33, brocēnos, brocēnu novadā IZSOLE

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 26.07.2018. domes lēmumu (prot. 11, 15.§), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas ielā 27-33, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli. 

Nosacītā cena EUR 2281.60 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un 60 centi). Izsoles laiks 25.02.2019. plkst.11:00.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ